BALMUMU GÜVESİ (GALLERİA) BAŞKALAŞIM SÜRECİ TAKİBİ

Proje Tanıtımı:
Proje Amacı : Balmumu güvesi (gallaria)’nin başkalaşım sürecinin takip edilerek , başkalaşım sürecini anlatan film hazırlamak.

Projenin hedefleri:

-Balmumu güvesinde başkalaşım aşamalarının takip edilmesi.

-Balmumu güvesiyle ilgili başkalaşım sürecini gösteren görsel materyal elde edilmesi

Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler: Başkalaşım konusuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar olup olmadığı araştırıldı.19 Mayıs Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Genel Biyoloji laboratuvarından 3 tane tırtıl temin edildi. Tırtılların ne ile beslendiği, temel ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda bilgi alınıp, aynı zamanda internetten araştırma yapıldı. Tırtıllar delikli plastik kap içinde, oda sıcaklığında, bal peteği konularak takip edildi. Günlük olarak kontrol yapıldı, fotoğraf ve video çekimi yapıldı, proje başvuru tarihine kadar ki çekimler birleştirilerek film haline getirildi. Takip edilmeye devam edilmektedir.

Kullanılan yöntemler: Tırtılları besleme, fotoğraf ve video çekimi, film oluşturma.

Ulaşılan sonuçlar: 23.11.2010 tarihinden başvuru süresine kadar, yaklaşık 25°C sıcaklıkta, tırtıllar koza ördü, bunlardan biri kurudu, öldü diğer ikisi daha sonra koza ördü yaşamaya devam ediyorlar elde edilen fotoğraflar ve videolar birleştirilip film elde edildi.

Sonuçların değerlendirilmesi:Yaklaşık 3 aylık süreç içerisinde balmumu güvesi tırtıl ve kozaları gözlenebildi.Kelebek haline geçmeleri başvuru tarihine kadar gerçekleşmedi.Takip sürecine devam edilmektedir.

Proje konusu ile ilgili literatür(kaynak)taraması:

Özer, M., Arı Kovanlarında Önemli Zarar Yapan Balmumu Güvesi (Galleria Mellonella L.)’nin Morfoloji Biyoloji ve Yayılışı Üzerinde Araştırmalar., A.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Kürsüsü Çalışmalarından Yukarıdaki çalışmanın internet bağlantısıhttp://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/article/viewFile/661/626

* Bu faaliyetlerin takvimi:

23.11.2010 tırtıllar alındı.

Süreç boyunca fotoğraflama ve kamera çekim yapıldı.

30 Ocak 2011 birleştirme yapıldı

Proje Bütçesi: Evde var olan bal peteğinden ilave edildi.

Destek Alınan Kişiler:

Tırtıl temini konusunda OMÜ Fen Ed.Fak. Biyoloji A.B.D. Genel Biyoloji bölümünden, film hazırlanması sırasında da danışman öğretmenden destek alınmıştır.