Aydın Gün Teşvik Ödülü Başlıyor

Aydın Gün Teşvik Ödülü

AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ

Aydın Gün Teşvik Ödülü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarında, gençlerin başarılarını teşvik etmek üzere konumlandırılmıştır.

1. Başvuru ilanı, süresi ve yöntemi
6. Aydın Gün Teşvik Ödülü için başvurular 1 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında ve sadece elektronik posta yoluyla kabul edilir. Elektronik postalarda teknik sorunlar oluşabileceğinden, İKSV yetkilileri tarafından başvurunun alındı teyidi verilmediği durumlarda başvuru İKSV’ye ulaşmış sayılmayacaktır.

Duyurular İKSV internet sitesi, İKSV sosyal paylaşım ağ sayfaları veya medya kanalıyla ya da kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar gibi İKSV tarafından belirlenecek her türlü yolla yapılabilir.

Başvuru Adresi:
Ayşe Emek
Aydın Gün Teşvik Ödülü Koordinatörü
E-posta: tesvikodulu@iksv.org

2. Başvuru koşulları
Aydın Gün Teşvik Ödülü için başvurusu bulunan tüm adaylar seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilir.
Çalgı branşında başvuranlar adayların 1 Ocak 1994’ten sonra doğmuş olmaları;
Şan branşında başvuranlar adayların 1 Ocak 1992’den sonra doğmuş olmaları;
Bestecilik ve şeflik branşlarında başvuranlar adayların ise 1 Ocak 1988’den sonra doğmuş olmaları;
Tüm adayların,
TC vatandaşı olmaları,
Klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik veya şeflik üzerine eğitim almış veya halen eğitimlerine devam ediyor olmaları,
Daha önce Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü kazanmamış olmaları zorunludur.
Bu koşulları taşımayan başvurular yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
Başvurular, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup, süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Mevcut başvurular sonraki ödüller için dikkate alınmaz.

3. Gerekli belgeler
Başvuru sırasında şu belgeler sunulur: (*)
Özgeçmiş (boşluksuz 3.000 karakteri geçmeyecek şekilde)
İletişim bilgileri (yurtiçi veya yurtdışındaki daimi ikametgâh adresi, telefon ve e-posta)
Çalışmalarını gösterir nitelikte görsel-işitsel kayıt (dijital ortamda, dosya paylaşım siteleri veya video paylaşım platformları üzerinden)

Seçici Kurul gerek gördüğü takdirde aşağıdaki ilave belgeleri isteyebilir: (**)
Niyet mektubu
Ayrıntılı özgeçmiş
Nüfus cüzdanı sureti
İki adet renkli fotoğraf
Öğrenim gördüğü müzik kurumlarından, o aşamaya kadar almış bulunduğu müzik derslerine ait tüm notların dökümü ve diplomaların ilgili kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretleri
Eğitildiği müzik kurumlarının yöneticileri ile önde gelen müzik öğretim üyeleri ya da müzik uzmanlarının referans mektupları (Türkçe veya İngilizce)
Yarışmalarda kazandığı ödülleri gösterir belgeler
Verdiği başlıca konserler ya da katıldığı müzik etkinliklerine ilişkin bilgiler ve programlar
Hakkında basında çıkan yazı ya da eleştiriler
Kişisel yeteneklerini yansıtmak açısından sunmakta yarar gördüğü ek bilgiler, kaynaklar ya da sertifikalar

(*) Belge eksiği olan veya tutarsızlık, belirsizlik vb ile yeterli bilgiyi barındırmayan belgeler içeren başvurular dikkate alınmaz.
(**) İlave belgelerin sadece seçici kurulun istemesi halinde gönderilmeleri, ilk başvuruyla kesinlikle gönderilmemeleri önemle rica olunur.

4. Değerlendirme
Yapılan bütün başvurular, Seçici Kurul tarafından başvuru süresi bitiminde Kurulun İKSV tarafından tayin edilecek çalışma prensibi çerçevesinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Değerlendirmeye esas, kariyerinin başındaki gençleri teşvik etmek amacıyla, ulusal ve uluslararası başarı ve gelişmeye açıklıktır.

Sonuçlar, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayının ardından ödülü kazanan kişiye yazılı olarak bildirilir; ayrıca İKSV resmi internet sitesi, İKSV resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur.

5. Ödül
Aydın Gün Teşvik Ödülü İKSV tarafından her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, ödülü daha önce almamış bir kişiye 4. maddedeki seçici kurul değerlendirmesi ve İKSV Yönetim Kurulu onayı ile verilir.
Ödül tutarı 15.000 TL’dir.

6. Seçici Kurul
Seçici Kurul Görgün Taner başkanlığında Cihat Aşkın, Ahmet Erenli, Rengim Gökmen, Yekta Kara ve Yeşim Gürer Oymak’tan oluşmaktadır.