BALON ARABA YARIŞI ŞARTNAMESİ

KONUSU: Sadece havanın itme kuvveti ile gidebilen bir araba tasarlayarak, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışında her türlü atık malzeme kullanarak arabayı hareket ettirmeyi sağlamaktır.

 
AMACI: Öğrencilerin kendine olan güvenini artırmak, sorumluluk duygusunu geliştirmek,  ilgi alanlarını genişletmek, yeni ilgi alanlarına yöneltmek, bilimsel becerilere yöneltmek, sosyal ilişkilerinde anlayışlı ve saygılı olabilmelerini sağlamak, kültürel alanlarda yaratıcı yönlerini ön plana çıkarmak, rekabet duygularını geliştirmek, birbirlerini tanımalarını ve paylaşımlarını sağlamaktır.
 
KAPSAMI: Yarışmaya katılacak resmi-özel ilköğretim okulları 6. Sınıf öğrencilerinin sosyal, kültürel ve bilimsel yaklaşımları ile havanın itme kuvvetinden faydalanarak bir araba tasarlamalarıdır.
 
YARIŞMANIN DAYANAĞI: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği beşinci bölüm ‘’Diğer Sosyal Etkinlikler -Yarışmalar’ ın 22.  maddesi b fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
A.    BAŞVURU KOŞULLARI

1.      Yarışma şartlarında belirtilen hususlara uygun olanların katılımı sağlanacaktır.
2.  Yarış duyurusu Anabilim Eğitim Kurumları’nın web sitesinde yayınlandığı 24 / 01 / 2011 tarih itibariyle başlar, 11 / 03 / 2011 Cuma günü sona erer.
3.  Yarış 23 / 03 / 2011 tarihinde olacaktır.
4.  Yarış başvuru formu kurumun web sitesinden tam ve eksiksiz doldurulmalıdır.
5.  Yarışa her okuldan yalnız bir öğrenci tasarım arabası ile katılabilir.
6.  Katılım sınırlı sayıda tutulacağından başvuran ilk 20 okul davet edilecektir.
 
B.  YARIŞMA KURALLARI VE GENEL UYGULAMA
1.  Belirlenen parkurda her yarışmacının yarışma öncesi arabasını bir kez deneme hakkı vardır.
2.  Teslim sırasında çekilen kura ile yarışma sırası belirlenir.
3.  Arabalar belirlenen kura numaraları ile etiketlenir.
4.  Değerlendirmeye alınmak üzere jüriye teslim edilir.
5.  Değerlendirilmeye alınabilmesi için arabalar atık materyallerden tasarlanmalıdır.
6.  Arabalar kura sıralamasına göre yarıştırılır.
7.  Yarış sırasında bir ekip kronometre ile zamanı ölçer ve kaydeder.
8.  Yarış kronometre organizatörünün “başla” komutu ile başlar ve arabanın durması ile biter.
9.  Pist ile ilgili özellikler: Yarışmanın yapılacağı zemin 60 cm genişliğindedir. Desensiz mineflo yüzeyle kaplıdır. Pistin bulunduğu platform zemin  seviyesindedir. Arabaların pist dışına çıkmasını engellemek amacıyla her iki yanı 5 cm yüksekliğinde çıtalarla sınırlandırılmıştır.
10.   Balon arabaları, en fazla 40 cm genişliğinde tasarlanmalıdır. Uzunluğu ve yüksekliği konusunda herhangi bir sınırlandırma yoktur.
 
C.  PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.   Arabalar, jüri tarafından özgünlük, estetik, sıra dışılık ve görsellik kriterlerine bakılarak tasarım açısından değerlendirilir.
2.   Sergileme süresi 15 dakikadır.
3.   Jürinin değerlendirmesi sonucu, tasarım dalında en fazla puanı alan araba en iyi tasarım ödülüne sahip olur.  
4.   Yarış sonunda en uzun mesafeyi en kısa zamanda alan araba birinci olur.
5.   Yarışın birincisi ile birlikte en iyi tasarım ödülü verilecek olan araba açıklanır.
6.   Her katılımcıya belge verilir.
 
D.  ÖDÜL
İlk üç dereceye giren yarışmacılara, 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük ödülleri var. Bunun dışında tasarım açısından en iyi bulunan arabanın sahibi de ödüllendirilecektir.
Birincilik ödülü      : Netbook
İkincilik ödülü        : Dijital fotoğraf makinesi
Üçüncülük ödülü    : Fen uygulama seti
Tasarım ödülü        : Fen uygulama seti