AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARiKATÜR YARIŞMASI 2012

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır. Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul, Haziran 2012’de toplanacaktır. 29. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni Ekim 2012’de İstanbul’da yapılacaktır.

 KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma serbest konuludur.

2. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.

3. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42 cm) ebadında olacaktır.

4. Yarışmaya katılanlar, ekteki veya www.aydindoganvakfi.org.tr adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte: Aydın Doğan VakfıBurhaniye Mahallesi, Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar İstanbul/Türkiyeadresine göndereceklerdir.

5. Eserin postada zarar görmesinden Vakıf sorumlu değildir.

6. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.

7. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21 ile 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

8. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır.

9. Ödül alamayan karikatürler, sahiplerinin 1 yıl içerisinde Vakfa yazılı olarak başvurmaları halinde iade edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Vakfın yükümlülüğü sona erer.

10. Yarışmaya son katılma tarihi 1 Mayıs 2012 Salı günüdür.

11. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.

12. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir.

ÖDÜLLER

Birinci: 8 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
İkinci: 5 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
Üçüncü: 3 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
Başarı Ödülü : 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü

(Eşitlik halinde, parasal ödüller bölüşülebilir. En az 5, en çok 12 sanatçıya Başarı Ödülü verilecektir).

Tüm koşullar ve katılım formu (PDF): http://www.aydindoganvakfi.org.tr/_UserFiles/Images/Download/29aydin_dogan_katilim_kosullari.pdf