Barış Hayal Atölyesi Kolaylaştırıcı Eğitimi

Demir Leblebi Kadın Derneği, Kanada Büyükelçiliği’nin desteği ile yürüttüğü “Barışı Hayal Etmek” çalışması için “Barış Hayal Atölyesi Kolaylaştırıcılığı Eğitimi” düzenlemeyi planlamaktadır. Eğitime 15 kadının katılması ve katılacak olan kadınların, yerel bağımsız kadın örgütlerinden, kadın girişimcilerden, üniversitelerden ve yerel yönetimlerde bulunan kişilerden seçilmesi planlanmıştır. Bu noktada aynı zamanda coğrafi dengeye de dikkat edilecektir.

Eğitim içeriği Derneğimiz tarafından hazırlanan “Barış Hayal Atölyesi” aracının uygulanması ve barış kültürü konulu eğitim ve atölyelerden oluşmaktadır. Üç günlük çalışma sonucunda katılımcıların barış kültürü ve atölye kolaylaştırıcılığı konularda yetkinleşmeleri, bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma, Kanada Elçiliğinin finansal desteği ile yürütülmekte olup katılım ücretsiz olacaktır.

Eğitim süresi 3 gündür ve tam katılım zorunludur. Eğitim 7-8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da geçekleştirilecektir.

Eğitime Başvuru Kriterleri:
Katılımcılar başvuru formunu doldurup gönderdiklerinde aşağıdaki şartları yerine getirmeye söz vermiş kabul edilirler.
• Üç gün kesintisiz katılım
• “Barış Hayal Atölyesi”ni kendi çevresinde en az 30 kadına uygulamak ve katılımcıların barış ile ilgili fikir ve hayallerini toparlamak
• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve duyarlılığına sahip olmak

Başvurular aşağıdaki link üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 18 Ekim 2019’dur.

Eğitim programı, saatleri ve yeri, katılımcı listeleri belirlendiğinde detaylı olarak paylaşılacaktır.

Herhangi bir sorunuz için elektronik posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz:
E-mail adresi: info@demirleblebi.org

Barış Hayal Atölyeleri Başvuru Formu