Aydın Bilimle Şenleniyor

Aydın Bilimle Şenleniyor

Bilim Şenliği: Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi tercihen etkileşimli uygulamayı içeren etkinlikler bütünüdür.

Bu bağlamda, Aydın ilinde birincisi düzenlenecek olan “Aydın Bilimle Şenleniyor..!” isimli Bilim Şenliğinin 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılması planlanmaktadır. Söz konusu şenlik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programına desteklenmek üzere Bilim ve Toplum Projesi olarak sunulmuştur. Etkinlik, projenin desteklenmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Planlanan bilimsel şenlik ile;

* Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek,
* Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek,
* Bilimsel uygulamaları toplum ve birey ile buluşturarak toplumun ve/veya bireylerin bilim yapma sürecine dâhil olma cesaretini vermek,
* Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
* Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak gibi kazanımlar hedeflenmektedir.

Planlanan Şenlik Tarihi: 28-30 Eylül 2018
Şenlik Alanı: Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Atatürk Kongre Merkezi ve Tralleis Meydanı

http://www.etkinlik.adu.edu.tr/aydinbilimsenligi/default.asp