Barbaros Ortaokulu eTwinning ekoStem Projesi yaptı

Projemiz bir eTwinning projesidir.Barbaros ortaokulu 9-11 yaş grubu ile yürütttüğümüz projemizin hedefi;Disiplinler arası eğitim (STEM) ile öğrenciler “farklı disiplin sınırları içerisinde fikir ve kavramlar arasında bağlantılar kurarak öğrenmeleridir.” Böylece  öğrenciler öğrendikleriyle gerçek hayat arasındaki bağlantıyı daha iyi  anlayacak ve günlük hayat problemlerine çözüm bulacaklardır. Öğrenciler bilim ve mühendislik alanlarına  karşı ilgi duyacak ve özgüvenleri artacaktır. Disiplinler arası bütünlük olması  nedeniyle öğrenciler farklı becerilerden yararlanmışlardır.

ekostem projemizin yaygınlaştırması