Balıkesir Üniversitesi Uzay Mekiği Simülatörü Tasarım Yarışması Düzenliyor!

Uzay Mekiği
Uzay Mekiği

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, uzay ve havacılık meraklılarını Uzay Mekiği Simülatörü Tasarım Yarışması’na davet ediyor. Yarışmanın amacı, uzay mekiği simülatörü tasarlayarak öğrencilerin havacılık ve uzay teknolojilerine olan ilgisini artırmak ve bu alandaki becerilerini geliştirmektir.

Balıkesir Üniversitesi Uzay Mekiği Simülatörü Tasarım Yarışması

1- DÜZENLEYEN KURUMLAR
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simülasyon Makine A.Ş.

2- YARIŞMANIN BAŞLIĞI
“UZAYI DÜŞLE MEKİK SİMÜLATÖRÜNÜ TASARLA”

3- YARIŞMANIN KONUSU
Üniversite gençliği, teknoloji, uzay ve similasyon kavramlarının grafik sanatlar diliyle bir araya getirilmesi kapsamında MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine A.Ş., tarafından üretilen Uzay Mekiği Simülatörü’nün dış görünümünü özgün grafik tasarım diliyle tasarlanmasıdır. Bu bağlamda yarışmanın ismi “UZAYI DÜŞLE MEKİK SİMÜLATÖRÜNÜ TASARLA” şeklinde belirlenmiştir.

4- YARIŞMANIN AMACI
• Üniversite – Sanayi iş birliği çalışmalarına katkıda bulunmak.
• Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine uzay yolculuğu macerasını anlatmak ve bu heyecanlı deneyimi tasarımlarına aktarabilmelerine olanak sağlamak
• Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören öğrencilerimizin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek;
• Teknolojiyi gençlerle bir araya getirerek, yerli ve milli özgün tasarımları teşvik etmek ve önünü açmak
• Tasarım ile sektör buluşmaları işbirliğinin önemini anlamak ve bu önemi arttırmak

5- YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ
a. Yürütme Birimi:
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
b. Destek Birimi :
Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
c. Sekretarya:
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

6- YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI ve KURALLAR
• Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim, Baskı Sanatları ve Grafik Sanatlar bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.

• Yarışmaya bir (1) tasarım ile katılım sağlanabilir.

• Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

• Tasarımının içeriğinin bizzat katılımcı tarafından üretilmiş olması veya kullanım haklarının katılımcıda olması gerekmektedir.

• Tasarımın daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. Bu kurala uymayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışma tamamlanıp, ödül hakkı kazanan tasarımlar 4. ve 5.maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa yasal faizi ile geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.

• Tasarımda slogan kullanma zorunluğu yoktur. Ancak slogan kullanılacaksa Türkçe olmasına ve başka yerde kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir.

• Uzay mekiği simülasyonunu üreten MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simulasyon Makine A.Ş.’nin logosunu tasarımda kullanmak zorunludur.

• Tasarımlar dijital ortamda hazırlanmalıdır. Çalışmalar için teknik serbesttir, ancak basım, çoğaltım ve dijital ortamda yayımlamaya uygun olmalıdır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; tasarım yazılımları (Adobe Illustrator (Ai), Corel Draw, Adobe Photoshop vb.) kullanılarak yapılmalıdır.

• Tasarımın kavramsal boyutu ve tasarımın hikayesi en fazla 400 kelimelik rapor halinde tasarımın bir parçası olarak sunulmalıdır. Raporlar font 12 punto times new roman ile yazılmalı ve bu rapor pdf formatında sunulmalıdır.

• Tasarımlar 35×50 cm ölçülerinde yatay olarak çalışılmalıdır. Söz konusu ölçü dışında yapılan tasarımlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Tasarımlar CMYK formatında 300 dpi çözünürlükte hazırlanmalı, PDF (Orijinal boyutunda ve sıkıştırılmamış baskıya uygun PDF formatında, High Quality Print) uzantılı belge olarak herhangi bir sıkıştırma yapılmaksızın gönderilmelidir. Tasarımda kullanılacak görseller de baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır.

7- TASARIM TESLİM KOŞULLARI
Tasarımlar hem dijital hem de fiziksel teslim edilmelidir. Tasarımların dijital formatları gsf@balikesir.edu.tr adresine gönderilmelidir. Tasarımların fiziksel teslimi ise fakülteden alınacak yarışma başvuru formu ile birlikte 35×50 cm tasarım çıktıları Güzel Sanatlar Fakültesi dekan sekreterliğine teslim edilmelidir. Ayrıca katılımcılar, yarışmaya başvurmakla katılım koşullarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

8- ESERLERİN KULLANIM HAKKI
1. Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simülasyon Makine A.Ş.’ye aittir. Yarışma yolu ile elde edilen bu eserlerin; televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
2. T.C. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simülasyon Makine A.Ş. ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
3. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

9- ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Eser değerlendirme kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 / En Fazla 20
1. Konuya, içeriğe ve amaca uygunluk
2. Anlaşılabilirlik ve etkileyicilik
3. Yaratıcılık ve özgünlük
4. Tekniğe uygunluk
5. Farklı mecralara uygulanabilirlik
TOPLAM

10- YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme T.C. Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yedi (7) kişilik jüri tarafından yapılacaktır. Jüri, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’den bir temsilci, MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simülasyon Makine A.Ş.’den bir temsilci ve beş kişilik fakülte öğretim üyelerinden oluşacaktır. Seçici Kurul tarafından yapılan ilk ön değerlendirmede uzay mekiği simülasyonuna uygulanabilecek beş (5) eş çalışma seçilecektir. Seçilen beş yarışmacı, T.C. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simülasyon Makine A.Ş. ile birlikte tasarımlarını verilen süre içinde geliştireceklerdir. Süre bitiminde jüri değerlendirilmesinin ardından birincilik, ikincilik, üçüncülük ile iki adet mansiyon ödülü verilecektir.

11- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Son Başvuru Tarihi
26/04/ 2024 Saat: 17.00
Jüri Ön Değerlendirme Tarihi
29/04/2024
Tasarım Ekibinin Oluşturması
30 /04/2024
Nihai Tasarımların Teslimi
17/05/2024
Jüri Değerlendirme Sonuçların İlanı
20/05/2024

12- ÖDÜLLER
1. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir.
2. Ödüle ve sergilemeye layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 20/05/2024 tarihinden fakültemiz web adresinden duyurulacaktır.
3. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına uygun olmaması halinde, jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
4. Yarışma düzenleyen kurum kazanan tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini bozmamak veya değiştirmeksizin, ödül kazanan eserler üzerinde amaca ve yayımlamaya yönelik değişiklik isteme veya yapma hakkına sahiptir.
5. MRS Havacılık, Uzay Sanayi Simülasyon Makine A.Ş. tarafından verilecektir.
6. Ödüller sonuçların ilanından itibaren bir ay içinde kazanan yarışmacıların IBAN hesaplarına yatırılacaktır.

Birincilik Ödülü: 20.000 TL + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 15.000 TL+ Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon: 5.000 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon: 5.000 TL + Başarı Belgesi

13- ÖDÜL TÖRENİ ve SERGİ AÇILIŞ ve ZİYARET TARİHİ ve SAATİ
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web adresinden duyurulacaktır.

14-SERGİ ADRESİ
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Sergi yeri ve açılış saati ile ilgili güncel değişiklikler olduğu takdirde önceden web sayfasında duyurulacaktır.)

15- İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak TC. Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır. Yarışma düzenleme Kurulu, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

https://www.balikesir.edu.tr