Aynı Dünyanın Canlılarıyız İlkokul Öğrencileri Resim Yarışması

KAMBER GÜLÜZAR DEMİR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
“AYNİ DÜNYANIN CANLILARIYIZ” KONULU
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Sahibinin Adı: Aksaray/Merkez Kamber Gülüzar Demir İlkokulu

Projenin Adı: “Aynı Dünyanın Canlılarıyız” Konulu Resim Yarışması

Yarışmanın Amacı ve Konusu

MADDE-1 Resmi ilkokulların 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen bu resim yarışması ile hayvan sevgisi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yarışmaya Katılım
MADDE -2 Yarışmaya Türkiye geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokulların 3. ve 4. sınıflarındaki öğrenciler katılabilir.

Yarışma Esasları
MADDE-3 Yarışma esasları aşağıda açıklandığı şekildedir.
a) Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına,
uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere
yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
b) Yarışmada kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkartacak ifade
ve öğeler bulundurulmayacaktır.
c) Yarışmaya katılım, gönüllülük esasına göre yapılacaktır.
d) Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden sadece sosyal etkinlik
amacıyla düzenlenecektir.
e) Eser değerlendirme komisyonu gönüllülük esasına dayalı görev yapacak ve herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranan Şartlar
MADDE-4 Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır
a) Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj vb.)
b) Yarışmaya katılacak eser daha önce herhangi başka bir yarışmaya katılmamış özgün bir eser olması gerekir.
c) Öğrenciler yarışmaya bir eserle ve yarışmayla ilgili muvakafat belgelerini velilerine imzalatarak katılabilirler.
d) Resimler mukavva karton arasında gönderilir.
e) Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kağıdına yapılacaktır.
f) Resimler paspartu yapılarak, arka yüzüne aşağıdaki ” Başvuru Formu” doldurularak yapıştırılacak, katlanma kırışmasını önlemek için iki mukavva levha arasında gönderilecektir.
g) Engelli öğrencilerin katılımları teşvik edilecek ve sadece bu bireylerin ıslak imzalı başvuru evrakları ve yapmış olduğu eserin jpeg formatındaki fotoğrafı e-posta yolu ile kabul edilecektir.

ESERLERİN GÖNDERİM TARİHLERİ 06.02.2023 – 20.02.2023

https://kamberguluzardemir.meb.k12.tr