“Barış” Küçürek Liselerarası Hikaye Yarışması

İSTANBUL ÜSKÜDAR LİSESİ
KÜÇÜREK ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Konu:
İstanbul Üsküdar Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen küçürek öykü yazma yarışmasının
konusu “barış” tır.

2. Amaç:
Yarışmanın amacı, yazmaya özendirmek, edebiyatın bir ürünü olan öykü türünü sevdirmek, yazıp
üreterek kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma
kazandırabileceklerine dikkat çekmektir.

3. Başvuru Koşulları:
a. Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde (Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu
Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî
ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel
Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel
Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır.

b. Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmayakatılamazlar.

c. Öyküler küçürek öykü yazma kuralları çerçevesinde “barış” konusunu işlemelidir.

d. Öykülerin uzunluğu en fazla 150 kelime olmalıdır.Öyküler TimesNew Roman karakterinde 12 punto
büyüklüğünde yazılmalıdır.

e. Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.

f. Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.

g. Yarışmaya gönderilen eserler başka bir yarışmada kullanılamaz.

h. Her okul en fazla 3 eser ile başvuru yapabilir.

ı. Başvuru için;
1. Eserler en geç 09 Eylül 2022 tarihine kadar şartname ekindeki katılım formu, açık rıza onayı ve
veli izin belgesi ile birlikte kucurekhikaye.iul@gmail.com adresine e-posta olarak veya
kapalı zarf içerisinde İstanbul Üsküdar Lisesi Hikâye Yazma Yarışması başlığıyla İcadiye Mah.
Barışık Sk. No:18 Fıstıkağacı/Üsküdar/İstanbul adresine posta ile gönderilmelidir.

2. Eserin koyulduğu zarfın üzerinde ve eserin arka kısmında katılımcının adı, soyadı, iletişim
bilgileri yazılmış olmalıdır.

3. Katılım formu, açık rıza onayı, veli izin belgesi ve şartname http://iul.meb.k12.tr adresinden
indirilebilir.

4. Katılım formu ve diğer belgeler ıslak imzalı olmalıdır.

Not: Başvuru dosyaları elden teslim edilebilir.

i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.

j. Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır.
Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasalsahibine verilecektir. Ayrıca,söz konusu belgelerde
belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal
sorumluluk imza sahibine aittir.

k. Eserler e-posta yoluyla gönderilebildiği için engelli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

4. Esere Ait Haklar
a. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları eser sahibine aittir. Eser sahibinin izni ile eserler
Müdürlüğümüz tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi
alanlarda kullanılabilir.

b. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmış olmaması gereklidir, aksi
takdirde eserler değerlendirme dışı olacaktır.

c. Yarışmaya gönderilen eserlerde özgün olmayan kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı,
yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

d. Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23.
maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde
tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını
kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda İstanbul Üsküdar Lisesi tam ruhsatla
yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler
tarafından doldurulması gerekmektedir.

5. Değerlendirme:
a. Değerlendirme iki kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finale seçilen 10 eser ikinci bir
değerlendirmeye tabi tutularak dereceye girenler belirlenecektir.

b. Eserler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

c. Değerlendirme Kriterleri:
• Küçürek öykü türünün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilme, (40 puan)
• Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, (10 puan)
• Türkçenin etkili ve güzel kullanılması, (25 puan)
• Özgünlük. (25 puan)

d. Ön eleme İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

e. Seçici Kurul Üyeleri:
• Uzm. Öğrt. Metin DALDABANOĞLU- İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
• Mürsel AYBULUT- İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
• Metin DURMAZ – İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
• Elif KAYNAR – İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
• Arzu BALIKÇI ERYILMAZ – İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
• Uzm. Psk. Mehmet KONUK- Yazar

f. Yarışma sonuçları 26 Eylül 2022 tarihinde http://iul.meb.k12.tr / adresinden duyurulacaktır.

g. Ödüller:
Birincilik Ödülü: Birincilik Kupası, Plaket ve Kitap Seti
İkincilik Ödülü: İkincilik Kupası ve Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü: Plaket ve Kitap Seti
Mansiyon: Kitap Seti

h. Yarışmanın herhangi sponsoru yoktur. Yarışma kapsamında katılımcılara verilecek katılım belgeleri,
ödül töreni masrafları ve ödüller dâhil İstanbul Üsküdar Lisesi Okul-Aile Birliği hesabına yarışma için
yapılmış olan şartlı bağıştan karşılanacaktır.

ı. Değerlendirme şartnamede yer alan kriterler doğrultusunda gerçekleşecektir. Yarışmanın her
aşamasında jüri kararları nihai olup sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

6. Yarışma Takvimi:
Sıra No: Faaliyetin Adı Tarihi
1 Yarışma Hakkında Bilgilendirme Nisan 2022
2 Son Başvuru 09 Eylül 2022
3 Ön Eleme 16 Eylül 2022 (Öğretmen seçici
kurul üyeleri)
4 İkinci Eleme 23 Eylül 2022 (Yazar ve
öğretmen seçici kurul üyeleri)
5 Sonuçların Açıklanması 26 Eylül 2022

7. Ödül Töreni:
Ödül töreni 30 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00’da İstanbul Üsküdar Lisesinde yapılacaktır.
http://iul.meb.k12.tr / okul internet adresinde de ilan edilecektir.

8. Diğer Hususlar:
a. Yarışma tamamen gönüllük esasına göre yürütülmektedir. Yarışmanın planlanması, hazırlanması,
değerlendirilmesi hususlarında görev alan kişi veya kişilerin maddi çıkar elde etmesi söz konusu
değildir.

b. Yarışmada herhangi bir ticari amaç güdülmemiştir, katılım ücretsizdir.

c. Etkinliğin bütçesi İstanbul Üsküdar Lisesi Okul-Aile Birliği hesabına yarışma için yapılmış olan şartlı
bağıştan karşılanacaktır.

9. İletişim:
• İstanbul Üsküdar Lisesi -İcadiye Mah. Barışık Sk. No:18 Fıstıkağacı/Üsküdar/İstanbul
• Tel.: 0216 492 99 12
• Uzm. Öğrt. Metin DALDABANOĞLU- İstanbul Üsküdar Lisesi -Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı
• e-posta: kucurekhikaye.iul@gmail.com
Tel.: 0 505 648 90 26
Tüm katılımcılara başarılar dileriz.