“BAHARIN GELİŞİ” RESİM YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu: “Baharın Gelişi” konulu resim yapma.

Yarışmanın Amacı: Çocuklarda sanat sevgisini arttırmak.

Türü: Resim Yarışması

Hedef Kitle: Edirne sınırlarında okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.
Değerlendirme: İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri olarak 3 ayrı kategoride değerlendirme
yapılacaktır.

Resimlerin Son Gönderim Tarihi 16.05.2022
Resimlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 23.05.2022
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 30.05.2022

KATILIM ŞARTLARI:
1) Yarışmaya katılan resimlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş olması, başkası tarafından yapılmamış olması ve daha önce herhangi bir yerde
yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, resmin tümüyle kendisine ait
olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri
ödül, unvan geri alınır.

2) Her yarışmacı yarışmaya tek bir resim ile katılabilir.

3) Eserle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından yapılacak başvurulardan ve tazminat
taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Eserin telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği
eserin “Edirne belediye Başkanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, değiştirme,
işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum
telif hakları için Edirne Belediye Başkanlığına süresiz izin/muvafakatname verdiğini kabul
eder. Edirne Belediye Başkanlığına vermekle mükelleftir. Edirne Belediye Başkanlığı bu eserlerle ilgili her türlü tasarruf yetkisine süresiz sahiptir. Edirne Belediye Başkanlığı yarışma
kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
Şartnamede yer almayan hususlara ilişkin takdir yetkisi Edirne Belediye Başkanlığına aittir.

4) Ödüle son başvuru tarihi 16.05.2022’dir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul
edilmeyecektir.

5) Ödüle aday resimlerde amaca ve konuya uygunluk aranacaktır.

6) Aday, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Edirne Kent Müzesi’ne resimleri
bırakarak yarışmaya katılım sağlayacaktır.
a)Aday, 25×35 veya 35×50 cm ölçütlerinde resim kâğıdına yapılmış resimleriyle
yarışmaya katılabilir.
b) Aday, ayrı bir belgeye isim, okul, sınıf, cep telefonu ve adres gibi bilgilerini yazıp
gönderecektir.

7) Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 adet resme ödül verilecek ve yayınlanmaya
uygun bulunan resimler Edirne Belediyesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır.

ÖDÜLLER:
Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik Ödülü: 1000 TL Kırtasiye Çeki
İkincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık
Üçüncülük Ödülü: Flash Bellek

Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Belediyemiz tarafından bildirilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası
kullanılacaktır.
– Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi
Telefon: 0546 200 82 26