Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Resim Yarışması

Resim yarışmasının kuralları 2011 yılı

“Bir zamanlar bir kızla bir oğlan yaşarmış… Tek arzuları birlikte çalışarak dünyayı daha güzel bir
yer yapmakmış …”
Madde 1 – Avrupa Komisyonu, 8 Mart 2011 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle yukarıdaki konu çerçevesinde bir resim yarışması düzenlemeyi teklif eder.
Madde 2 – Yarışma şu yedi bölgedeki –Afrika, Asya, Karayipler, Güney Amerika, Akdeniz ve
Orta Doğu, AB’nin Doğu Komşuları1 da dahil diğer Avrupa ülkeleri ile Pasifik — ülkelerde
yaşayan ve okula devam eden 8-10 yaş grubundaki tüm çocukların katılımına açıktır.
Çocuklar, yarışmanın düzenlendiği ülkenin vatandaşı olmak zorundadır.
Madde 3 – Katılımcılardan, yarışmanın konusu hakkında kendi bakış açılarını yansıtan ve
gerekiyorsa bir başlığı da olan bir resim yapmaları bekleniyor.
Madde 4 – Resim, A4 kağıt üzerine ve kağıdın sadece bir yüzüne yapılmalıdır.
Madde 5 – Başlığın uzunluğu, beş satırı geçmemeli ve başlık, resimle aynı sayfa üzerinde yer
almalıdır.
Madde 6 – Çocuğun adı, soyadı ve yaşı resmin arka sayfasına yazılmalı; bu bilgilerin yanında
çocuğun devam ettiği sınıf ile okulunun adresi de eklenmelidir.
Madde 7 – Resimlerin ulaştırılması gereken son tarih 20 Mayıs 2011’dir. Resimlerin
çocuğun okula gittiği ülkedeki Avrupa Birliği Delegasyonu’na teslim edilmesi gerekmektedir.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Ugur Mumcu Cad. No:88 Kat:4
Gaziosmanpasa 06700
Ankara Turkey
Madde 8 – Akran Avrupalı çocuklardan oluşan bir jüri genel kazananları, yarışmaya katılan
bölgeler bazında şöyle seçecektir: Afrika için 4; Asya için 2; Karayipler için 1; Güney Amerika
için 2; Akdeniz için 2; Doğu Komşuları dahil diğer Avrupa Ülkeleri için 2 ve Pasifik bölgesi için
1 resim.
Madde 9 – Her bölgeden kazanana 1 000 Euro karşılığı ödül verilecektir.
Madde 10 – Kazananlar tarafından yapılan resimler bir kitapçıkta toplanarak katılımcı
ülkelerdeki okullarda dağıtılacaktır.
Madde 11 – Katılımcılar, resimlerin telif hakkının Avrupa Komisyonu’nda olacağını kabul
ederler.
Madde 12 – Avrupa Komisyonu iletilen tüm resimleri koruyacaktır. Katılımcıların resimleri geri
isteme hakkı bulunmamaktadır.
Madde 13- Yarışmada bir değişiklik veya iptale neden olabilecek herhangi bir mücbir sebep
dolayısıyla Avrupa Komisyonu mesul tutulamaz.
Madde 14 – Bir resmin sunulması, katılımcının tüm yarışma koşullarını kabul ettiği anlamına
gelir. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlarına yönelik hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.
Jürinin kararı nihai niteliktedir.
Madde 15 – Yarışmanın kuralları, tüm katılımcı okul ve/veya çocuklara iletilecektir.
1 Kapsam dahilindeki ülkeler şunlardır: Hırvatistan, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Türkiye,
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya,
Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna. – http://ec.europa.eu/external_relations/we/index_en.htm