Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları Girişimi

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri
“Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik
faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu
kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin
Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME
Programının ulusal koordinatörüdür.
EDEN ağı, Avrupa düzeyinde sürdürülebilir turizmde iyi uygulamaların paylaşılması ve ödüllü
destinasyonlar arasında iletişimi teşvik etmek için bir platformdur. Ağ, diğer destinasyonları sürdürülebilir
turizm geliştirme modellerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar 27 Avrupa
ülkesinden 350’den fazla EDEN destinasyonunun üye olduğu EDEN ağı, sürdürülebilir turizm alanında
dünyanın en büyük ağıdır.
2007’den beri, Avrupa Komisyonu, EDEN ödülü ile Avrupa’da geleneksel olmayan, gelişmekte olan
sürdürülebilir turizm destinasyonlarını ödüllendirirerek AB ülkelerini desteklemektedir. Girişim, EDEN
destinasyonlarını seçip tanıtarak Avrupa çapında sürdürülebilir turizm destinasyonu yönetimi modellerini
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
AB Yeşil Mutabakatı ve döngüsel ekonomilere odaklanmak turizm endüstrisindeki değişiklikleri
yönlendirecektir. Turizm ekosisteminin, ziyaretçilere sürdürülebilir ve kaliteli bir deneyim sunmak için
çalışma şeklini destinasyonların yönetim şekli de dahil olmak üzere değiştirmesi gerekmektedir.
Kazanan destinasyonların turizm sürdürülebilirliğinin öncüleri olarak öne çıkması için EDEN girişiminde
değişimler gerçekleştirerek, EDEN girişiminin Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine bağlı olması ve yeşil
geçiş uygulamalarında diğer Avrupa turizm destinasyonlarına ilham vermesi amaçlanmaktadır.

EDEN 2022 girişimi aşağıda sıralanan amaçlara hizmet edecektir:
– Sürdürülebilir turizmdeki en iyi başarıları ve daha küçük Avrupa destinasyonlarında yeşil geçiş
uygulamalarını sergilemek
– Destinasyonlarda sürdürülebilir turizmin gelişmesini teşvik etmek, ekonomiye, gezegene ve
insanlara değer katmak
– En iyi uygulamaları paylaşmak ve işbirliği / yeni ortaklıklar için fırsatlar yaratmak üzere katılımcı
destinasyonlara yönelik bir çerçeve oluşturmak

Aşamalar Tarih (Tahmini)
Son Başvuru Tarihi 16 Haziran 2021, 17:00 CET
Finalistlerin açıklanması Eylül 2021
Avrupa jüri toplantısı ve sonuçların ilanı Kasım 2021

Yeşil geçiş uygulamaları yoluyla sürdürülebilir turizmi güçlendirmek için en başarılı stratejileri veya
önlemleri gösteren ve Avrupa Jürisini, unvanını taşıdıkları yıl için heyecan verici bir programla ikna eden
destinasyona “2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu” unvanı verilecektir.
En yüksek genel puana sahip maksimum 3 destinasyon finalist olarak kısa listeye alınacaktır. Avrupa Jürisi
tarafından kısa listeye alınan destinasyonlar arasından bir Avrupa Mükemmelliyet Destinasyonu
seçilecektir.

2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Girişimine katılmanın avantajları
2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu kazananı uzman iletişimi ve markalaşma desteğinin yanı sıra
AB’den tanıtım faaliyetleri konusunda destek alacaktır.
Bu destek ile kazanan destinasyonunun yeşil turizme geçişte lider olarak anılmasına yardımcı olacaktır.
– Öncü olarak tanının!
Sürdürülebilir bir turizm düşünce lideri olun ve başkalarına ilham verin.
– Haritada popüler bir destinasyon olun!
2022’de ziyaret edilecek yer olun ve turizmde bir artış yaşayın.
– Pazarlamada artış!
Bir turizm destinasyonu olarak şehriniz için bir yıllık uzman iletişim ve marka desteği kazanın.
– Networking fırsatları!
Diğer Avrupa destinasyonları, politikacılar ve endüstri liderleriyle tanışın ve yeni fikirler için iletişimde
kalın.
– Medya profili oluşturma!
AB’nin bir dizi tanıtım faaliyetinden yararlanın.

Uygunluk Kriterleri:
Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip destinasyonlar tarafından sunulması gereklidir.
– Tüm başvurular, https://ec.europa.eu/eden adresinden erişilebilen çevrimiçi başvuru gönderme
aracı aracılığıyla yapılmalıdır. Başka bir formla gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
– Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları girişimi, AB Üye Devletlerinin yanı sıra COSME
programında yer alan AB dışı ülkelere de açıktır. 25.000 – 100.000 nüfuslu tüm destinasyonlar
başvurabilir.
– Toplam nüfusu 1 milyonun altında olan daha küçük ülkeler için, 5.000’den fazla nüfusu olan yerler
başvurabilir.
– Daha önce EDEN kazanan destinasyonlar, sürdürülebilir turizm öncüsü olan European Destination
of Excellence 2022 için başvuramazlar.
– “Destinasyon” bir il, ilçe veya başka bir kentsel alan olarak tanımlanır. Bir il / ilçe meclisi veya
başka bir seçilmiş organ biçimi tarafından yönetilir.
– Başvuru teslimi için imza yetkilisi, ulusal yasalar tarafından destinasyonu yasal olarak temsil etme
yetkisine sahip, Belediye Başkanı veya en yüksek rütbeli temsilci olmalıdır.
– Mevcut son yıla ait EUROSTAT veritabanı, AB Üye Devletlerindeki nufüsü kontrol etmek için bir
referanstır: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_cpop1&lang=en
– COSME programına katılan AB üyesi olmayan ülkeler için, mevcut son yıla ait ulusal istatistik
ofisi veri tabanı, nüfus verileri için bir referans olarak kullanılabilir. Avrupa Komisyonu, uygunluk
kriterlerini değerlendirirken belirli kontroller yapabilir.
– Avrupa Birliği’nin herhangi bir resmi dilinde başvurulabilir. Başvuruların değerlendirme sürecini
ve karşılaştırılabilirliğini hızlandırmak için mümkün olduğu kadar İngilizce materyal yazılması
veya sunulması önerilir.

Tekliflerin Sunulması:
Girişim için teklifler elektronik olarak 16 Haziran 2021 saat: 17.00’ye kadar sunulabilir.
Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren
“Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili Dokümanlar
ec.europa.eu/growth/sites/default/files/eden_guideforapplicants_2022_final.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nine + 2 =