Avrupa Yükseköğretim Ağı ve Türkiyenin Eğilimleri

Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu: Avrupa Yükseköğretim Ağı ve Türkiye’nin Eğilimleri

Değerli Katılımcılar,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, YÖK Eski Başkanı – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Sayın  Prof. Dr. Yücel Altunbaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu‘nun katılımıyla, Aksaray Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Acar’ın ev sahipliğinde ve üniversitelerin işbirliğiyle düzenlediğimiz; “Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu: Avrupa Yükseköğretim Ağı ve Türkiye’nin Eğilimleri (IHES-2012)” başlıklı sempozyuma, farklı üniversite/kurumlardan ve Avrupa’dan pek çok akademisyenin katılımıyla, 17-19 Ekim 2012 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı; Avrupa’daki Yükseköğretim ağı ve Türkiye’deki yükseköğretimle ilgili yapıların işleyiş, öngörülerin ve eğilimlerin tartışılacağı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Sempozyum çerçevesinde; yükseköğretimle ilgili genel işleyişin tartışılması ve gözlemlenen sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sempozyum çıktılarında, Türkiye’deki yükseköğretimle ilgili somut, geliştirici, yeniliğe uyarlanabilir ve stratejik anlamdaki yaklaşımların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Konular
AB Ülkeleri ve Türkiye’de Yükseköğretim Yapılanması
Yükseköğretim Ağında Hareketlilik ve İstihdam
Yükseköğretim Felsefesi, Kalite Güvencesi ve Prosedürleri
Girişimci Eğitim, İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri
Üniversite Toplum, Endüstri ve İş Dünyası İlişkileri
Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş
Vakıf ve Özel Üniversitelerin İşleyişi
Kültürel Çeşitlilik ve Küresel Sorumluluk
Yükseköğretimde Yönetim ve Finansman
Yükseköğretimde Teknoloji Kullanımı, Dijital Öğrenme ve Yöntem Arayışı
Cinsel Eşitlik Açısından Yükseköğretimde Kadının Yeri

Önemli Tarihler
10.08.2012 Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Gün
27.08.2012 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
14.09.2012 Katılım Ücretlerinin Yatırılması İçin Son Gün
17-19 Ekim 2012 Kongre Tarihi

İletişim
Email: ihes2012@aksaray.edu.tr
Posta: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 68100, Aksaray, Türkiye