Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı

Avrupa Koleji (College of Europe / Collège d’Europe) 1949 yılında Belçika’nın Brugge şehrinde Avrupa bütünleşme çabalarına eğitsel ve akademik destek vermek amacıyla kurulmuştur. İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisinde birden eğitim veren Kolej, ikinci kampüsünü 1993 yılında Polonya’nın Varşova şehri yakınlarında, Natolin’de açmıştır. Avrupa Birliği kurumlarına sayısız bürokrat yetiştiren ve Avrupa çalışmaları alanında en itibarlı eğitim kurumlarından biri olan Avrupa Koleji, yalnızca yüksek lisans diploması vermektedir. Kolej’in ünü, saygınlığı ve başarısı; alanında donanımlı bir akademisyen kadrosuna sahip olması, AB konularında çalışmaya hevesli ve çalışkan öğrencileri kabul etmesi ve AB kurumlarıyla yakın ilişki içerisinde olmasından kaynaklanmaktadır.

Kolejde yürütülen yüksek lisans programları, Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmalarıdır. Bu programlar içerisinde Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları programı Natolin kampüsünde yürütülürken, diğer dört program Brugge kampüsünde yürütülmektedir. Kolejin tüm yüksek lisans programları İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de içeren yoğun ders müfredatına sahip olmaları sebebiyle oldukça rekabetçidir.

Avrupa Koleji, mezunları açısından büyük imkânlar sağlamaktadır. Mezunlar, Kolej eğitimlerini tamamlamalarının ardından gerek ulusal gerek uluslararası mecralarda kamuda ve özel sektörde önemli görevlerde yer almaktadır. Kolej mezunları, AB kurumlarında ve üye devletlerin kamu kurumlarında üst düzey vazifelerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Bunun yanı sıra yine mezunlar tarafından oluşturulan dünya çapında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağından da bahsetmek gerekir. 1 yıllık yüksek lisans eğitimi veren Avrupa Kolejinin programlarından bugüne değin 150 Türk öğrenci mezun olmuştur.

2010 yılında başlatılan ve Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen “Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı”, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program, özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının burs sağlamak yoluyla yaptıkları katkılarla ilk kez 2010-2011 akademik yılında başlatılmıştır. Burs programı kapsamında, 2010-2011 akademik yılı için 14, 2011-2012 akademik yılı için 19, 2012-2013 akademik yılı için 22, 2013-2014 akademik yılı için 20, 2014-2015 akademik yılı için ise 13 adet burs sağlanmıştır. Türk özel sektörü tarafından sağlanan bu katkı yalnızca eğitime ve Türk gençliğine yapılan bir yatırımın değil, aynı zamanda Türk iş çevrelerinin ve sivil toplum kuruluşlarımızın Türkiye’nin AB sürecine verdiği desteğin açık bir göstergesidir. Bu güne değin programa destek sağlayan kuruluşların listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program kapsamında burs verilen öğrenciler Avrupa Koleji’nde (Brugge veya Natolin kampüsleri) bir yıllık yüksek lisans programlarından birinde öğrenim görmeye hak kazanmaktadır. Sağlanan burslar eğitim ve konaklama giderlerini içermektedir. Eğitim ücreti; kayıt, ders, sınav ve eğitim programı içerisinde yer alan çalışma seyahati ücretlerini kapsamaktadır. Konaklama ücreti ise; oda, internet ve telefon bağlantısı ile sabah, öğle ve akşam olmak üzere haftalık yemek ücretlerini kapsamaktadır.

Avrupa Koleji Burs Programının başvuru duyurusu her sene Ekim-Kasım ayında Avrupa Birliği Bakanlığı internet sitesinde ilan edilmektedir. Burs programına başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

  • · Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • · Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak.
  • · İlgili alanda üniversite mezunu olmak.
  • · Kolejin zorunlu eğitim dilleri olan İngilizce ve Fransızcayı seçilecek yüksek lisans programının dil kriterine uygun düzeyde akıcı şekilde konuşup yazabiliyor olmak.

   

  Başvuruları izleyen dönemde Avrupa Koleji akademik birimleri tarafından başvuru dosyaları üzerinden bir Ön Eleme Listesi oluşturulmakta ve bu listeye giren adaylar sözlü mülakatlara davet edilmektedir. Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen bu sözlü mülâkatlar sonucunda, burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu, AB Bakanlığı temsilcileri ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşmaktadır.

  Burs programının başvuru ve mülakat süreçleri, Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülmektedir. Adı geçen birim bir yandan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından burs desteği ararken, diğer yandan burs programının başvuru ve mülakat süreçlerini, Avrupa Koleji ile işbirliği içerisinde yönetmektedir. Bakanlığımız tarafından burs programının daha geniş çevrelere duyurulması ve bu yolla daha geniş kitlelerin programdan faydalanması hedeflenmektedir.

  Avrupa Koleji hakkında daha detaylı bilgi için https://www.coleurope.eu/ adresi ziyaret edilebilir.

2015-2016 akademik yılı burs duyurusu

2015-2016 akademik yılı burs başvuru formu (Word formatı)

Sıkça Sorulan Sorular

2015-2016 akademik yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi belirlendi. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi için tıklayınız.