Avrupa Okullarında STEM-A (Uygulayıcı Eğitimi)

STEM
STEM

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Sürekli Eğitim Merkezi için hazırladığımız disiplinlerarası öğrenme senaryolarını temel alan programa tüm eğitimcileri bekliyoruz.

Bu program, gelecek ve eğitim kesişimindeki konuları merak eden okul idarecileri, branş ve sınıf öğretmenleri ile öğretmen adayları için hazırlanmıştır. Programda, disiplinlerarası ve sorgulama temelli öğrenme ile tasarım odaklı düşünme süreçleri, seçmeli dersler üzerinden ele alınacaktır. Bu derslerde katılımcılar;

– Gelecekteki öğrenme tasarım süreçlerine dahil olacak,

– Teknolojinin öğrenmede kullanımını öğrenecek,

– Temel kodlama ve 3D tasarım programları konularına giriş yapacak,

– Yaratıcı yazma, hikayeleştirme, tasarım odaklı ve tarihsel düşünme becerilerini de içeren disiplinlerarası öğrenme senaryoları hazırlayabilecektir.

Programı tamamlayan katılımcılarla European Schoolnet tarafından koordine edilen ve Airbus Vakfı tarafından desteklenen The Aerospace in Class projesinin STEM entegre proje çıktıları paylaşılacaktır.