AVUKATLAR HAFTASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLAR HAFTASI 2-8 NİSAN 2012 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAME

Türkiye Barolar Birliği
5 Nisan Avukatlar Haftası
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Türkiye Barolar Birliği 5 Nisan Avukatlar Günü’nü içine alan Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
İlki 2011 yılında gerçekleşen hem tüm fotoğrafçıların hem de avukatların katılımına açık bu yarışmayla toplumumuza avukatlık ve avukatlık mesleğiyle ilişkili kavramlarda olumlu mesajlar verecek özgün sanat ürünlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu:
Yarışma iki bölümden oluşmaktadır:

A- Genel Kategori
Genel katılıma açık bölümün konusu “ÖZGÜRLÜK”tür. Katılımcılar yapıtlarında özgürlük kavramını doğa, yaşam ve toplum yaşamında özgürlük olarak geniş bir alanda ifade edebilirler.

B- Özel Kategori
Yalnızca avukatların ve stajyer avukatların katılımına açık olan bölümse “SERBEST KONULU”dur. Bu bölüme gönderilecek fotoğraflarda konu sınırlaması yoktur.

Katılım:
Yarışmanın genel bölümü tüm fotoğrafçılara açıktır. Özel bölüme yalnızca avukatlar ve stajyer avukatlar katılabilir. TBB yöneticileri, çalışanları ve seçici kurul ile bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Her fotoğrafçı yalnızca bir bölümde ve en çok 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

Yarışma Kategori ve Bölümleri:
Renkli/Siyah Beyaz Baskı (genele açık)
Renkli/Siyah Beyaz Baskı (avukatlara/stajyer avukatlara açık)

Fotoğrafların Boyutları:
Baskılarda kısa kenar 20 cm’den küçük ve uzun kenar 45 cm’den büyük olmayacaktır. Fotoğrafların kenarlarında boşluk ya da paspartu olamaz. Boyut kurallarına uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmazlar.

Fotoğrafların Gönderilmesi:
Baskıların arka yüzlerinin sağ alt köşelerine 5 rakamdan oluşan bir rumuz, yapıt adı ve sıra numarası yazılmalıdır. (Rumuz 12345 ve fotoğrafın sıra numarası 1 ise: 12345-1 gibi)

Katılan fotoğrafların sergi baskısı ve katalog basımı için uygun çözünürlükte (en az 300 dpi) JPEG formatında kaydedilerek bir CD içinde de gönderilmesi gerekmektedir. CD’nin üzerine sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.

Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış katılım formu bir zarfın içine koyulmalı, zarfın üzerine yine sadece rumuz yazılmalı ve zarfın ağzı kapatılmalıdır. Fotoğraflar, katılma formu zarfı ve CD ile birlikte son bir zarfa konularak gönderilecektir.

Ödüller :
A- GENEL BÖLÜM
Birinciye  2.000 TL + Başarı Belgesi
İkinciye  1.500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncüye  1.000 TL + Başarı Belgesi 

B- ÖZEL BÖLÜM
1. olan Avukata/stajyer avukata 1 adet Dizüstü Bilgisayar + TBB Başarı Plaketi + 2 gün Litai Otel Konaklaması
2. olan Avukata/stajyer avukata 1 adet Dizüstü Bilgisayar + TBB Başarı Plaketi + TBB E-İmza Sertifikası
3. olan Avukata/stajyer avukata 1 adet Netbook Bilgisayar + TBB Başarı Plaketi+ TBB E-İmza Sertifikası
3 Adet Mansiyon TBB Başarı Plaketi + TBB E-İmza Sertifikası

Yarışma Takvimi:
Son Katılım 30 Mart 2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi 1 Nisan 2012
Sonuç Bildirimi 3 Nisan 2012
Sergi ve Ödül Töreni 5 Nisan 2012
Derece Alamayan Eserlerin Geri Gönderimi 1 Mayıs 2012

Fotoğrafların Kullanımı:
Ödül alan fotoğraflar TBB arşivinde kalacaktır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar hazırlanacak olan yarışma katalogunda yayımlanacaktır. Ödül alan fotoğraflar TBB’nin diğer yayınlarında veya çeşitli etkinliklerinde yapıt sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilecektir.

Dereceye giren fotoğrafların kullanım hakkı sahipleri ve TBB’ne ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Diğer Kurallar:
Ödül veya sergilemeye değer bulamayan fotoğrafların CD’leri fotoğraflarıyla birlikte sahibine teslim şekline göre iade edilecektir. Avukat/stajyer avukat katılımcıların fotoğrafları barolarına toplu biçimde geri gönderilecektir.

Yapıtların posta/kargo sırasında zarar görmemesi için (mukavva vb.) sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir. Fotoğrafların iadesi gönderildikleri paketlerle yapılacağından, posta/kargoda oluşabilecek hasarlar ve kaybolmadan TBB sorumlu olmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışın-da hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışma sonucu www.avukatlarhaftasi.org ve www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri sergi açılışında verilecektir.

Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):
M. Turgay BİLGE  TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı
Yücel DEMİR AFIAP Fotoğraf Sanatçısı
İbrahim DEMİREL  Fotoğraf Sanatçısı
Altuğ OYMAK Avukat Fotoğraf Sanatçısı
Sami TÜRKAY  Fotoğraf Sanatçısı

Yarışma Sekretaryası:
Nesrin Turhan
Telefon  : 0312.292 59 00
E-posta  : [email protected]
Adres  : TBB Fotoğraf Yarışması Oğuzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 06520 Balgat ANKARA

Fotoğraflar elden ya da posta veya kargo ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir