BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU
Yunus Emre’nin şiirlerindeki değerler ve düşünceler

YARIŞMANIN AMACI
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı’nda Milletimizin akıl, gönül ve ruh zenginliğinin temel kaynaklarından olan, Türkçenin ses ve mecaz yeteneğini zirveye taşıyan büyük şair ve derviş Yunus Emre’yi anmak, Onun şiirlerinde işlediği değerlerimizi canlı tutmak ve bu çerçevede yazılacak şiirleri takdir etmektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1.Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk devletlerindeki bütün üniversite öğrencileri katılabilir.
2.Yarışmanın Dili Türkiye Türkçesidir.
3.Yarışmanın konusu Yunus Emre’nin şiirlerinde işlediği konulardır.
4.Şiirlerin biçimi ile ilgili bir sınırlama yoktur ancak kelime sayısı en fazla 500 olmalıdır.
5.Yarışmaya 1 (bir) şiirle katılmak zorunludur; birden fazla şiir gönderenlerin şiirleri değerlendirilmez.
6.Yarışmaya gönderilen şiirlerin daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekir.
7.Şiirler, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılacaktır.
8.Yarışmaya, düzenleyici kuruluşlarda çalışanlar ve birinci derece yakınları ile Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
9.Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu, derece aldığı tespit edilen şiirler, yarışmada değerlendirilmezler; değerlendirilip ödül kazanmış olsalar dahi ödülleri iptal edilir ve yarışmacı bu konuda hiçbir hak iddia edemez.
10.Yarışmaya katılanlar, e-posta, telefon, ikamet adresi gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Bu konuda oluşabilecek aksaklıkların sorumlu yarışmaya katılandır.
11.Yarışmaya katılan her kişi, yarışmaya gönderdiği şiirini, Balıkesir Üniversitesi’nin yazılı, görsel olarak ve kendi sosyal medya ağlarından kullanmasını kabul eder. Katılımcılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamazlar.
12.Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; Üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Balıkesir Üniversitesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda Balıkesir Üniversitesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Balıkesir Üniversitesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
13.Yarışmayı düzenleyen Balıkesir Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
14.Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
15. Yarışma başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 saylı Kanun çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi sorumluluğundadır.
16.Yarışmaya gönderilen şiirlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.
17.Yarışmada ödül alan şiirlerle ilgili bütün hak ve yetkiler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Balıkesir Üniversitesine aittir. Şiiri ile derece alan yarışmacı, derece aldığı şiirle ilgili basım yayım, telif vs haklarından feragat etmiş olduğunu ve hiçbir yasal hak iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiş olur

YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ:

Her bir katılımcı belirtilen e-mail adresine aynı anda iki dosya gönderecek. Dosyanın biri Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla hazırlanan Word dosyasının sağ üst köşesine 7 karakterli (123BALI gibi) bir rumuz; ve dosyada şiirin adı ve şiir metni bulunacak. Bu dosyada katılımcının adı kesinlikle bulunmayacak. İkinci dosya aşağıdaki şekilde oluşturulacak. Birinci dosyadaki rumuz bu forma işlenmezse şiir yarışma dışı kalacak.
Adı Soyadı
Rumuz
İletişim No
İkametgâh adresi
Doğum Tarihi
T.C.No
E-Posta
Banka Adı
Banka Hesap No
Banka İban No

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Şiirler, genel olarak biçimin sağlamlığı, sesin akışı, temanın işlenişi ve bütün bunların özgün bir uyumla bütünleşmiş olması bakımlarından değerlendirileceklerdir,
Yarışmaya gelen şiirler, düzenleyen kurumun belirleyeceği bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
Yarışmacılar Seçici Kurulun değerlendirmelerine, değerlendirme şekillerine ve ilan edilen sonuçlara itiraz edemezler.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi : 02.08.2021
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 27.08.2021
Yarışma Sonucunu Açıklama Tarihi : 01.10.2021
Ödül Töreni :İlan edilecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik : 3.000 TL
İkincilik : 2.000 TL
Üçüncülük : 1.000 TL

BAŞVURU ADRESİ :

Katılımcıların şiir ve bilgi dosyasını aynı anda gönderecekleri
e-mail : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.