BAKTERİ KOVUCU MEŞE

PROJENİN ADI: BAKTERİ KOVUCU MEŞE

PROJENİN AMACI

Doğal antibakteriyel sıvı elde etmek

GİRİŞ: El hijyeninde amaç kimyasal ve fiziksel zararlıların, enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklastırılmasını saglamaktır. Bu amaca ulasmak için sadece su ile yıkama yapıldıgında mekanik etki ile uzaklastırmaya çalısılmakta ve temizlik tam olarak saglanamamaktadır. Yetersiz el yıkama ve kötü el hijyeni ABD? de yapılan araştırmada çesitli hastalıklara neden oldugu Massachusettes Halk Saglıgı Bölümü tarafından ortaya konmustur (1).Ellerin 1 cm2 sinde 2000 ila 6000 adet bakteri bulunur. Enfeksiyon hastalıklarının en önemli sebebi ellerdeki bakterilerdir.Bu tip sabunlarda triclosan en çok kullanılan maddedir. Alkollerde antibakteriyel özellik gösteririr.Çok sayıda bakteri çesidi oldugu için antibakteriyel etkili kimyasalın herhangi bir bakteri türüne karsı etkil olması diger türlerede etkili olacagı anlamına gelmez. Triclosan, sabunlarda % 0,1 ? 0,45 (agırlık hacim yüzdesi) bulunur. Ellerdeki bakterileri yok etme konusunda triclosan içeren sabunlar normal sabunlardan daha etkili degildir. Triclosan bilesigi bazı bakterilerde antibiyotiklere karsı direnç olusturabilir (3).Triklosanın etki mekanizması incelendiginde, düsük konsantrasyonlarında bakterilere karsı statik etki gösterdigi ve bakterilerin yag asidi sentezini inhibe ettigi gözlenmistir. Sabunlarda kullanılan konsantrasyonlarında ise çok sayıda stoplazmik membran hedeflerietkileyerek organizmalar üzerinde öldürücü etki göstermiştir.

Projemizin Doğal malzemelerle anti bakteriyel solüsyon elde etmeyi hedeflemektedir

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1)Üç farklı ağaç (çam, kayın,meşe) kabuğunu su ile kaynatıldı..

2) Bu kaynatılan malzemeler süzüldü..

3) Ekilen kanlı agar bakterilerinin ortamına elde edilen bu üç solüsyon eklendi.

4) 48 saat boyunca bakterilerin üremeleri takip edildi.

5) Çam ve kayın ağaçlarının kabuklarından elde edilen solüsyonların eklendiği bakteriler üremeye devam ettiği görüldü.

6) Meşe ağacından elde edilen solüsyonun eklendiği bakteri popülasyonunda artış gözlenmedi.

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Doğal olarak yöremizde yetişen meşe ağacından, pratik ve doğayı kirletmeyen bir antibakteriyel sıvı elde edildi. Üstelik bu yapılırken ağacın sadece cansız olan kabuk kısmı kullanıldı ve ağacın kendini kısa sürede tamamladığı görüldü.

İLGİLİ KAYNAK:

Düzce üni.tıp fakültesi mikrobiyoloji lab

(2)http://www.wikipedia.org ( antibacterial soap )

(3) Aiello A.E., Larson E.L., Levy S.B., (2007) Consumer antibacterial soaps: Effective orjust risky? Clınıcal Infectıous Dıseases 45: 137-147.

www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ehsm/1213/unite08.pdf? web.firat.edu.tr/myildiz/konular/yarabakimiilkeleri. html? vantipdergisi.yyu.edu.tr/99-2/3.%20Klinik.pdf? tr.wikipedia.org/wiki/Meşe?

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 3.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

PROJE BÜTÇESİ: 20 TL