Ana SayfaBlogBAKALORYA EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR

BAKALORYA EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate), Uluslararası Bakalorya Örgütü (International Baccalaureate Organization – IBO) tarafından dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir eğitim sistemidir. Merkezi, İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun amacı; dünyada kabul edilen en yetkin, en akılcı, en işlevsel eğitim programı olmaktır.  Bu sistem üç farklı gruba ayrılmaktadır:

PYP (Primery Years Programme), ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinler üstü temalarla keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirisel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren öğelerden oluşur.

MYP (Middle Years Programme) ise; PYP’nin devamı olarak 11-16 yaş aralığındaki öğrencilerin, PYP programından aldıkları kazanımların üzerine ekleyip, IB diplomasına sahip olabilmek için almaları gereken DP programı için hazırlık amacındadır. Bu program Türk Milli Eğitim sistemine göre İlköğretim İkinci Kademe Programı olarak uygulanabilmektedir.

IB DP (Diplome Programme) ; 16-19 yaş arası Diploma Programıdır. Lisenin son 2 yılında öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış bu program hiçbir ülkenin eğitim sistemine bağlı olmadan, bazı eğitim sistemlerinin gerektirdiği uzmanlaşmaya dayanan eğitim ile tercih edilen genel eğitim anlayışı arasında bilinçli bir uzlaşma niteliğindedir.

Dünya’da 2016 yılı itibariyle 146 ülke ve 4681 okulda, 1.139.000’den fazla öğrenci ve 7000 ‘i aşkın öğretmen tarafından uygulanmakta olup, 146 ülkede 2838 üniversite tarafından IB diploması kabul edilmektedir. Amerika, Kanada ve İngiltere’de en yaygın eğitim sistemi olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de ilk defa Galatasaray Lisesi’nde 1926-1935 yılları arasında bitirme imtihanları olarak uygulanmış olup, 1935 yılından sonra ise olgunluk imtihanları bakalorya özelliği taşımaktadır. Bunun dışında 3’ü devlet 43’ü özel okulda halen Uluslararası Bakalorya Programı ülkemizde uygulanmaya devam etmektedir.

 

Bu müfredatın öğrencilere sağladığı faydalar ise saymakla bitmiyor;

– Öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunmak, coğrafi ve kültürel hareketliliği kolaylaştırmak, benzer akademik programlar arasında uluslararası anlayışı geliştirmek,

– Öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra, dünya barışına katkıda bulunabilecek, öz disiplin ve düşünme becerilerini geliştirmiş, sürekli öğrenmeyi benimsemiş, toplumsal sorumlulukların bilincinde, değişik kültürleri tanıyan bir dünya vatandaşı yetiştirmek,

– Öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini koruyup, uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmak,

– Öğrencilerin dersler-arası bağlantıları daha iyi anlamalarını, dünya üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini sağlamak,

– En az iki yabancı dil bilen, topluma faydalı bireyler kazandırmak,

-Öğrencilerin akademik dürüstlük ve entelektüel kapasitelerini arttırmak,

– Öğrencilere, öğrenmeye ve rekabetçi bir dünyada başarılı olmak için gereken disiplin ve becerilere karşı güçlü bir sorumluluk anlayışı kazandırmaktır.

 

Kaynaklar :

https://www.ibo.org

https://www.academix.com.tr/yurtdisinda-universite/ib-international-baccalaureate-nedir.aspx

http://www.pervinkaplan.com/detay/ib-diplomasini-hangi-liseler-veriyor/3303

https://www.catseducation.com/blog/view,a-levels-vs-ib-diploma-choosing-the-right-path-to-university_2538.htm