BAL MUMUYLA EVİM BALLI

PROJENİN AMACI

Evde yokken yada uyurken kendiliğinden devreye giren ucuz ve kolay temin edilebilen maddelerden yangın söndürücü sistem tasarlamak.

GİRİŞ

Öncelikle yapacağımız sistemde kullanacağımız madde bulabilmek için kaynak taraması yaptık.

Bal mumu, arının gövdesinin arka bölümünün altında bulunan balmumu bezelerinden salgıladığı yumuşak bir maddedir. Arı, balmumunu yaşamının 11. günü ile 18. günü arasında salgılar. Balmumunun kimyasal yapısındaalkali esterler(% 72),serbest yağ asitleri (%14), hidrokarbonlar(% 11),serbest alkoller (% 1) ve bilinmeyen maddeler (% 2) bulunur. Erime sıcaklığı, 62-65 °C olup yoğunluğu 0.95’dir. Bu nedenle eritildiğinde su üzerinde toplanır.Balmumunda, değişikoranlarda, monoesterler, diesterler, triesterler, hidroksi, asit ve poliesterler, uzun zincirli hidrokarbonlar, veuzun zincirli yağ asitleribulunmaktadır.Ayrıca sudaçözünmemektedir.

Oda sıcaklığında katı halde bulunan ve kolay şekilde temin edilebildiği için yangın söndürme sisteminde balmumunun kullanmaya karar verdik.

KULLANILAN YÖNTEMLER

Çalışmada kullanılan yöntem deney, gözlem yapma

Önce tahtadan ev yaptık ve evin tavan kısmına eşit aralıklarla yedisi sağda ve yedisi solda olmak üzere delik açtık. Deliklerin içinde geçebilecek yedi tane boru temin ettik. Her bir borunun üzerine eşit aralıklı küçük delik açtık. Delikleri kapatmak için bal mumu kullandık. Oda sıcaklığında katı olan bal mumlarının ispirto ocağı yardımıyla erittik. Hızlı soğuyan madde olduğu için zaman kaybetmeden boruların üzerine döktük. Birkaç saniye içinde soğuyarak katılaştı ve delikleri kapattı. Tam olarak kapattığından emin olmak için boruların içine su koyarak her borunun iki ağzını elimizle kapattık ve su akıtıp akıtmadığını gözlemledik.

Hazırlanan boruları ev tavanına yerleştirdik her bir borunun iki ucunu da silikonla kaptık. Her bir borunun uca yakın kısmına birer delik açtık. Bu deliklerin büyüklüğü içinde elastik ve ince olan serum borusunun geçebileceği kadardır. Borunun içinde daha dar ve elastik yapıda olan boru geçirdik ve depoya bağladık. Basıncın etkisiyle su depodan elastik boruya geçecek oradan da evin tavanındaki borulara doğru hareket edecektir. Depomuz da her zaman su bulunacak. Depoda yangın esnasında su biterse eve gelen şebeke suyuna bağlı olacak. Hatta yangın esnasında sular kesik ya da şebeke hattı zarar görebilme ihtimalinde de depomuza itfaiye borusunun yada su tankerinin bağlanabileceği kapak açtık.

Yangın esnasın ev içinde sıcaklık yükselip balmumlarını erittiğinde depodaki su deliklerden evin içine akacaktır.

PROJE BÜTÇESİ

25 TL (Ev , borular, depo ve balmumu)

EKİM AYI Problemin belirlenmesi. Çözüm yolların araştırılması.

KASIM AYI Literatür taraması

ARALIK AYI Projenin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi.

ULAŞILAN SONUÇLAR

Yaptığımız projede ucuz ve doğal maddeden yangın söndürme sistemi geliştirdik.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Günlük hayatımızda pek çok sebepten dolayı yangın çıkmaktadır. Yaptığımız yangın söndürme sistemi sayesinde yangın evlerde fazla hasara yol açmadan söndürülebilecektir.

KAYNAKLAR

http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/canlilar/bal_urunler.asp

http://tr.wikipedia.org/wiki/Balmumu