Azot tutan bitkiler

DENEYİN ADI:Azot tutan bitkiler

HEDEF:Azot tutan bitkilerde maddelerin döngüsünü kavraya bilme.

PROBLEM:Baklagillerin kökünde bulunan nodüllerin yapısı nasıldır?

ARAÇ_GEREÇ:*Mikroskop

Diseksiyon mikroskobu

Damlalık

toluidin mavisi

köklü bir baklagil

bisturi

ÖN HAZIRLIK:

Köklü bir baklagili sınıfa getirerek kökte bulunan nodül yapılarını ayrınız.

DENEYİN YAPILIŞI:

Baklagilin kökünde bulunan nodül yapılarını inceleyiniz.

Nodülün köke nasıl bağlandığını incelemek için nodülü kökten ayırınız.

Nodülü bistüri yardımıyla keserek mikroskopta inceleyiniz.Mikroskopta incelerken nodülün üzerine bir damla toluidin mavisi ekleyiniz.

Baklagilin kökünü çiziniz.Nodül ve kök arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.