Ayyıldız Anadolu Lisesi yeni e-twinning projesi etkinliklerini uygulamaya başladı

Dijital çağda öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini daha eğlenceli hâle getirmeyi, eğlenerek öğrenmenin yanı sıra web 2.0 araçlarını da etkin biçimde kullanarak ders işlenişine farklı bir boyut kazandırmayı amaçlayan “Teaching English in Digital Age” projesi etkinlikleri 17/10/2018 tarihinde ANKARA Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesinde uygulanmaya başlanmıştır.

ANKARA-Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Şebnem Sarıhan’ın koordinatörlüğünde yürütülen bu projede görev alan öğrenciler önce twinspace’e kaydoldular. Daha sonra hem bitmoji uygulamasını kullanarak hem de voki uygulamasında video çekerek İngilizce anlatımla kendilerini tanıttılar. Bu tanıtımlar padlet ortamında Twinspace portalında paylaşıldı.Tüm proje ortağı öğretmenlerin katılımıyla 17/10/2018 tarihinde saat 21.00’de bir webinar düzenlenerek proje etkinlikleri planlandı.
Öğrencilerin web 2.0 araçlarını öğrenmeleri ve daha aktif kullanmalarını amaçlayan bir web 2.0 tanıtım sunusu, hem e-twinning portalının tanıtıldığı hem de proje tanıtımının yapıldığı bir E-twinning sunusu hazırlanarak öğrencilere izlettirildi.
Bir diğer etkinlik ise projede gönüllü öğrenciler canva, wordart, postermywall gibi web 2.0 araçlarını kullanarak projenin logo ve posterlerini tasarladılar. En çok beğenilen logo ve posteri belirlemek için projeyle ilgilenen herkesin oylayabileceği goo.gl anket uygulaması oluşturuldu.
Okul müdürü Zeki Kılıç, tüm bu etkinliklerin öğrencilerin web 2.0 araçlarını kullanma becerilerini geliştirdiğini ve öğrencileri İngilizceyi uygulamaya dönük, daha aktif kullanmaya teşvik ettiğini ifade etti.