“Bana Yalova’yı Anlat Ortaokul Öğrencileri Arası Slogan Yarışması

Ortaokul Öğrencileri
“Bana Yalova’yı Anlat Ortaokul Öğrencileri Arası Slogan Yarışması

Yalova ilimizdeki resmî ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Bana Yalova’ yı Anlat” konulu Slogan Yarışması düzenlenmiştir.

Yalova, geçmişten günümüze kadar tarih kokan sokakları ve sıcak kanlı insanları ile oldukça
merak konusu olan bir ilimizdir. Yalova oldukça köklü bir tarihe sahip olup pek çok medeniyete ve uygarlığa ev
sahipliği yapmıştır.

Marmara Denizinin kıyısında , çok sevilen İstanbul’a bir adım yakınlıkta olan ilimiz ayrıca tarihi yerleri ve
doğal güzellikleriyle kendine has yöresel yemekleri, türküleri, kıyafetleri ve halk oyunlarıyla ayrı bir öneme ve değere sahiptir.

Yerel özelliklerin olduğu postmodern çağ olarak atfedilen günümüzde, değerlerimiz disiplinlerarası bir
yaklaşımla okullarımızda yükselmektedir. Bu bağlamda ilimiz değerlerinin yaratıcı fikirlerle dile getirilmesi amacıyla Bana Yalova’yı Anlat Ortaokullar Arası Slogan Yarışması düzenlemiştir.

YARIŞMANIN KONUSU
2020 “Bana Yalova’yı Anlat Ortaokullar Arası Slogan Yarışması”nın teması “Yalova” olarak
belirlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel ortaokullarda okuyan 5, 6, 7 ve 8. sınıf
öğrencileri katılabileceklerdir.

2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk
Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas
ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde
hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Yarışmaya sadece bir eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya slogan gönderen katılımcılar bu
sloganların kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

4. Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya
da herhangi bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak
üretilmiş sloganlar olmalıdırlar.

5. Yarışmaya katılan eserlerden Yalova temalı olanlar, yarışmaya katılanlar eserin her türlü yayım
hakkını Yalova Millî Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser
için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

6. Sloganlar Türkçe olacaktır. Slogan yazımında aranan en önemli kriter; sloganların içerik ve
biçimsel açıdan anlam derinliği olması, kısa ve özlü olmaları dikkate alınmaktadır. Anlam
derinliğinin etkilenmemesi ve yaratıcılığın engellememesi açısından kelime sayısı kriteri
konmamıştır. Sloganın uzatmalardan kaçınılmasına dikkat edilmeli, kelime ve eklerin
kullanımının ahengi anlamsal önemine dikkate alınmalı ve sloganlar estetik bir işitsele sahip
olmalıdır.

7. Sloganlar bilgisayarda word ortamında yazılacaktır (Öğrenciler, slogan yazımı olduğu için word
özelliklerini serbest bir şekilde kullanabilirler.)

8. Word formatına hazırlanan eserler pdf formatına dönüştürülüp ıslak imzalı Ek-1 Başvuru Formu
ve Taahhütnamesi taratılarak (cep telefonu veya yazıcıdan taranarak bilgisayar ortamında)
öğrenciler tarafından okul idaresine mail ortamında gönderilmelidir (Pandemiden dolayı dijital
ortamlar tercih edilmektedir.).

9. Eserin ilk sayfasına isim ve soy isim, okul adı, sınıf ve şube adı ile numara yazılacaktır.

10. Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

11. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün koşulları kabul
ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

13. MEB gönderilen ve içerik, biçim ve teknik açıdan sorun teşkil etmeyen tüm sloganlar
www.yalova.meb.gov.tr internet adresinde kitapçık olarak yayınlanacaktır.

14. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Yalova
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.

15.Okul idaresi “Yarışmaya Katılım Şartları”ndaki biçimsel, teknik ve içerik şartları taşımayan
eserleri değerlendirmeye almayacaklardır.

16.Okul idaresi gelen eserler içerisinden en fazla ilk 3 (üç) eseri seçerek müdürlüğümüz adresine
mail atarak göndereceklerdir.

ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:
1. 1’inci olan eser – (300 TL)
2. 2’nci olan eser – (200 TL)
3. 3’üncü olan eser – (100 TL)
Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Müdürlüğümüz tarafından bildirilecektir.

İLETİŞİMBİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki mail adres ve telefon numarası
kullanılacaktır.
E-mail: ab77@meb.gov.tr