“Bana AB´yi Anlat” Slogan Yarışması

“Bana AB’yi Anlat”
Slogan Yarışması Yönergesi
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

GENEL BİLGİLER

Konu
Slogan Yarışması’nın Organizasyonu

Beklenen Sonuç
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır. AB’nin ortak değerlerini ve temel hakların Türkiye’de kendilerine yer bulması ve uygulanması için yaratıcı fikirler
geliştirilmiş olacaktır.

Amaç
Ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerini AB hakkındaki bilgilerini arttırmaları ve araştırma yapmaya yönelmeleri için motive etmektir.

Kapsam
AB’ye aday ülke olarak Türkiye için en önemli konulardan birisi adaylık süreci ve tam üyelik ile ilgili doğru bilgiyi edinmektir. Bu slogan yarışması ile öğrencilerin, AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları
hakkında bilgilerini ve farkındalıklarını artırıp AB’yi daha iyi tanımaları beklenmektedir.

İçerik
Öğrenciler “Bana AB’yi anlat” teması çerçevesinde sloganlarını hazırlayacaklardır.

Hedef Kitle
81 ilde bütün 8’uncu sınıf öğrencileridir.

Süre
Mart-Haziran 2015

Başvuru Zamanı
20 Mart – 6 Mayıs 2015

Yarışma Yerleri
81 ilde

Değerlendirme Zamanı
Son başvuru tarihi olan 6 Mayıs 2015’i takiben il düzeyinde ilk elemeler 13-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Final yarışmasında İl birincilerinin eserleri değerlendirilecek olup, 8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Ödül töreninin tarihi ise bilahare bildirilecektir.

YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
1. Yarışma, Türkiye’de ortaöğretim 8inci sınıfta eğitim gören bütün öğrencilere açıktır.
2. Öğrenciler yarışmaya, http://abdigm.meb.gov.tr/ ve http://abyiogren.meb.gov.tr adreslerinde
yayınlanacak olan ve bu yönerge ekinde gönderilen başvuru formunu doldurup göndererek bireysel
olarak başvurmalıdırlar.
3. Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi
bir iletişim ya da reklam kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş sloganlar olmalıdırlar.
4. Yarışmaya sadece bir eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya slogan gönderen katılımcılar bu sloganların
kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
5. Sloganın yazılacağı kâğıt A4 boyutlarında olacaktır (21×29,7 cm).
6. Sloganlar Türkçe olacaktır.
7. Başvuru formuna ve detaylı bilgilere http://abdigm.meb.gov.tr/ ve http://abyiogren.meb.gov.tr
adreslerinden ulaşılabilir. Başvuru formu öğrenciler, okul yönetimi ve veliler/vasiler tarafından ıslak
imzalı üç kopya olarak hazırlanacak ve eserle birlikte teslim edilecektir. Kazanan yarışmacıların velileri/
vasileri çocuklarının bir AB ülkesine yapılacak olan çalışma gezisine katılımı için de rızalarını sunmuş
sayılırlar.
8. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş
sayılırlar.
9. Başvurular ücretsizdir.
10. Başvuru formu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılmalıdır.
11. Üç orijinal başvuru formu yarışmaya katılacak eserle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine (MEM)
elden, posta veya kargo ile teslim edilmelidir.
12. Sloganın yazılı olduğu bir kâğıdın arkasında şu bilgiler yer almalıdır:Öğrencinin, velisinin/vasisinin ve
okul yönetiminin imzasının olduğu başvuru formunun 3 ıslak imzalı kopyası
• Yazarın adı ve soyadı, yaşı, telefon numarası ve e-posta adresi
• Okulunun adı, adresi ve telefon numarası
• Yazarın rumuzu
Diğer iki kâğıdın arkasında yalnızca rumuz yazılı olmalıdır.
13. Slogan bir zarfın içinde, zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır ve ayrıca bir CD’ye
de kaydedilmelidir. Zarfın içerisinde şu belgeler yer almalıdır:
• Öğrencinin, velisinin/vasisinin ve okul yönetiminin imzasının olduğu başvuru formunun 3 ıslak
imzalı kopyası
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• A4 üzerine yazılmış slogan (3 nüsha)
• İçinde sloganın yer aldığı (*.jpg, *.png veya *.tiff, vs.) CD/DVD (3 adet) kaydedilmelidir.
14. Sloganlar İlçe MEM’lere ulaştıktan sonra zarar görmemeleri için gereken önlemler alınacaktır ve
İlçe MEM’ler tarafından İl MEM’lere yollanacaktır. Postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da
hasarlardan Proje Ekibi, MEB, İl ve İlçe MEM’ler sorumlu tutulamayacaktır. Projede yarışacak eserlerin
posta veya kargolarının alındığına dair teyit gönderilmeyecektir.
15. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra İlçe MEM’lere teslim edilen eserler kabul
edilmeyecektir.
17. Eserlerin telif hakları MEB’e aittir.
18. MEB gönderilen bütün sloganları arşivleyecektir. Eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.
19. İl MEM’ler il elemelerinden sorumlu kurumlardır ve elemeyi yapacak olan Yarışma Jürisi ve Komisyonu
Valiliklerin onayı ile belirlenecektir. İllerdeki elemelerin düzenlenmesi İl MEM’lerin sorumluluğundadır.
İl elemeleri, İl Yarışma Komisyonlarının gözetiminde bir jüri tarafından yapılacaktır.
20. Her bir ilde ödül töreni düzenlenecek ve yarışma birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine ödülleri
bu törende verilecektir. Ödüller MEB tarafından temin edilecek olup ödül töreninin tarihi İl MEM’ler
tarafından belirlenecektir.
21. İllerin kazanan sloganları, Ankara’da Merkezi Yarışma Komisyonu tarafından atanacak bir jüri
tarafından değerlendirilecektir.
22. İl yarışmasında dereceye giren birinciler Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’ne davet edileceklerdir.
23. Türkiye çapında dereceye giren ilk 3 yarışmacı (1.2. ve 3. ler) ödül olarak daha sonra belirlenecek
Avrupa Birliği ülkesine 5 günlük (ulaşım süreleri hariç) çalışma ziyaretine katılacaktır.
24. Sloganlardan yarışmasında dereceye giren eserler ödül töreninin yapılacağı mekânda sergilenecek ve
projenin internet sitesinde yayımlanacaktır.
25. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Jürinin kararı
nihaidir.

YARIŞMANIN SÜRECİ VE YAPISI
Başvuru Yerleri Doldurulan başvuru formu öğrenci, öğrencinin velisi/vasisi ve okul yönetimi tarafından imzalanıp başvuru tarihleri içerisinde İlçe MEM’e teslim edilmelidir. İlçe MEM ise tüm başvuruları yarışma takvimi
doğrultusunda İl MEM’e teslim etmelidir.

Komisyonlar ve Sorumlulukları
İl Yarışma Komisyonları
• İl MEM’lerden ve öğretmenlerden temsilciler olmak üzere en az üç
kişiden oluşacaktır.
• Hazırlık safhasında İl Jürilerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.
• İl Jürilerinin özgeçmişlerini onay için Valiliklere sunacaktır.
İl Yarışma Komisyonları bütün yarışma sürecinde iletişim noktası olacaktır
ve illerde yarışmaların düzenlenmesini koordine edecektir.
Merkezi Yarışma Komisyonu
• Bu komisyon MEB’den 5 kişiden oluşacaktır:
• Yarışmanın süreçleri ile ilgili TDE’ye önerilerde bulunmak.
• Merkez Jürisini oluşturmak.

Jürinin Yapısı İl Jürisi:
jüri üyesinden oluşacaktır ve her bir ilde İl Yarışma Komisyonu tarafından
kurulacaktır. Her bir jüri:
• İl MEM’lerden temsilci,
• AB konularında deneyimli akademisyen ve/veya öğretmen,
• Edebiyat ve güzel sanatlar konularında uzman akademisyen ve/veya öğretmen,
• AB Bilgi Merkezi’nin olduğu illerde bu kurumlardan temsilciden oluşur. Bu jüri üyelerinin seçimi, gönderecekleri özgeçmişlere dayanmak suretiyle Valiliklerin onayına tabidir. Her jürinin başkanı, İl MEM temsilcilerinden biri olacaktır.

Final Jürisi Ankara’da olacaktır ve:
jüri üyesinden oluşacaktır; Merkezi Yarışma Komisyonu tarafından kurulacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden oluşabilir:
• MEB temsilcilerinden (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü),
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan temsilci,
• Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan temsilci,
• AB, edebiyat veya güzel sanatlar üzerine bölümleri olan üniversitelerden akademisyenlerden ve/veya ünlü yazarlardan oluşur.
Bu jüri MEB’in onayına tabidir. Jürinin başkanı MEB’den bir temsilci olacaktır.
Jüri üyeleri tarafsız olmalıdır ve yarışmacılarla bir hısım-akrabalık bağı bulunmamalıdır. Jüri üyeleri MEB tarafından yollanacak “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı” nı imzalayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Sunulan sloganlar aşağıdaki belirtilen olan ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:
• Temaya uygunluk 30 Puan
• Yaratıcılık ve özgünlük 40 Puan
• Teknik kullanımı ve sanatsal değer 30 Puan

Ödüller İl düzeyinde;
• birincilere dizüstü bilgisayar,
• ikincilere bisiklet,
• üçüncülere satranç takımı hediye edilecektir. Hediyeler, MEB tarafından temin edilecektir.
• Ulusal finalin 3 kazananı (birinci, ikinci ve üçüncü olanlar) AB üye ülkelerinden birisine çalışma ziyareti ile ödüllendirilecektir.
• Çalışma ziyaretinin masrafları Proje Bütçesinden karşılanacaktır. Ziyaretin yapılacağı ülke, AB üyesi ülkelerinden olan Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda arasından seçilecektir. Çalışma ziyareti için 5 gün çalışmaya, 2 gün ise ulaşıma ayrılacaktır.
• İl elemelerinde dereceye giren her bir öğrenciye madalya, öğretmenlere plaket ve okula ise kupa verilecektir. Bu ödüller MEB tarafından sağlanacaktır.

Ödül Töreni
Slogan yarışması ödül töreni ulusal basının da katılımı ile Ankara’da düzenlenecek olup tarih bilahare bildirilecektir. Törene il düzeyinde birinci olan öğrenciler ve bu öğrencilerin öğretmenleri de davet edilecektir.

Proje Kapsamında Karşılanacak Masraflar
Aşağıda belirtilen kalemler için yapılacak harcamalar Proje bütçesinden karşılanacaktır:
İl Yarışma Değerlendirmeleri (1 günlük etkinlik)
• Öğle yemeği ve çay/kahve

Ödül Töreni:
• Eğlence
• Kokteyl
• Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları
• Öğle yemeği ve kahve molası

Çalışma Ziyareti
• Uçak biletleri
• İaşe bedelleri
• Vize masrafları
• Ulaşım sigortası
• Konaklama
• Yerel ulaşım (ziyaret esnasında)
• Öğle yemekleri
• Akşam yemekleri
• Çevirmen

Harcamalarda Uyulacak Kurallar:
• Her bir harcama için mutlaka fatura ibraz edilmelidir.
• 20 TL’nin üzerindeki harcamalar için alınacak olan faturalar KDV’den muaf alınmalıdır. KDV muafiyet belgeleri MEB İl ve İlçe Müdürlüklerine,
Teknik Destek Ekibi (TDE) tarafından yollanacaktır.
• Bütün faturalar ve otobüs/tren biletleri düzgünce bir zarfa konulmalıdır.
Bu zarflar Ankara’da, MEB yerleşkesindeki Proje Ofisine teslim edilmeli veya postalanmalıdır.
• Harcamalara istinaden ödemeler; faturalar ve diğer gerekli olabilecek belgeler Proje Yönetimi’ne ulaştıktan sonra yapılabilecektir.
• Finans ile ilgili sorular için İl MEM’ler TDE ile iletişim kurabilir.

Ana Kurumların Yarışmaların Düzenlenmesinde ve Uygulanmasındaki Sorumlulukları
MEB (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
• Slogan Yarışmasının yönergesinin, internet sitesinde yer alacak duyuruların, bütün promosyon malzemelerinin onayından,
• Resmi bir yazı ile düzenlemelerin nasıl olacağı, sorumlu kadrolar, iletişim kişileri ve görevlerinin ne olduğu hakkında İl MEM’leri bilgilendirilmesinden,
• İllerde kazanan takımlara verilecek ödüllerin temininden,
• Merkezi Yarışma Komisyonu’nun oluşturulmasından sorumludur.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri
• İllerdeki elemelerin yapılmasından,
• Her bir ilçedeki okulların, resmi yazı ile yarışmanın varlığından haberdar edilmesinden,
• Her bir ilçede posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla yarışmaların duyurulmasından,
• İl Yarışma Komisyonunun oluşturulmasından,
• Başvuru formlarının kabulünden,
• Jürinin her bir üyesi tarafından imzalanan gizlilik anlaşmalarını saklanmasından,
• Jüri üyelerinin imzaladığı belgelerin her birinin saklanmasından,
• İl elemelerinin düzenlenmesinden
• İl düzeyinde dereceye girenlerin isim ve iletişim bilgilerinin resmi yazı ile MEB’e bildirilmesinden sorumludur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• İlçelerindeki okullara posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla resim yarışmasının duyurusunu yapılmasından,
• Yarışma başvuru formlarını kabul edip kaydının tutulmasından,
• Başvuruların kaydını yapıp onları İl MEM’lere gönderilmesinden sorumludur.

Proje Teknik Destek Ekibi (TDE)
• Slogan Yarışmasının bütün genel organizasyonu ve koordinasyonu,
• Yardım Masasının oluşturulması,
• Bütün promosyon materyallerinin (broşürler ve posterler) hazırlanması ve slogan yarışmasının Proje internet sitesi, medya ve sosyal medya yoluyla tanıtılması,
• Ankara’daki yarışma finalinin organizasyonu,
• Ödül töreninin organizasyonu,
• Çalışma ziyaretlerinin organizasyonu,
• Posterlerin ve broşürlerin il ve ilçe MEM’lere kutular içinde gönderilmesinden sorumludur.

Duyurular
• MEB’in, valiliklere resmi yazıları göndermesi ile yarışma süreci başlar.
• Valilikler bu resmi yazıları İl MEM’lere iletir.
• İl MEM’ler de İlçe MEM’leri bilgilendirir ve MEM’ler ise bütün ilgili okulları yarışma hakkında bilgilendirir.
• İl MEM’ler ve AB Bilgi Merkezleri (mevcut olan illerde) duyuru materyallerini (posterler, broşürler) dağıtırlar. Dağıtılan bu materyallerin uygun yerlerde kullanılmasının takibini yaparlar.
• Yarışma aşağıda yer alan web siteleri aracılığı ile duyurulacaktır.
– http://www.meb.gov.tr,
– http://abdigm.meb.gov.tr,
– http://abyiogren.meb.gov.tr
• Yarışma adına açılmış olan sosyal medya hesaplarından da ayrıca duyurular yapılacaktır.

Diğer Konular
• MEB, ihtiyaç doğduğunda bu Yönergede değişiklik yapabilir ve güncellenmiş halini internet sitesinde duyurur.
• Bu Yönergede belirtilmemiş diğer bütün hususlarda karar mercileri MEB ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) dir.

ESERE AİT HAKLAR
1. Yarışmaya gönderilen sloganların telif hakkı MEB’e aittir. MEB, eser sahibine bildirimde
bulunmaksızın söz konusu slogan yarışması çerçevesinde sunulmuş olan sloganları ticari amaçlar
dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi
bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
2. Yarışmaya konu sloganlarla ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya
aittir.
3. Yarışmaya katılan slogan sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya
gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum
haklar için “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” nezdinde MEB’e izin/muvaffakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan sloganlar için slogan sahibi verdiği izni sonradan geri
alamayacağını ve sloganın yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
beyan ve taahhüt eder. Proje tarafından, slogan için katılımcının yukarıda verdiği izin/
muvaffakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
4. Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli/vasi ve okul yönetimi yönerge hükümlerinin tümünü
kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA DIŞI BIRAKILACAK ESERLER
• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair sloganlar,
• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki sloganlar,
• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen
kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen sloganlar,
• Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılarak illerinde ilk üç dereceye girmiş eserler,
• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

YARIŞMA TAKVİMİ
ETKİNLİK Tarihler
Yarışmanın planlanması ve organizasyonu Şubat-Mayıs 2015
Yarışmanın resmi duyurusu 20 Mart 2015
Katılımcılar tarafından sloganların İlçe MEM’lere teslimi için son tarih 6 Mayıs 2015
İlçe MEM’ler tarafindan sloganların İl MEM’lere teslimi için son tarih 11 Mayıs 2015
İl düzeyinde elemelerin yapılması 13-18 Mayıs 2015
Valiliklerin dereceye giren öğrencileri MEB’e bildirmesi 19-22 Mayıs 2015
Ankara’da, 81 ilin kazananları arasında final elemelerinin yapılması 25-29 Mayıs 2015
Derecelerin açıklanması ve ödül töreni Haziran 2015
Yurtdışı çalışma gezisi Eylül ayının ilk yarısı 2015

Bütün tarihler ve şartlar süreç esnasında değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması durumunda MEB bu
değişiklikleri yukarıda belirtilen internet siteleri üzerinden duyuracak olup ayrıca bir yazılı bildirim
yapmayacaktır.

YARDIM MASASI BİLGİLERİ
Bana AB’yi Anlat Slogan Yarışması
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım Projesi
Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü, C Blok, Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Dairesi, 3.
Kat, Oda NO: 311 Beşevler/Ankara

İletişim:
1 – Nihal Börekçi
Telefon: 312 418 34 41/3150
Faks: +90 312 212 93 04
2 – Emrem Sultan ER
Telefon: +90 312 418 34 41/3113
Faks: +90 312 212 93 04

Başvuru Formu