AYMAGEÇ (Aydın Ortaokul Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı)

AYMAGEÇ nedir?

Sayılardan daha fazlası olan matematik biliminin günlük hayatla olan ilişkisinin vurgulanacağı 19-20 Mart 2020’de Kuşadası’nda gerçekleşecek “Matematik Öğretmenleri Mesleki Gelişim Çalıştayı”na Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

TÜBİTAK’ın 2223-B programı kapsamında desteklenen, 19-20 Mart 2020 tarihlerinde Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleşecek olan AYMAGEÇ 2020 ile alanında uzman matematik eğitimciler ile Türkiye genelinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan 50 ortaokul matematik öğretmenleri buluşturulacaktır.

 Nasıl başvuru yapılır?

 Çalıştayın internet sitesi olan www.aymagec.com adresine girerek başvuru yapılabilir.

 Çalıştay Hakkında

Son yıllarda yapılan araştırmaların ışığında matematik eğitiminde köklü değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Özellikle öğrencilerden matematik okuryazarlığı konusunda beklentiler artmış; onların sahip oldukları becerileri problem çözmede kullanmayı bilen, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, merak eden ve matematik yapan bireyler olmaları beklenmektedir.

2018 yılında yenilenen matematik öğretim programı da üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programı olarak yürürlüğe girmiştir. Bu programa göre bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, yaratıcı düşünen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır. Bu konuda öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı olmak; yaratıcılığı, işbirliği ile çalışmayı, analitik düşünebilmeyi teşvik etmek öğretmenlerin en önemli görevi olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.

Bu çalıştayın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin rutin olmayan problemleri çözmede kullandığı yöntem ve teknikleri atölye çalışmaları ile geliştirmek, günlük hayat problemlerini öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye dayalı tasarlamak ve disiplinler arası işbirliği ile matematik yapmaktır.

 Alt Amaçlar

  • Matematik öğretmenleri arasındaki iletişimi güçlendirmek
  • Farklı okullarda uygulanan iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Matematik okuryazarlığını yaygınlaştırmak
  • Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile geometri öğretmek
  • Yaratıcı drama öğretim yöntemi ile matematiği öğretmek
  • Kağıt katlama sanatını kullanarak geometri öğretmek
  • Beceri Temelli Matematik Tasarımını ve örneklerini kavramak
  • Farklı disiplinleri bir arada kullanarak bir öğretim tekniği geliştirebilmek
  • Alan uzmanı akademisyenlerin matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak
  • Matematik öğretmenleri ile bilimsel çalışmalar yaparak onların ilerideki çalışmalarına öncü olmak

Ayrıntılı bilgi için: www.aymagec.com