“Bana AB’yi Anlat” Resim Yarışması

“Bana AB’yi Anlat”
Resim Yarışması
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

RESİM YARIŞMASI: “BANA AB’Yİ ANLAT”
YARIŞMA YÖNERGESİ

Konu
Resim Yarışması’nın Organizasyonu

Beklenen Sonuç
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır. AB’nin ortak değerlerini ve temel hakların Türkiye’de kendilerine yer bulması ve uygulanması için yaratıcı fikirler
geliştirilmiş olacaktır.

Amaç
Ortaöğretim 7. Sınıf öğrencilerini, AB hakkındaki bilgilerini artırmaları ve araştırma yapmaya yönelmeleri için motive etmektir.

Kapsam
AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye için en önemli konulardan birisi adaylık süreci ve tam üyelik ile ilgili doğru bilgiyi edinmektir. Bu resim yarışması ile öğrencilerin, AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları
hakkında bilgilerini ve farkındalıklarını artırıp AB’yi daha iyi tanımaları beklenmektedir.

İçerik
Öğrenciler “Bana AB’yi anlat” teması çerçevesinde resimlerini hazırlayacaklardır.

Hedef Kitle
81 ilde bütün 7’inci sınıf öğrencileridir.

Süre
Mart-Haziran 2015

Başvuru Zamanı
20 Mart – 6 Mayıs 2015

Yarışma Yerleri
81 ilde

Değerlendirme Zamanı
Son başvuru tarihi olan 6 Mayıs 2015’i takiben il düzeyinde ilk elemeler 13-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Final yarışmasında il birincilerinin eserleri değerlendirilecek olup 8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara’da, yapılacaktır. Ödül törenin tarihi ise bilahare bildirilecektir.

YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
1. Yarışma, Türkiye’de ortaöğretim 7’inci sınıfta eğitim gören bütün öğrencilere açıktır.
2. Öğrenciler yarışmaya, http://abdigm.meb.gov.tr/ ve http://abyiogren.meb.gov.tr adreslerinde
yayınlanacak olan ve bu yönerge ekinde gönderilen başvuru formunu doldurup göndererek bireysel
olarak başvurmalıdırlar.
3. Yarışmaya katılan resimler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi
bir sergide gösterilmemiş olmalıdırlar.
4. Yarışmaya sadece bir eserle katılım sağlanabilir. Yarışmaya resim gönderen katılımcılar bu resimlerin
kendilerine ait, özgün eserler olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
5. Resimde kullanılacak olan teknik, katılımcının tercihine bırakılmıştır. Kuru boya, pastel boya, suluboya,
kara kalem, yağlı boya, guaj, kolaj, gibi teknikler istenildiği gibi kullanılabilir. Ancak bilgisayar grafikleri
veya 3B çizimler kabul edilmeyecektir.
6. Resimlerin yapılacağı kâğıt A3 boyutlarında (29,7 x 42 cm) veya en fazla 35×50 cm boyutlarında resim
kâğıdı olacaktır.
7. Boyalar veya resmin yapımında kullanılacak diğer malzemeler için yapılan harcamalar başvuru sahibinin
kendi sorumluluğundadır.
8. Başvuru formuna ve detaylı bilgilere http://abdigm.meb.gov.tr/ ve http://abyiogren.meb.gov.tr
adresinden ulaşılabilir. Başvuru formu öğrenciler, okul yönetimi ve veliler/vasiler tarafından ıslak imzalı
üç kopya olarak hazırlanacak ve eserle birlikte teslim edilecektir. Kazanan yarışmacıların velileri/vasileri
çocuklarının bir AB ülkesine yapılacak olan çalışma ziyaretine katılımı için de rızalarını sunmuş sayılırlar.
9. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş
sayılırlar.
10. Başvurular ücretsizdir.
11. Üç orijinal başvuru formu yarışmaya katılacak eserle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine (MEM)
elden, posta veya kargo ile teslim edilmelidir.
12. Resmin çizili olduğu kâğıdın arkasında şu bilgiler yer almalıdır:
• Katılımcının adı ve soyadı,
• Okulunun adı ve ili
13. Resim zarar görmeyecek şekilde, dikkatlice paketlenmiş olmalıdır ve 14. zarfın içerisinde şu belgeler yer almalıdır:
• Öğrencinin, velisinin/vasisinin ve okul yönetiminin imzasının olduğu başvuru formunun üç ıslak
imzalı kopyası
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Resmin aslı
• İçinde resmin (*.jpg, *.png veya *.tiff, vs.) kaydedilmiş olduğu 3 adet CD/DVD bulunmalıdır.
15. Başvuru formunun kopyaları ile birlikte gönderilmeyen resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
16. Resimler İlçe MEM’lere ulaştıktan sonra zarar görmemeleri için gereken önlemler alınacaktır ve
İlçe MEM’ler tarafından İl MEM’lere yollanacaktır. Postada oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da
hasarlardan Proje Ekibi, MEB, İl ve İlçe MEM’ler sorumlu tutulamayacaktır. Projede yarışacak eserlerin
posta veya kargolarının alındığına dair teyit gönderilmeyecektir.
17. Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim İlçe MEM’lere teslim edilen eserler
kabul edilmeyecektir.
19. Eserlerin telif hakları MEB’e aittir.
20. MEB gönderilen bütün resimleri arşivleyecektir. Eserler sahiplerine iade edilmeyecektir.
21. İl MEM’ler il elemelerinden sorumlu kurumlardır ve elemeyi yapacak olan Yarışma Jürisi ve Komisyonu
Valiliklerin onayı ile belirlenecektir. İllerdeki elemelerin düzenlenmesi, İl MEM’lerin sorumluluğundadır.
İl elemeleri, İl Yarışma Komisyonlarının gözetiminde bir jüri tarafından yapılacaktır.
22. Her bir ilde ödül töreni düzenlenecek ve yarışma birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine ödülleri
bu törende verilecektir. Ödüller MEB tarafından temin edilecek olup ödül töreninin tarihi İl MEM’ler
tarafından belirlenecektir.
23. Her ilin birincilerinin eserleri, Ankara’da Merkezi Yarışma Komisyonu tarafından atanacak bir jüri
tarafından final değerlendirmesine alınacaktır ve Türkiye 1.2. ve 3. leri belirlenecektir.
24. İl yarışmasında dereceye giren birinciler Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’ne davet edileceklerdir.
25. Türkiye çapında dereceye giren ilk 3 yarışmacı (1. 2. ve 3. ler) ödül olarak daha sonra belirlenecek
Avrupa Birliği ülkesine 5 günlük (ulaşım süreleri hariç) çalışma gezisine katılacaktır.
26. Resim yarışmasında dereceye giren eserler ödül töreninin yapılacağı mekânda sergilenecek ve projenin
internet sitesinde yayımlanacaktır.
27. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir. Jürinin kararı nihaidir.

Başvuru Yerleri
Doldurulan başvuru formu öğrenci, öğrencinin velisi/vasisi ve okul yönetimi tarafından imzalanıp başvuru tarihleri içerisinde İlçe MEM’e teslim edilmelidir. İlçe MEM ise tüm başvuruları yarışma takvimi doğrultusunda İl MEM’e teslim etmelidir.

Komisyonlar ve Sorumlulukları
İl Yarışma Komisyonu
• İl MEM’lerden ve öğretmenlerden temsilciler olmak üzere en az üç kişiden oluşacaktır.
• Hazırlık safhasında İl Jürilerinin oluşturulmasını sağlayacaklardır.
• İl Jürilerinin özgeçmişlerini onay için Valiliklere sunacaklardır.
• İl Yarışma Komisyonları bütün yarışma sürecinde iletişim noktası olacaktır ve illerde yarışmaların düzenlenmesini koordine edeceklerdir.
Merkezi Yarışma Komisyonu
• Bu komisyon MEB’den 5 kişiden oluşacaktır,
• Yarışmanın süreçleri ile ilgili TDE’ye önerilerde bulunacak,
• Merkez Jürisini oluşturacaktır.

Jürinin Yapısı İl Jürisi:
5 jüri üyesinden oluşacaktır ve her bir ilde İl Yarışma Komisyonu
tarafından kurulacaktır. Her bir jüri:
• İl MEM’lerden temsilci,
• AB konularında deneyimli akademisyen ve/veya öğretmen,
• Güzel sanatlar ve resim konularında uzman akademisyen ve/veya öğretmen,
• AB Bilgi Merkezi’nin olduğu illerde bu kurumlardan temsilciden oluşur.
• Bu jüri üyelerinin seçimi, gönderecekleri özgeçmişlere dayanmak
suretiyle Valiliklerin onayına tabidir. Her jürinin başkanı, İl MEM temsilcilerinden biri olacaktır.

Final Jürisi Ankara’da olacaktır ve:
7 jüri üyesinden oluşacaktır; Merkezi Yarışma Komisyonu tarafından kurulacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden oluşabilir:
• MEB temsilcilerinden (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü),
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan temsilci,
• Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan temsilci,
• AB, güzel sanatlar üzerine çalışma yapan akademisyenlerden ve/veya
• ünlü ressamlardan oluşacaktır.

Bu jüri MEB’in onayına tabidir. Jüri başkanı MEB’den bir temsilci olacaktır.

Jüri üyeleri tarafsız olmalıdır ve yarışmacılarla bir hısım-akrabalık bağı bulunmamalıdır. Jüri üyeleri MEB tarafından yollanacak “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Sunulan resimler aşağıdaki belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:
• Temaya uygunluk 30 Puan
• Yaratıcılık ve özgünlük 40 Puan
• Teknik kullanımı ve sanatsal değer 30 Puan

Ödüller İl düzeyinde;
• birincilere dizüstü bilgisayar,
• ikincilere bisiklet,
• üçüncülere satranç takımı hediye edilecektir. Hediyeler, MEB tarafından temin edilecektir.
• Ulusal finalin 3 kazananı (birinci, ikinci ve üçüncü olanlar) AB üye ülkelerinden birisine çalışma ziyareti ile ödüllendirilecektir.
• Çalışma ziyaretinin masrafları Proje Bütçesinden karşılanacaktır. Ziyaretin yapılacağı ülke, AB üyesi ülkelerinden olan Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda arasından seçilecektir. Çalışma ziyareti için 5 gün çalışmaya, 2 gün ise ulaşıma ayrılacaktır.
• İl elemelerinde dereceye giren her bir öğrenciye madalya, öğretmenlere plaket ve okula ise kupa verilecektir. Bu ödüller MEB tarafından sağlanacaktır.

Ödül Töreni
Resim yarışmasının finalinin ödül töreni ulusal basınında katılımıyla Ankara’da düzenlenecek olup tarihi bilahare bildirilecektir. Törene il düzeyinde birinci olan öğrenciler ve bu öğrencilerin öğretmenleri de
davet edilecektir.

Proje Kapsamında Karşılanacak Masraflar
Aşağıda belirtilen kalemler için yapılacak harcamalar Proje bütçesinden karşılanacaktır:

İl Yarışmaları (1 günlük etkinlik)
• Öğle yemeği ve çay/kahve
Ödül Töreni:
• Eğlence
• Kokteyl
• Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları
• Öğle yemeği ve kahve molası

Çalışma Ziyareti
• Uçak biletleri
• İaşe bedelleri
• Vize masrafları
• Ulaşım sigortası
• Konaklama
• Yerel ulaşım (ziyaret esnasında)
• Öğle yemekleri
• Akşam yemekleri
• Çevirmen

Harcamalarda Uyulacak Kurallar:
• Her bir harcama için mutlaka fatura ibraz edilmelidir.
• 20 TL’nin üzerindeki harcamalar için alınacak olan faturalar KDV’den muaf alınmalıdır. KDV muafiyet belgeleri İl ve İlçe MEM’lere, Teknik Destek Ekibi (TDE) tarafından yollanacaktır.
• Bütün faturalar ve otobüs/tren biletleri düzgünce bir zarfa konulmalıdır. Bu zarflar Ankara’da, MEB yerleşkesindeki Proje Ofisine teslim edilmeli veya postalanmalıdır.
• Harcamalara istinaden ödemeler; faturalar ve diğer gerekli olabilecek belgeler Proje Yönetimi’ne ulaştıktan sonra yapılabilecektir.
• Finans ile ilgili sorular için İl MEM’ler TDE ile iletişim kurabilir.

Ana Kurumların Yarışmaların Düzenlenmesinde ve Uygulanmasındaki Sorumlulukları

MEB (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
• Resim Yarışması yönergesinin, internet sitesinde yer alacak duyuruların, bütün promosyon malzemelerinin onaylanmasından,
• Resmi bir yazı ile düzenlemelerin nasıl olacağı, sorumlu kadrolar, iletişim kişileri ve görevlerinin ne olduğu hakkında İl MEM’lerin bilgilendirilmesinden,
• İllerde kazanan takımlara verilecek ödüllerin temin edilmesinden,
• Merkezi Yarışma Komisyonu’nun oluşturulmasından sorumludur.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri
• İllerdeki elemelerin yapılmasından,
• Her bir ilçedeki okulların, resmi yazı ile yarışmanın varlığından haberdar edilmesinden,
• Her bir ilçede posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla yarışmaların duyurulmasından,
• İl Yarışma Komisyonunun oluşturulmasından,
• Başvuru formlarının kabulünden,
• Jürinin her bir üyesi tarafından imzalanan gizlilik anlaşmalarının saklanmasından,
• Jüri üyelerinin imzaladığı belgelerin her birinin saklanmasından,
• İl elemelerinin düzenlenmesinden,
• İl düzeyinde dereceye girenlerin isim ve iletişim bilgilerinin resmi yazı ile MEB’e bildirilmesinden sorumludur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• İlçelerindeki okullara posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla resim yarışmasının duyurusunun yapılmasından,
• Yarışma başvuru formlarını kabul edip kaydının tutulmasından,
• Başvuruların kaydını yapıp resmi yazı ile İl MEM’lere gönderilmesinden sorumludur.

Proje Teknik Destek Ekibi (TDE)
• Resim Yarışmasının bütün genel organizasyonu ve koordinasyonunu,
• Yardım Masasının oluşturulması,
• Bütün promosyon materyallerinin (broşürler ve posterler) hazırlanması ve resim yarışmasının roje internet sitesi, medya ve sosyal medya yoluyla tanıtılması,
• Ankara’daki yarışma finalinin organizasyonu,
• Ödül töreni organizasyonu,
• Çalışma ziyaretlerinin organizasyonu,
• Posterlerin ve broşürlerin İl ve İlçe MEM’lere kutular içinde gönderilmesinden sorumludur.

Duyurular
• MEB’in, valiliklere resmi yazıları göndermesi ile yarışma süreci başlar.
• Valilikler bu resmi yazıları İl MEM’lere iletir.
• İl MEM’ler de İlçe MEM’leri bilgilendirir ve İlçe MEM’ler ise bütün ilgili okulları yarışma hakkında bilgilendirir.
• İl MEM’ler ve AB Bilgi Merkezleri (mevcut olan illerde) duyuru materyallerini (posterler, broşürler) dağıtırlar. Dağıtılan bu materyallerin uygun yerlerde kullanılmasının takibini yaparlar.
• Yarışma aşağıda yer alan web siteleri aracılığı ile duyurulacaktır.
– http://www.meb.gov.tr
– http://abdigm.meb.gov.tr
– http://abyiogren.meb.gov.tr
• Yarışma adına açılmış olan sosyal medya hesaplarından da ayrıca duyurular yapılacaktır.

Diğer Konular
• MEB, ihtiyaç doğduğunda bu Yönergede değişiklik yapabilir ve güncellenmiş halini internet sitesinde duyurur.
• Bu Yönergede belirtilmemiş diğer bütün hususlarda karar mercileri MEB ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) dir.

ESERE AİT HAKLAR
1. Yarışmaya gönderilen resimlerin telif hakkı MEB’e aittir. MEB, eser sahibine bildirimde
bulunmaksızın söz konusu resim yarışması çerçevesinde sunulmuş olan resimleri ticari amaçlar
dışında (kitapçıklarda, kataloglarda, takvimlerde, internet sitelerinde, sergilerde, vs.) herhangi
bir amaç için kullanma hakkına sahiptir.
2. Yarışmaya konu
3. resimlerle ilgili doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
4. Yarışmaya katılan resim sahibi; eserin kullanım hakkını kabul etmesine bağlı olarak gerek 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve gerekse diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yarışmaya
gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. bilumum
haklar için “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” nezdinde MEB’e izin/muvaffakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan resimler için resim sahibi verdiği izni sonradan geri
alamayacağını ve resminin yukarıda belirtilen şartlarda kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
beyan ve taahhüt eder. Proje tarafından, resim için katılımcının yukarıda verdiği izin/
muvaffakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
5. Yarışmaya başvuru yapan öğrenci, veli/vasi ve okul yönetimi Yönerge hükümlerinin tümünü
kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA DIŞI BIRAKILACAK ESERLER
• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair resimler,
• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki resimler,
• Öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen resimler,
• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen resimler,
• Daha önce herhangi bir resim yarışmasına katılarak illerinde ilk üç dereceye girmiş resimler,
• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

YARIŞMA TAKVİMİ
ETKİNLİK Tarihler
Yarışmanın planlanması ve organizasyonu Şubat-Mayıs 2015
Yarışmanın resmi duyurusu 20 Mart 2015
Katılımcılar tarafından resimlerin İlçe MEM’lere teslimi için son tarih 6 Mayıs 2015
İlçe MEM’ler tarafından resimlerin İl MEM’lere teslimi için son tarih 11 Mayıs 2015
İl düzeyinde elemelerin yapılması 13-18 Mayıs 2015
Valiliklerin dereceye giren öğrencileri MEB’e bildirmesi 19-22 Mayıs 2015
Ankara’da, 81 ilin kazananları arasında final elemelerinin yapılması 25-29 Mayıs 2015
Derecelerin açıklanması ve ödül töreni Haziran 2015
Yurtdışı çalışma gezisi Eylül ayının ilk yarısı 2015

Bütün tarihler ve şartlar süreç esnasında değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması durumunda MEB bu
değişiklikleri yukarıda belirtilen internet siteleri üzerinden duyuracak olup ayrıca bir yazılı bildirim
yapmayacaktır.

YARDIM MASASI BİLGİLERİ
Bana AB’yi Anlat Resim Yarışması
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım Projesi
Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü, C Blok, Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Dairesi, 3.
Kat, Oda NO: 311 Beşevler/Ankara

İletişim:
1 – Nihal Börekçi
Telefon: 312 418 34 41/3150
Faks: +90 312 212 93 04
2 – Emrem Sultan ER
Telefon: +90 312 418 34 41/3113
Faks: +90 312 212 93 04

Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.