AYÇİÇEĞİ GÜNEŞ PANELİ

Proje Sahibi : Esat Cem ALTUNKAYA

Üniversite : Dumlupınar Üniversitesi

Bölüm : Elektrik – Elektronik Mühendisliği

Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN

Güneş panelleri, enerjinin giderek daha da önemli hale geldiği ve enerji kaynaklarının da hızla azalmaya başladığı dünyamızda hala ama hala hak ettiği önemi alabilmiş değil. Güneş panel kullanımı, diğer enerji kaynaklarına göre çok daha ekonomik, çok daha çevreci olmasına rağmen bu konudaki teknoloji kullanımı çok azdır. Bunun sonucu olarak güneş ten elde ederek kullandığımız enerji de çok azdır.

Güneşten elde edilen verimin arttırılması güneş panellerinin kullanımını da arttıracaktır. Bu projem de tam bu konu ile alakalıdır. Güneş panellerinin gün boyu ürettiği enerji, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde maksimuma ulaşırken; günün diğer saatlerinde güneş şiddetli olsa bile panellere vuruş açısı dik olmadığı için yüksek verim elde edilememektedir…

Bu konudaki çözüm gün gibi aşikârdır ki; o da güneş panellerini gün boyu güneşi takip edecek şekilde döndürdüğümüzde güneş ışınları panele sürekli dik gelecektir.

Ve günümüzde de güneş panellerinin, güneşi izlemesi için çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin kullandığı yöntemlerden bazıları şunlardır;

  • Güneşin açısal hızını takip etme,
  • Panelin uç kısımları üzerine düşen gerilim farklarından yararlanma,
  • Bu uçlar arasındaki sıcaklık farkından yararlanma,
  • Bu uçlar üzerine düşen ışık miktarından yararlanma… Vb.

Bu sistemlerin hepsinin ayrı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu yöntemlerin her birerini de bir sistem üzerinde kullanmak mümkündür. Ama bu maliyeti arttıracaktır.

Bu projenin amacı, tüm bu yöntemlerden farklı bir yöntem ile güneş panelinin, güneşi takip etmesini sağlamaktır. Bu projede kullanılan yöntem; güneş panelinin altına düşen gölgenin açısından yararlanarak, güneş paneline yön vermektir. Panelin altındaki sensörler vasıtasıyla gölgenin düştüğü zemin kontrol edilmektedir. Sensörden alınan sinyaller de bir mikroişlemci tarafından işlenip güneş panelini döndürecek olan motora aktarılmaktadır. Bu yöntem, diğer yöntemlere kıyasla çok daha basit ve ucuzdur.

Bu yöntemin diğer yöntemlere kıyasla avantajları:

  • Bu yöntem için kurulan sistem panelin alt kısmındadır; böylece yağmur, kar, rüzgâr gibi çevre etkenlerinden etkilenmeden sürekli doğru sonucu verir.
  • Panelin altında olmasının diğer bir yararı da sistemin deforme olmasını (paslanma v.b.) geciktirmesidir.
  • Bu yöntem ucuzdur.
  • İstenildiği takdirde uzaktan kontrolü de mümkündür ve son derece kolaydır.

Projenin kullanım alanları:

Çatılardaki su ısıtan ve enerji üreten sistemlerin tamamı, trafik ışıkları, güneş tarlaları, akıllı ev sistemleri, güneş enerjisi ile çalışan araba ve diğer tüm sistemler… Kısacası gerek su ısıtmak için olsun gerek elektrik enerjisi üretmek için olsun, güneş panelinin kullanıldığı tüm alanlarda bu proje kapsamındaki yöntem rahatlıkla kullanılabilir.