“Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız -Children of the Same Sky” eTwinning Projemiz Başladı

Kuruculuğunu Antalya – Kepez Ersoy İlkokulu  sınıf öğretmeni Yüksel Ertuğrul ile Antalya Serik Aşağı Kocayatak İlkokulu sınıf öğretmeni Asuman Demiray’ın yaptığı “AYNI GÖKYÜZÜNÜN ÇOCUKLARIYIZ” eTwinning projesi başladı. Türkiye, Azerbaycan ve Almanya ortaklı projemizde öğrencilerimizi gelişimine katkı sağlayacak farklı etkinlikler yapılacaktır. Toplumsal farkındalığı arttıracak etkinliklerle devam edecek proje Mayıs ayında sonlanacaktır. Projemizin ana hedefi: Öğrencilere derslerindeki kazanımlara uygun etkinliklerle beceri kazandırmak, temel dijital yeterliliklerini geliştirici dijital içerik üretme, birlikte çalışma ve ürün ortaya çıkarma becerisini geliştirmek, bütünün bir parçası olarak kendini değerli ve önemli hissettirmektir. Öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri ve 2023 eğitim vizyonu kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecek bakış açısını kazandırmak, ve bu kazanımlarını kendi hayatlarında uygulayabilecek bir yapıya kavuşturmaktır. Toplumun refahı ve gelişmişliği için küçük yaşta neler yapabileceklerini kavratmak. . Proje süresince kullanılacak olan web 2.0 araçları hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital yeterliliklerini geliştirecek, dijital vatandaş olmanın sorumluluğunu alacak, tüketici konumundan üretici konumuna geçeceklerdir.