Aydın Lezzetleri

 

Yarışmanın Amacı
Adnan Menderes Üniversitesi Sınai Haklar Destek Birimi tarafından “Değerini Tescil Et Aydın’ı İlerlet” Sloganı ile 06 Nisan 2010 tarihinde başlatılan Aydın’da Yerel Ürün Koruma Kampanyası’nın 2. yıldönümü nedeniyle “Aydın’ın Lezzetleri” yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmada; kullanılan malzeme, pişirme ve usul yönünden Aydın’a özgü yemeklerden oluşacak “Geleneksel Aydın Yemekleri” ile Aydın’da yetişen ürünlerden en az bir tanesinin ana malzeme olarak kullanılacağı yeni ve farklı lezzetler yaratılmasını amaçlayan “Yenilikçi (İnovatif) Aydın Lezzetleri” olmak üzere iki kategori yer almaktadır.

Yarışmanın temel amacı geleneksel Aydın yemeklerini belirleyip tescil işlemlerini başlatılması ve bu şekilde geleneğe sahip çıkılması ve Aydın’a özgü ürünlerden sanayiye ve/veya ticarete konu edilebilecek; bu şekilde Aydın ve Aydınlıya katma değer yaratabilecek yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Geleneksel Aydın Yemekleri
Açıklama :
Kullanılan malzeme, yapım, pişirme, usul yönünden Aydın’a özgü olan, geleneksel kabul edilen Aydın yemekleri yarışacaktır.

Amaç :
Geleneği ve özel yapım usulü olan bir yemeğin Coğrafi İşaret tesciline konu edilerek Aydın’ın bir değerinin daha tescilinin sağlanması.

Geleneksel Aydın yemekleri kategorisinde başvuru şartları:
* Özel yada kamu niteliğinde kurum ve kuruluşlar başvurabilir. (Tescil sorumluluğunu alabilecek Belediyeler, Kaymakamlıklar, Odalar, Dernekler vb.)
* Her kurumun tek yemek çeşidi ile tek başvuru hakkı vardır.

Başvuru Kategorileri :
KEŞKEK ,YUVARLAMA ,PAŞA BÖREĞİ ,KABAK TATLISI, PİDE ÇEŞİTLERİ, ÇÖREK-TATLI MAYA, DİĞER

 

Yenilikçi (İnovatif) Aydın Lezzetleri
Açıklama :
Aydın’da yetişen ürünlerden en az bir tanesinin ana malzeme olarak seçilmesi şartı bulunmaktadır.

Amaç :
Aydın’a özgü ürünlerden yeni ve farklı lezzetler yaratılarak ticaret ve sanayiye konu edilebilmesidir.

İnovatif Aydın lezzetleri kategorisinde başvuru şartları:
* Yarışmaya gerçek kişiler başvurabilir.
* Tüzel kişiyi temsilen bir gerçek kişinin katılması mümkündür.

Başvuru Kategorileri :
İNCİR ,ÇİLEK ,ENGİNAR ,KESTANE ,ZEYTİN ,ÜZÜM ,DOMATES ,PORTAKAL-TURUNÇ ,OT ÇEŞİTLERİ ,PEYNİR ÜRÜNLERİ , DİĞER

Katılım Şartlar
1. Tüm katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış katılımcılara Yarışmayı kazansalar dahi ödülleri verilmez.

2. Yarışmaya katılabilmek için yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde başvuru dosyasını teslim etmek zorunludur. Online başvuru yapılmış olsa dahi başvuru süresi dolmadan görsel dosyanın teslim edilmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

3. Yarışmaya katılabilmek için katılımcı hangi kategoride yarışmaya katıldığını belirtmelidir. Geleneksel Aydın Yemekleri kategorisinde tarifle birlikte yemeğin geleneğini ve öyküsünü anlatmak ve görsel öğelerle zenginleştirmek değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. Yenilikçi Aydın Lezzetleri Kategorisinde ise Aydın’da yetişen ürünlerden biri veya birden fazlasını kullanmak zorunludur.

4. Gönderilecek yazılarda kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.

5. Yarışma takvimine uymak ve yarışma etkinliğine katılmak zorunludur aksi taktirde katılımcı diskalifiye edilir.

6. Yemek yarışması’na tarif, resim veya video ekleme aşağıdaki gibi gerçekleşir;

” Her yarışmacı yarışmaya katılmak için yemek tarifini yazmak zorundadır.
” Katılımcılar yemek tariflerinin yanına isterlerse yemek tarifini anlatacak 3 adet fotoğraf veya 1 adet video görüntüsü ekleyebilirler.
” Video görüntüsü eklemek için yarışma içerisindeki yönlendirmelere uymak gerekmektedir.
” Eklenen videoların her biri en fazla 3 dakika uzunluğunda olmalıdır.

7. Yarışmada her kategoride 1. 2.ve 3. lük ödülü olacak ayrıca özel ödüller verilecektir.

8. Ödüller sahiplerine yarışmanın yapıldığı 06 Nisan 2012 günü düzenlenecek ödül töreni ile teslim edilecektir.

9. Kazanılan ödüller paraya çevrilemez, bir başkasına devredilemez, bir başka hediye ile değiştirilemez ve yalnızca kazananın kendisine iletilir.

10. Değerlendirme aşağıdaki gibidir;

” Başvurular şekil ve esas yönünden jüri tarafından ön değerlendirmeye alınır.
” Öndeğerlendirme sonucu Geleneksel Aydın Yemekleri Kategorisinde en yüksek oy alan ilk 25 tarif; Yenilikçi Aydın Lezzetleri Kategorisinde ise en yüksek oy alan ilk 40 tarif yarışmaya katılmaya hak kazanır.
” Yarışma günü jüri üyeleri tarafından lezzetler değerlendirilir ve dereceye girenler ilan edilir.

11. Puanlama aşağıdaki gibidir;

” Sadece yemek tarifi ile katılım yapacak yarışmacılar yarışmaya 5 (beş) puan ile başlarlar.
” Yemek tarifi ve fotograf ile katılım yapacak yarışmacılar yarışmaya 10 (on) puan ile başlarlar.
” Yemek tarifi ve video görüntüsü ile katılım yapacak yarışmacılar yarışmaya 30 (otuz) puan ile başlarlar.
” Yarışma sonunda en çok puan alana göre derecelendirme yapılır.
” Aynı kişi aynı içeriği yalnızca bir kez puanlayabilir.
” Hiç bir üye kendisine puan veremez.

12. Finale kalan yarışmacılarla ilgili maddeler aşağıdaki gibidir;

” Yarışmacılar kendi imkanları ile yarışmanın yapılacağı yere geleceklerdir.
” Yarışmaya katılım için transfer, malzeme desteği gibi bir destek sağlanması mümkün değildir.
” Yarışma günü yarışmacılar ürünlerinin yapılmasından, transferinden, sunumundan ve korunmasından sorumludurlar.

13. Aynı katılımcı birden fazla yemek tarifi ile yarışmaya katılabilir fakat sadece daha yüksek puan aldığı tarif ile finale yükselebilir.

14. Adnan Menderes Üniversitesi katılımcıların kişisel bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkını saklı tutar. Hatalı beyanların varlığının tespit edilmesi durumunda, katılımcıların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

15. Adnan Menderes Üniversitesi önceden haber vermeksizin yarışma kurallarında, yarışmaya katılım şartlarında veya yarışma takviminde değişiklik yapabilir.

16. Adnan Menderes Üniversitesi Jüri tarafından belirlenen sonuçlarla ilgili açıklama yapmak zorunda değildir.

17. Katılımcılar işbu yarışma kapsamında göndereceği yazı, resim ve videoların içeriklerinin kendilerince hazırlanacağını, yazıların içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını ve Adnan Menderes Üniversitesi ve 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret içermeyeceğini ve herhalükarda yazılar ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

18. Resim ve videolar için Telif Hakları veya yazı içeriğinden dolayı çıkacak herhangi bir yasal sorumluluk, yazıyı yazan, resmi, videoyu gönderen katılımcıya ait olup, bu konuda çıkacak anlaşmazlık ve sorunların muhatabı Adnan Menderes Üniversitesi değildir.

19.Yarışma’ya katılan kişiler, yarışmaya katıldıkları tariflerinin, fotograflarının ve videolarının kullanılmasına ilişkin onayının alındığını peşinen kabul ederler. Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

20. Yarışma, Aydın’da ikamet eden gerçek/tüzel kişiler içindir.

21. Yarışmaya katılan her katılımcı bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılmıştır.
Özel Şartlar
* Fiziki koşullar nedeniyle yarışmanın her iki kategorisinde yarışacak adaylar lezzetlerinin yapımından, ulaştırılmasından ve korunmasından sorumludur.

* Yarışmaya katılan her aday yemeğin tarifini, yapılış usulünü, pişirilmesini varsa geleneksel tarihi hakkında bilgilendirmesini içeren görsel dosyaları başvuru sırasında teslim edecektir. (Fotoğraf, kamera kaydı, sunum dosyası vb.)

* Yarışma Aydın lezzetlerinin tespiti ve geliştirilmesi amacını taşıdığından Aydın’da yaşayan her vatandaşın katılma hakkı bulunmaktadır. Aydın dışındaki yerlerden başvuru kabul edilmeyecektir.

* Katılımcılar biri jüri üyelerinin değerlendirmesi diğeri sunum olmak üzere iki servisle katılacaklardır.