AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU
Ankara, 16 Ocak 2014
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında
yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2014-2015 akademik yılı için Avrupa Koleji’nde burs
imkânı sağlanacaktır.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın girişimleriyle ilk kez 2010-2011
akademik yılında başlatılan Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı’nın amacı, Avrupa
Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve
geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir.
Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen burs programı kapsamında, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektörün desteğiyle, 2010-2011 akademik yılı için 14, 2011-2012 akademik yılı
için 19, 2012-2013 akademik yılı için ise 22 adet burs sağlanmıştır. 2013-2014 akademik yılında ise
20 başarılı öğrenci bu saygın okulda yüksek lisans eğitimi alma imkânına kavuşmuştur.
Program kapsamında burs verilecek öğrenciler, 2014-2015 akademik yılında Avrupa Koleji’nde bir
yıllık yüksek lisans eğitimi görmeye hak kazanacaktır. Bursiyerlerin Kolejin Bruges veya Natolin
kampüslerinde, Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi
Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları
ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programlarından birinde öğrenim görmeleri sağlanacaktır. Burslar
eğitim, kayıt, harç, yemek, konaklama ve okul gezisi giderlerini kapsamaktadır.
Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 17 Şubat 2014’e
kadar uzatılmıştır. Adayların, öncelikle seçtikleri program için Avrupa Koleji internet sitesine
online başvuru yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sürecini takiben gerekli ek belgeler
toplanarak Avrupa Kolejine ve Avrupa Birliği Bakanlığına eş zamanlı olarak 2 dosya halinde ve
posta yolu ile gönderilmelidir.
Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafından belirlenecek olan ön eleme listesine girebilmiş adaylar
arasından, Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu tarafından yapılacak olan mülakatlar yoluyla belirlenecektir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha
sonra iletilecektir.
17 Şubat 2014 tarihinden sonra postaya verilecek olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
I. Burs başvuru şartları:
 T.C. vatandaşı olmak
 Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
 Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul edilebilme şartlarını sağlıyor olmak
 İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde
akıcı olarak konuşup yazabiliyor olmak
II. Burs başvurusu için gerekli belgeler:
 AB Bakanlığı burs başvuru formu (doldurulmuş ve imzalı olarak)
(www.ab.gov.tr adresinden elektronik olarak erişilebilmektedir.)
 Avrupa Koleji internet sitesinde online olarak doldurulmuş başvuru formunun çıktısı
(https://www.coleurope.eu/)
 Akademik çalışmaları ve diğer başarıları özetleyen bir özgeçmiş (akademik aktiviteler,
profesyonel tecrübeler, dil yeterlilik belgeleri vs.)
 Sahip olunan diplomalar ve çevirileri
 Akademik transkript ve çevirisi
 İki adet tavsiye mektubu (Her iki mektup da üniversite hocalarından başlıklı kâğıt üzerine, kapalı
zarf ile alınmalıdır. Adayların tavsiye mektuplarını alırken 2 adet başvuru dosyası
hazırlayacaklarını göz önünde bulundurmaları ve her mektuptan 2 örnek almaları gerekmektedir.)
 2 adet fotoğraf
 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, başvuru belgelerine ilaveten, kurumlarından
alacakları, “Koleje kabul edildikleri ve burs sağlandığı takdirde yüksek lisans programı süresince
Avrupa Koleji’ne gönderilmek üzere izinli sayılacaklarını” belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği
Bakanlığı’na başvuru esnasında teslim etmeleri zorunludur.
III. Başvuru için temas noktası ve adres:
Avrupa Birliği Bakanlığı
Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4
06510 Bilkent /ANKARA
[email protected]
0312 218 17 23 / 0312 218 16 19Önemli Bilgi
1) Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına başvuru şartlarının ayrıntılarına
http://www.coleurope.eu/ adresinden ulaşmak mümkündür. Başvurulan programın ilgili internet
sitesinde açıklandığı şekliyle tüm şartlarının sağlanması zorunludur.
2) Avrupa Koleji eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki dili de seçilecek programın
dil kriterine uygun düzeyde akıcı konuşup yazabiliyor olmak zorunludur.
3) Avrupa Koleji’nin yüksek lisans programı imkânı sağlayan iki kampüsü bulunmaktadır.
Belçika’daki Bruges kampüsünde sürdürülen yüksek lisans programları için ekonomi, hukuk,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Avrupa çalışmaları, tarih bölümlerinden mezun olma;
Varşova’daki Natolin kampüsünde sürdürülen programlar için ise hukuk, ekonomi, siyaset bilimi,
tarih, sosyal bilimler ve felsefe, coğrafya, dil bilimleri ve gazetecilik bölümlerinden mezun olma
şartı aranmaktadır.
4) Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu, verilecek bursların belirlenmesi amacıyla
2014 Nisan ya da Mayıs ayında toplanacak ve Ön Eleme Listesi’ne giren adaylar mülakata tabi
tutulacaktır. Türkiye Ulusal Seçici Kurulu’nun adaylarla yapacağı mülakat sınavının yeri ve tarihi
ayrıca duyurulacaktır.
5) 2014-2015 akademik yılı için Avrupa Koleji’ne son başvuru tarihi 17 Şubat 2014’dür.
Adayların, yukarıdaki belgeleri tamamlayarak, en geç 17 Şubat 2014 tarihine kadar Avrupa Birliği
Bakanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki
gecikmelerden Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

2014-2015 akademik yılı burs duyurusu

2014-2015 akademik yılı burs başvuru formu (Word formatı)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin