Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Kurumsal Logo Tasarım Yarışması

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Kurumsal Logo Tasarım Yarışması
Katılım Şartnamesi

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Yarışmanın Konusu: BYEGM’nin yeni, dinamik kurumsal yapısını en doğru şekilde temsil eden logo tasarımı
Son Başvuru Tarihi: 4 Nisan 2013
Katılımcının Türü: Grafik tasarımı, görsel iletişim, dijital tasarım, multimedya v.b eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun grafik tasarımcılar, profesyonel tasarımcılar ile üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri
Ödül: Birincilik ödülü 7500 TL (Yedibinbeşyüz Türk Lirası)

Bu şartname’nin konusu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kısaca BYEGM olarak anılacaktır) ait bir kurumsal logonun oluşturulması için gerçekleştirilecek olan tasarım yarışmasının usul ve esaslarını belirlemektir.
Amaç:
Yarışmanın temel amacı; 1920’lerden günümüze faaliyet gösteren BYEGM’nin sahip olduğu misyon ve vizyonu doğrultusunda imajını en doğru biçimde yansıtan, yaratıcı, akılda kalıcı, özgün, geleneksel medyayla birlikte yeni medya algısını da beraberinde yansıtabilecek, çeşitli kurumsal kimlik malzemelerinde ve gerektiğinde üç boyutlu olarak da üretilebilecek işlevsellikte bir logo/amblem tasarımın gerçekleştirilmesidir.

Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar
1. Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş, grafik tasarımı, görsel iletişim, dijital tasarım, multimedya v.b eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun tasarımcılar, profesyonel tasarımcılar ile üniversitelerin bahsi geçen bölümlerinde öğrenci olan tüm katılımcılara açıktır.
2. Her bir yarışmacı, istediği kadar eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
5. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
6. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
7. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan BYEGM ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve BYEGM’nin kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
8.Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.Tasarımların BYEGM’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da herhangi başka bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir. İlan edilen ödülü dağıtmama hakkı BYEGM tarafından saklı tutulmaktadır.
Katılım İçin Tasarım Koşulları
1. Logo, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır.
2. BYEGM’nin imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
3. Seçilen Logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, BYEGM’yi temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
5. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
6. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.

Katılım İçin Teknik Koşullar
1.Yarışmaya katılacaklar öncelikle BYEGM’nin facebook sayfasında (www.facebook.com/BBYEGM) yer alacak uygulama sekmesi üzerinden katılımcı bilgilerini doldurarak, tasarımlarını ilgili yerlerden hem .jpg/.png formatında, hem de vektörel bir formatta (.ai, .eps gibi) yüksek çözünürlükte (her bir dosyanın toplam boyutu 20 Megabyte’ı geçmeyecek şekilde) sayfaya yükleyeceklerdir.
2.Tasarımlar uygulamaya yüklendikten sonra her katılımcının tasarımı için sistem otomatik olarak bir kod üretecektir. Seçici kurul katılımcıların tasarımlarını bu kodlarla değerlendirecektir.
3. Kazanan aday sonuçlar açıklandıktan sonra tasarımı, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Free Hand veya CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış vektörel çizimini içeren belge ve yüksek çözünürlüklü TIFF/JPEG versiyonları ile birlikte DVD ortamında Kuruma teslim etmekle yükümlüdür.
4. Fotoğraf içeren tasarımlar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
5 BYEGM , teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
6. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar
1. Katılımcı, birinci seçilen ve/veya BYEGM Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının BYEGM tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için BYEGM’ye tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. BYEGM , tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı BYEGM logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Seçilen Logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nü temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
4. Katılımcı formunu doldurup onaylayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve BYEGM üst yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Ödül
Ödüller, hak sahiplerine BYEGM’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
Ödüller, aşağıda belirtilen net miktarlardadır.
Birincilik Ödülü: 7.500 TL. (Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası)

Seçici Kurul
Seçici Kurulu belirleme çalışmasını BYEGM yürütecektir. BYEGM değerlendirme toplantısına katılamayan Seçici Kurul Üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
Murat KARAKAYA, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
Erkan DURDU, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Ali GÜNEŞ, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın- Yayın Dairesi Başkanı
Barina UTKAN, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın- Yayın Dairesi Başkanlığı, Foto Film Şube müdürü
Fügen TOKSÜ, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı
Murat DORKİP, Rekmay ajans başkanı, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
Mehmet SOBACI, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Fatih ÖZSOY, İç Mimar, Tasarımcı

Yarışma Takvimi
Yarışma takvimi aşağıda belirtildiği gibidir:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2013
Son Başvuru Tarihi: 4 Nisan 2013
Sonuçların Açıklanması: 10 Nisan 2013

Yarışma şartlarına ve başvuru formuna BYEGM facebook adresindeki uygulama sekmesinden ulaşılacak ve başvuru formu doldurulacaktır. Sonuçlar, yukarıda belirtilen tarihten itibaren BYEGM’nin facebook sayfasında ve e-posta ile katılımcılara, ayrıca Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

BYEGM gerekli gördüğü durumlarda, sonucu açıklama gününü değiştirme hakkına sahiptir. Ödüller, daha sonra duyurulacak gün ve saatte BYEGM tarafından düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecektir.

İletişim ve Yarışma Sekreteryası
T.C. BAŞBAKANLIK BASIN – YAYIN ve ENFORMASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:122 Balgat / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 583 60 00
Yetkili : Basın ve Enformasyon Uzmanı Simla Özçelikel
Tel: 0312 583 61 82
E-posta: simla.ozcelikel@byegm.gov.tr