AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

OKUL ADI: FMV Özel Erenköy Işık İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Ege Çavuş – Alara Üker

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:  Demet Subaşı

PROJE AMACI:
Uygun türde boyalar seçerek istenilen düzeyde aydınlanmayı daha düşük watt ampüllerle elde ederek enerji tasarrufu sağlamak.

PROJE HEDEFİ:
BOYALAR, AYDINLATMA, IŞIK ŞİDDETİ KONULARINDA KAYNAK TARAMASI YAPILMASI. BOYA TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE SEÇİLMESİ. DENEYLERİN YAPILACAĞI KAPALI BİR KUTUNUN OLUŞTURULMASI. KUTUNUN İÇ YÜZEYLERİNİN BOYANMASI. FARKLI BOYA TÜRLERİNİN IŞIĞI NE KADAR YANSITTIĞININ ÖLÇÜLMESİ. ÖLÇÜMLERİN İNCELENMESİ VE SONUÇLAR ÇIKARTILMASI.

PROJE ÖZETİ:
Uygun türde boyalar seçerek istenilen düzeyde aydınlanma daha düşük watt ampüllerle sağlanabilir ve aynı zamanda enerji tasarruf edilebilir. Projemizde içi siyaha boyalı bir kutuyla çeşitli renklerin açık ve koyu tonlarının ışığı yansıtmaları incelendi. Yapılan ölçümlerde bazı renklerin açık tonlarının koyu tonlarından düşük watt ışıkta bile daha fazla ışık yansıttığı gözlendi. açık tonların seçilmesiyle uzun vadede önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayanabileceği gösterildi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
a) Proje Takvimi 1) Boyalar, aydınlatma, ışık şiddeti konularında kaynak taraması yapılması. (22.10- 9.11.2007) 2) Boya türlerinin araştırılması ve seçilmesi. (12.11-30.11.2007) 3) Deneylerin yapılacağı kapalı bir kutunun oluşturulması. (3.12-14.12.2007) 4) Kutunun iç yüzeylerinin boyanması. (17.12-28.12.2007) 5) Farklı boya türlerinin ışığı ne kadar yansıttığının ölçülmesi. (2.1- 11.1.2008) 6) Ölçümlerin incelenmesi ve sonuçlar çıkartılması.(14.1-23.2008) b) Kullanılan Yöntemler 30x30x50cm ebatlarında bir kutu oluşturuldu ve içi tamamen mat siyah boya ile boyandı. 8 farklı renkte su bazlı numune mat boyalar temin edildi. 30x30cm ebatlarında 8 tane kare levha bu renklerin açık ve koyu tonlarıyla boyandı. 1 levha da siyah renge boyandı. Kutunun bir ucuna ampul soketi sabitlendi. İçine tabanına bir ışık şiddeti ölçer alet yerleştirildi. Kutunun diğer tarafı açık bırakıldı ve bu tarafa levhalar konularak ve içeride 75W ve 100W ampuller yakılarak renkli levhalardan ışığın ne şiddette yansıdığı ölçüldü. c) Bütçe 320 YTL d) Sonuçlar ve Tartışma 100W ışıkta siyah 15 Lux, diğer 8 rengin açık ve koyu tonlarından yansımalar 67 56 – 69 51 ? 78 64 – 60 53 ? 77 65 ? 76 65 ? 57 35 ? 61 47 lux, 75W ampulde siyah 12, diğer senkler 56 45 ? 57 41 ? 65 53 ? 50 45 ? 65 55 ? 64 54 ? 46 29 ? 52 40 lux şeklinde olmuştur. Her ton renkte 100 Watt ışık 75 Watt tan daha fazla ışık yansıttığı gözlendi. Ancak bazı renklerde aynı rengin açık tonu 75 Watt ile koyu tonunun 100 Watt ile yansıttığından daha fazla ışık yansıtmıştır. Örnek renk 2 açık 75 watt 57 lux iken koyu tonu 100watt ta 51 luxte kalmıştır. Boyanacak renk zevke göre seçildikten sonra o rengin açık tonlarının tercih edilmesini önerebiliriz, çünkü yaptığımız deneyler bu şekilde tercihlerle uzun vadede önemli ölçüde enerji tasrrufu sağlanabileceğini göstermektedir. e) Kaynaklar 1) www.boyaustasi.com/kartela.htm 2) www.kameraarkasi.org/light/terminoloji/optiklaburatuvari/optiklaboratuvari.html

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması