“BAĞLAN & PAYLAŞ ” Dijital Hikaye Anlatım Yarışması

Yarışmayı Yürüten: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG Vakfı )

Eğitim Destekçisi: Turkcell Akademi

Yarışma Hakkında : Gençlerin, yeni dijital medya araç ve platformlarını kullanarak; iklim
değişikli/çevre, kültür/yaşam, engelli hakları konularıyla ilgili oluşturdukları özgün dijital hikayelerini çevrim içi araçlar sayesinde dile getirecekleri bir yarışmadır.

Yarışmanın Amacı
Dijital medya araç ve platformları , her geçen gün artan ve değişen yeni formlarıyla her yaş grubundan insanın hayatını zenginleştirmekte ve yeni deneyimlere imkân sağlamaktadır.

Fakat bu birikimden en iyi şekilde faydalananlar hiç şüphesiz yeni teknolojileri bir yaşam biçimi olarak benimseyen gençlerdir. Gündelik birikim ve deneyimleriyle oluşturdukları kişisel hikayelerini çevrimiçiaraçlar sayesinde geniş bir okuyucu/izleyici kitlesine ulaştırmaktadırlar.

Bu yarışmayla da amaçlanan,

– Dijital Hikaye Anlatıcılığı yöntemini kullanarak iklim değişikli/çevre, engelli haklar , kültür/yaşam gibi küresel konular hakkında bilgi paylaşımını arttırmak ve kültürler arası ilişkileri güçlendirmek,

– Bu konulara bakışı karşılaştıracak ve değerlendirecek şekilde ABD ve Türkiye’deki deneyimlerin etkileşimini sağlamak,

– Gençlerin küresel konularla ilgili gözlem yapmasın sağlayarak sorumluluk bilincini yükseltmek,

– Yazı , fotoğraf, video, ses, grafik tasarımları ve/veya sosyal medya gibi çeşitli dijital hikaye anlatıcılığı araçlarının kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

– Dijital hikaye araçlarının özgün bir şekilde kullanımını sağlayarak gençlerin üretkenliklerini desteklemek.

Süre ve Zamanlama
Yarışma Duyurusu: 4 Mayıs 2015
Başvurular için Son Tarih: 21 Haziran 2015
Değerlendirme Süreci: 21 Haziran– 30 Haziran 2015
Sonuçların Açıklanması : Temmuz 2015
Ödül Töreni:Tarih daha sonra belirlenecektir.
* Yeterli katılım olmaması vb. gerekçelerle sürelerde
www.baglanpaylas.com web sitesinde duyurulmak kaydıyla değişiklik yapılabilir.

Yarışmanın Yöntemi
Bu yarışma, gençlerin kategorilerde belirtilen konularda, dijital hikaye anlatımı metodunu kullanarak oluşturdukları özgün hikayelerini esas alan bir yarışmadır. Yarışma esnasında projenin websitesi olan
www.baglanpaylas.com aktif olarak kullanılacaktır.

Yarışma dili Türkçe’dir.
Katılımcılar, websitesinde yer alan “Öğrenme Alanı ” başlığından Dijital Hikaye Anlatımı yöntemi konusunda detaylı bilgi edinebilecek ve örnekleri inceleyebileceklerdir. Yarışma, bu yöntemin her türden aracını kapsamaktadır. Katılımcılar bu kapsamda, istedikleri herhangi bir veya birkaç aracı kullanarak dijital hikayelerini oluşturabileceklerdir.

Kategoriler
– İklim Değişikli/Çevre
– Kültür/Yaşam
– Engelli Hakları

Katılım şartları

Yarışmaya,
– 18-25 yaş arasındaki gençler katılabilecektir. (01.01.1990 – 31.12.1997 tarihleri arasında doğan kişiler)
– Yarışmaya katılım bireyseldir.
– Katılımcılar, birden fazla eserle katılabilirler.
– Katılımcıların T.C. vatandaşı olması veya resmi olarak Türkiye’de ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Eserlerin,
– Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ,
– Görüntülü ve sesli kayıtların 10 dakikayı geçmemesi,
– Herhangi bir din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya etnik gruba karşı negatif veya alçaltıcı etkisi olabilecek söylemler içermemesi,
– Ticari kurumların/ürünlerin veya servislerin reklamını yapmaması ,
– Kanunlara aykırı olmaması gerekmektedir.

Yarışmanın Duyurulması

Yarışma;
– Projenin kendi websitesi olan www.baglanpaylas.com duyurulacaktır. Ayrıca TOG Vakfı web sitesi ve sosyal medya araçlar üzerinden de yaygınlaştırılacaktır.
– Afiş ve duyurusu; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları , gençlik merkezleri ve gençlerin yoğunlukta bulunduğu kamusal alanlarda yaygınlaştırılacaktır.
– Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus gibi projenin sosyal medya araçlar ve diğer medya kanallar üzerinde paylaşılacaktır.

Başvurular

Katılımcılar, hazırladıkları dijital hikayeleri www.baglanpaylas.com web sitesinin sağ üst panelinde yer alan “Giriş Yap” linkini kullanarak oluşturacaklar hesaplar üzerinden web sitesinde yayınlayacaklardır. Bu
aşamada web sitesine yükledikleri dijital hikayeler proje web editörü tarafından değerlendirildikten sonra web sitesinde yayımlanacaktır.
Katılımcılar, websitesi üzerinden yayımladıkları hikayelerini sosyal medya üzerinden paylaşıp yaygınlaştırabileceklerdir. Ayrıca diğer dijital alanlarda yaptıkları paylaşımlar da bu alanda paylaşabileceklerdir.

Değerlendirme
Paylaşım ve izlenme istatistiklerine göre hikayeler ön değerlendirme aşamasında değerlendirilecektir.. 3 kategoriden her biri için en yüksek orana sahip ilk 5 hikaye ön değerlendirmeyi tamamlamış sayılacaktır.
Ön aşamayı geçen bu hikayelerin sahibi olan gençler jüri tarafından ikinci bir değerlendirmeye tabii olacaktır. Jüri, özgünlük, dijital araçların etkili kullanım , kurgu, teknik kalite unsurların göz önünde bulundurarak
değerlendirme yapacaktır. İlgili katılımcıların yarışma şartlarına uygunluğu istenecek belgelerle teyit edildikten sonra her bir kategori için 1’er birinci, 1’er ikinci ve 1’er yedek seçecektir. Jüri bir veya birden fazla
kategoriden ödüle layık hikaye görmediği durumlarda ödülü başka bir kategoriye kaydırabilir veya iptal edebilir. Teknik olarak yeterli olmayan veya içerik olarak yarışma kategorilerinin dışında olan eserlerin kabul
edilmemesi veya sahiplerinden revizyon isteme hakkı saklı tutulmaktadır.

Jüri
TOG Vakfı temsilcisi, ABD Türkiye Büyükelçiliği temsilcisi, ve bir uzmandan oluşmaktadır. Seçimler oy çokluğuyla alınır.

Sonuçların Açıklanması
Sonuçlar, yarışmanın websitesi ve sosyal medya hesaplar üzerinden açıklanacaktır.
www.baglanpaylas.com

Ödüller
Yarışmayı kazanan 3 birinci, ABD’de dijital hikaye anlatım teknikleri, blog yazarlığı , video yapım ve/veya fotoğrafçılık üzerine en fazla 3 haftalık bir eğitim programına ücretsiz olarak katılacaktır. Program
ücreti, yol ve konaklama masrafları proje tarafından karşılanacaktır.
Ayrıca günlük harcırah verilecektir. Bunun yanı sıra birincilere ödül olarak birer dizüstü bilgisayar ve ikincilere fotoğraf makinesi hediye edilecektir.

Diğer Hükümler
Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı TOG Vakfı ’na ait olacak, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir.

– TOG Vakf , yarışmaya katılan eserlerin afiş , katalog, broşür, kitapçık, film vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanım hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

– Yarışmayı kazanan adaylara ödülleri düzenlenecek olan ödül töreniyle verilecektir.

– Yarışmayı kazanan katılımcılar cayma hakkını kullanarak sonuçların açıklanmasının ardından en geç 7 gün içerisinde bu taleplerini yarışmayı yürütücü kurum olan TOG Vakfı ’na bildirmeleri gerekmektedir.

– Yarışmadan cayma hakkını kullandığı takdirde katılımcı yerine değerlendirme sürecinde seçilen yedek aday birinci sayılacaktır.

– TOG Vakfı , yarışma şartnamesiyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

– Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Düzenleyen Kurumlar
Toplum Gönüllüleri Vakfı
Adres: Hobyar Mah. Rahvanc larSk. No:5, 1.Vak f Han Kat.1, 34112 ı ı
Eminönü/ stanbul İ
Telefon: + (90) (212) 522 10 32, +90 (212) 522 10 30
Faks: + (90) (212) 522 10 34
E-mail: info@tog.org.tr
İnternet Adresi: www.tog.org.tr

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği
Adres: Atatürk Bulvar No: 110, 06100 Kavakl dere/Ankara ı ı
Telefon: +(90) (312) 455 55 55
Faks: +(90) (312) 467 00 19
E-mail:webmasterankara@state.gov
İnternet Adresi:http://ankara.usembassy.gov

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.