‘Bana Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Anlat’ Kompozisyon Yarışması

Yarışmanın Konusu: ‘Bana Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Anlat’ Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen Kurum: Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yarışmanın Amacı: Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün;
ölümsüzlüğünün, kahramanlıklarının, vatanseverliğinin, milletine
düşkünlüğünün, bağımsızlık yolundaki fedakârlıklarının ve
bayrak sevgisini; milli bilincin ve hissiyatın oluşmasına katkıda
bulunmak ve güzel Türkçemizin olanaklarını kullanmak suretiyle
sanatkârane bir şekilde ifade edilmesine zemin hazırlayıp yeni
sanatsal ürünler ortaya çıkarmak amacıyla böyle bir
yarışmanın yapılması düşünülmüştür.

Yarışma Sekretaryası / İletişim:
Telefon : +90 (462) 233 61 00 / 1246
Adres : Pazarkapı Mah. Kahramanmaraş Cad. No:98
Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ortahisar / Trabzon

Telefon : +90 (462) 233 61 00 / 1240
Adres : Pazarkapı Mah. Kahramanmaraş Cad. No:98
Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ortahisar / Trabzon

Katılım Şartları
1. Ortahisar Belediyesi yöneticileri, yarışmada görev alan personel, yarışma jüri üyeleri
ile bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.
2. Yarışmaya katılacak eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne Times New Roman karakteriyle,
12 punto kalıbıyla 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.
3. A4 kağıdının arka yüzü kullanılmayacaktır.
4. Kompozisyonlar A4 Kâğıdına çıktı olarak teslimedilecek. Ayrıca Cd veya Flash
Bellek üzerinde teslim edilecektir.
5. Her yarışmacı tek bir kategoriyle müracaat edecektir.
6. Yazılan kompozisyonlar; Noktalama işaretlerini doğru kullanma, Anlaşılır cümleler
kurabilme, Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturulabilme, Etkili bir sonuç yazabilme ve
Özgünlük kuralları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
7. Alıntı olmayıp tamamen özgün eserlerin olmasına dikkat edilecektir. Alıntıdan doğa
bilecek sıkıntılardan eser sahibi sorumlu olacaktır.
8. Eserler, dereceye girsin yada girmesin eser sahiplerine iade edilmeyecektir.
9. Dereceye giren veya girmeyen eserler, kurumumuzca hazırlanacak dergi ve kitap
çalışmalarında; kısmen yada tamamen yer aldığında eser sahipleri herhangi bir hak
iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar.
10. Yarışmacının adı soyadı , kimlik bilgileri ve telefonu kapalı bir zarf içinde eserin
arkasına eklenecektir. Yazının köşesinde yada arkasında yarışmacının adı
yazılmayacak.
11. Eserin sözleri, Anayasanın temel ilkelerine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı
olmamalı. Hiç bir ideolojiye hizmet etmemeli. Hiçbir politik görüşü övmemeli, insan
haysiyetini zedeleyecek içerikte olmamalı.
12. Yarışmaya katılan eserler hiç bir yayın kuruluşu tarafından yayınlanmamış ve yarışma
süresince de yayınlatılmamış olmalı.
13. Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve hiç bir dereceye girmemiş
olmalı.
14. Dereceye giren ilk üç eser ve mansiyon alan üç eserin yayın telif hakları Ortahisar
Belediyesi’ne aittir.
15. Yarışmacılar eserlerin kendilerine ait olduğunu; tarafımızca hazırlanan başvuru
formuna imza atarak beyan edeceklerdir.
16. Ödüllerden Stopaj kesintisi yapılacaktır.
17. Yarışmacıların; 11/03/2022 tarihine kadar eserlerini ve istenilen diğer belgeleri
(başvuru formu ve taahhütname) şahsen veya posta yoluyla Ortahisar Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmelerden Belediyemiz sorumlu değildir. Posta ile müracaatlarda son gün eserin
postaya verildiği tarih değil, belediyemize ulaştığı tarihtir. Başvuruların şahsen
yapılması tercihimizdir.

Kullanım Hakları
Bana Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Anlat Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren
veya girmeyen eserlerin telif ve yayın hakları Ortahisar Belediyesine aittir.

Yarışma Takvimi:
Müracaat Tarihleri : 09/08/2021 – 11/03/2022
Eleme Tarihleri : 14/03/2022 – 16/03/2022
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 17/03/2022

Ödüller
Birinci : 3.000 TL
İkinci : 2.000 TL
Üçüncü : 1.000 TL
Mansiyon (3 adet) : 500 TL