AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI

Avrupa  Birliği  Bakanlığı  tarafından,  akademik  açıdan  başarılı  olan  ve  Avrupa Birliği alanında yüksek  lisans yapmak  isteyen öğrencilere 2012-2013 akademik yılı için Avrupa Koleji’nde (AK) burs imkânı sağlanacaktır. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın girişimleriyle  ilk kez  2010-2011  akademik  yılında  başlatılan  “Avrupa  Koleji  Yüksek  Lisans  Burs Programı”nın amacı, Avrupa Birliği üyelik sürecinde ülkemizin  ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir. Söz  konusu  burs  programı  kapsamında,  Avrupa  Birliği  Bakanlığı koordinasyonunda  sivil  toplum  kuruluşları  ve  özel  sektörün  desteğiyle,  2010-2011 akademik yılı  için toplam 14 adet burs sağlanmıştır. 2011-2012 akademik
yılı için sağlanmış olan burs sayısı ise 20’dir.  Program kapsamında burs verilecek öğrencilerin, 2012- 2013 akademik yılında
Avrupa  Koleji’nde  (Brugge  veya  Natolin  kampüsleri)  bir  yıllık  yüksek  lisans programlarından  birinde  (Avrupa  Disiplinlerarası  Çalışmaları,  AB  Uluslararası İlişkiler  ve  Diplomasi  Çalışmaları,  Avrupa  Kamu  Yönetimi  ve  Siyaset  Bilimi Çalışmaları,  Avrupa  Ekonomik  Çalışmaları  ve  Avrupa  Hukuku  Çalışmaları) öğrenim  görmesi  öngörülmektedir.  Sağlanacak  burs,  eğitim,  yemek  ve
konaklama ücretlerini kapsamaktadır. Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 2 Mart 2012 olarak belirlenmiştir. Adayların, Avrupa Koleji’ne seçtikleri program için  başvurularını  yaparken,  eş  zamanlı  olarak  Türkiye  Avrupa  Vakfı’na (Türkiye  Ulusal  Seçici  Kurulu  Temas  Kuruluşu)  ve    burs  için  Avrupa  Birliği Bakanlığı’na başvuru dosyalarının bir kopyasını iletmeleri gerekmektedir.   Bursiyerler,  Avrupa  Koleji  tarafından  açıklanacak  olan  Ön  Eleme  Listesi’ne girebilmiş  adaylar  arasından,  Avrupa  Koleji  Türkiye  Ulusal  Seçici  Kurulu tarafından  yapılacak  olan mülakatla  belirlenecektir. Mülakat  tarihi  ve  yeri  ile ilgili bilgi Ön Eleme Listesi’ne giren adaylara daha sonra iletilecektir. 2 Mart 2012 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
I.   Burs Başvuru Şartları: 
  T.C. vatandaşı olmak 
  Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak 
  Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul edilebilme şartlarını sağlıyor olmak 
 Burs başvurusu esnasında hâlihazırda Avrupa Koleji yüksek lisans programlarından birine başvuru yapmış olmak
 
Önemli Bilgi
 
1)  Avrupa  Koleji  yüksek  lisans  programlarına  başvuru  şartlarının  ayrıntılarına http://www.coleurope.eu/ adresinden ulaşmak mümkündür.  İlgili web  sitesindeki  tüm şartların sağlanması zorunludur.
2)  Bursun kullanılabilmesi, ancak Avrupa Koleji’nden alınacak kabul sonrasında mümkün olabilecektir.
3)  Eğitim dili  İngilizce ve Fransızca olup, her  iki dili de  seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde akıcı konuşup yazabiliyor olmak zorunludur. 
4)  Avrupa  Koleji’nin  yüksek  lisans  programı  imkanı  sağlayan  iki  kampüsü  olup, Belçika’daki  Brugge  kampüsü  için  ekonomi,  hukuk,  siyaset  bilimi  ve  uluslararası ilişkiler,  Avrupa  çalışmaları,  tarih  bölümlerinden mezun  olma;  Varşova’daki Natolin kampüsü  için  ise  hukuk,  ekonomi,  siyaset  bilimi,  tarih,  sosyal  bilimler  ve  felsefe, coğrafya, dil bilimleri ve gazetecilik bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.
5)  Avrupa  Koleji  Türkiye  Ulusal  Seçici  Kurulu,  verilecek  bursların  belirlenmesi  amacıyla 2012  Mayıs  ayında  toplanacak  ve  Ön  Eleme  Listesi’ne  giren  adaylarla  mülakat yapacaktır.  Avrupa  Koleji  Türkiye Ulusal  Seçici  Kurulu’nun  adaylarla  yapacağı mülakat
sınavının yeri ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
6)  2012-2013 öğretim yılı için Avrupa Koleji’ne son başvuru tarihi 2 Mart 2012’dir.
 
II.  Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler: 
 
  Burs Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı olarak) (www.ab.gov.tr adresinden elektronik olarak erişilebilmektedir.)  
   Avrupa Koleji’ne ve Türkiye Avrupa Vakfı’na (Türkiye Ulusal Seçici Kurulu Temas  Kuruluşu)    verilen  başvuru  dosyasındaki  bütün  belgelerin  birer kopyası  
  4 adet fotoğraf 
   Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  başvuracak  adayların,  başvuru belgelerine  ilaveten,  kurumlarından  alacakları,  “Koleje  kabul  edildikleri ve  burs  sağlandığı  takdirde  yüksek  lisans  programı  süresince  Avrupa Koleji’ne  gönderilmek  üzere  izinli  sayılacaklarını”  belirten  bir  yazıyı  da Avrupa Birliği Bakanlığı’na başvuru esnasında teslim etmeleri zorunludur.  
 
Adayların,  yukarıdaki  belgeleri  tamamlayarak,  en  geç  2  Mart  2012  tarihine kadar  Avrupa  Birliği  Bakanlığı’na  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
 
III. Başvuru için temas noktası ve adres: 
Avrupa Birliği Bakanlığı  
Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı  
Eskişehir Yolu 9. Km TOBB İkiz Kuleler
D Blok Kat:26 06800
Bilkent  / ANKARA
e-posta: avrupakoleji@ab.gov.tr 
Tel: 0 312 218 17 23 /  0312 218 14 51
Faks: 0 312 218 17 46

İlgili Haber – Başvuru formu