Avrupa Gençlik Ödülü

Avrupa Gençlik Ödülü (EYA), Avrupa Kurulu ve Avrupa 2020 tarafından belirlenen hedefleri ele almak adına, seçkin, sosyal açıdan değerli dijital içerikler oluşturmak için, yaratıcı bir şekilde internet ve cep telefonu kullanabilen Avrupa’nın en yenilikçi öğrencilerini ve genç girişimcilerini seçer ve teşvik eder. Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi üyesi devletlerinden birinden, 30 yaş altı (1 Ocak 1984’ten sonra doğmuş) yenilikçi öğrenciler ve gençler yedi kategoride kendi projelerini girebilirler:

1. Sağlıklı Yaşam: fitnes, beslenme, sağlık. 2. Akıllı Öğrenme: eğitim, e-becelerileri, açık bilim. 3.Bağlayıcı Kültürler: beceriler,oyunlar, çeşitlilik. 4. Yeşili Koruma: Enerji, kaynak yönetimi, sürdürebilirlik. 5. Aktif Vatandaşlık: özgür gazetecilik, açık hükümet, sosyal bütünlük. 6. Para Meseleleri: mali okuryazarlık, hizmet, akıllı tüketicilik. 7. Gelecek Yaşam: e-mobilite, kentsel gelişim, sürdürülebilir turizm.

Düzenlenen ürün veya uygulama 1 Ocak 2013’ten sonra tamamlanmış olmalıdır. (Önceden tamamlanmış bir proje veya ürün için, ibraz edenler, daha sonraki dönemde yapılmış önemli değişimleri ve/veya gelişmeleri ve/veya eklemeleri belgelemek zorundadır. Düzenlenen proje, ürün veya uygulama, teslim sırasında tamamen fonksiyonel ve işlevsel olmalıdır ve sabit hat için mi, genişbant ya da mobil kullanım için mi dizayn edildiğine internet üzerinden ulaşılması gerekmektedir. Bir ve aynı gönderenlerden birden fazla ibraz halinde; her ürün, proje veya uygulama ayrı bir kayıt ve yayın formunu gerektirir. Kategorilerin her birinde 3 kazanan olacaktır.

2014 Avrupa Gençlik Ödülü Adayları 19 ila 21 Kasım 2014 tarihleri arasında Graz’deki (Avusturya) EYA festivaline davetli olacaklardır.

Girişleri teslim için son tarih: 1 Temmuz 2014

Daha fazlası için: http://www.eu-youthaward.org