Avrupa Girişimcilik Ödülleri İçin Başvuruları

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden ‘’2013 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’’ başvuruları 10 Mayıs 2013 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığı’na yapılacaktır.

İşletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşıyan 2013 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri;
1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

2. Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçüğü düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

6.Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilecektir.

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda, 2006 yılından beri verilmekte olan Avrupa Girişimcilik Ödülleri’ni 2011 yılında KOSGEB Başkanlığı tarafından seçilerek ülkemiz adına aday gösterilen Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz” Projesi “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” kategorisinde; 2012 yılında ise Denizli Belediyesi’nin ”Engelliler Çalışıyor” Projesi “Sorumlu Girişimcilik” kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

KOSGEB Başkanlığı’na yapılacak başvurular sonucunda ulusal seçim süreci sonunda belirlenecek iki aday Avrupa Komisyonu’na bildirilecek ve başvurular, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcilerini içeren 7 kişilik jüri üyelerine sunulacaktır.

2010 yılına kadar sadece üye ülkeler ve Norveç’in katılımına açık bir program olmasına rağmen Avrupa KOBİ Haftası etkinliklerine aktif olarak katılan KOSGEB’in çabaları sonucunda Türkiye’nin de dahil edildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Başvurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yaptığı katkılar açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya; Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, Kamu-özel ortaklıkları ile üniversiteler başvurabilecektir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi adresinde yer almaktadır.

2013 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 10 Mayıs 2013 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.