BAKTERİSAVAR SARGI BEZİ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

BAKTERİSAVAR SARGI BEZİ

Öğrenci: MEHMET TUĞRUL TOSUN
Danışman: CEM OKAN KARACA

Enfeksiyon, tanım olarak bakteri ve virüs gibi enfekte edici bir etkenin
vücuda girerek çoğalması anlamına gelir. Derimiz sürekli dış ortama
maruz kalan ve diğer organlarımıza göre mikroorganizmalar ile devamlı
temas halinde olan en büyük organımızdır. Gerekli hijyen koşullara
uyulmadığı taktirde derimizde bakteriyel enfeksiyon bulguları ortaya
çıkar ve küçük yaralanmalarda derimizde oluşan açıklıklardan
kolaylıkla içeri girerek enfeksiyona sebep olurlar. Deri üzerinde en sık
gözlenen enfeksiyon ajanları gram pozitif Staphylococcusaureus ve
gram negatif Escherichiacolibakterileridir. Bu proje kapsamında küçük
yaralanmalarda ilk müdahale esnasında kullanılarak deri üzerinde
üremiş olan bakterileri yok ederek vücut içerisine girmesini önleyecek
antibakteriyel “Bakterisavar” sargı bezi üretilmiştir. Bunun için, günlük
beslenmemizde kullandığımız ancak önemsemeyip çöpe attığımız
aslında bir antibakteriyel madde deposu olannar kabukları ekstraktı
kullanıldı.Nar kabukları ekstraktında bulunan ellajik asit, gallik asit ve
kuerçetin çözeltisi sargı bezlerine emdirilerek “Bakterisavar sargı bezi”
üretildi. Hem nar kabuğu ekstraktaları hem de bakterisavar sargı
bezlerinin S. Aureus ve E. Colibakterilerine karşı etkili olduğu bulundu.