Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması 2017

T.C.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI’NA İLİŞKİN

KURALLAR VE YARIŞMA TAKVİMİ

 

 

 • Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’na Türkiye genelinde eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir.

 

 • Yarışma’da, AB ile ilgili bir metin Türkçeye çevrilecektir. Kaynak metin, AB’nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır. Öğrenciler Yarışma’ya öğrenim gördükleri dilde katılacaklardır. İki dilde öğrenim görenler için, Yarışma’ya hangi dilden girecekleri daha sonra Çeviri Temas Kişilerine gönderilecek başvuru formunda belirtilecektir.

 

 • Yarışma’ya üniversitelerin ilgili her bölümünden en fazla 3’er öğrenci katılacaktır. Yarışma’ya katılacak öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından belirlenecektir. Üniversitelerin adayları belirleme kriterlerinin şeffaf ve adil, sürecin rekabete açık olması beklenmektedir.

 

 • Üniversitelerde Yarışma ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılacaktır.

 

 • Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgiler üniversiteleri tarafından Avrupa Birliği Bakanlığına bildirilecektir. Bunun için Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Çeviri Yarışması Temas Kişilerine elektronik ortamda gönderilecek form doldurularak resmi yazıyla ve elektronik ortamda Avrupa Birliği Bakanlığına gönderilecektir.

 

 • Yarışma, 18 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Yarışma’ya İstanbul dışından katılacak öğrenciler daha sonra bildirilecek bir otelde 17 Şubat 2017 Cuma akşamı konaklayabileceklerdir. Ayrıca, tercih etmeleri halinde İstanbul’da ikamet eden öğrenciler de 17 Şubat 2017 Cuma akşamı otelde konaklayabileceklerdir.

 

 • İstanbul dışından katılacak öğrencilerin karayolu ile seyahat ve konaklama masrafları Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. 700 km üzeri mesafelerde uçak biletleri karşılanabilecektir.

 

 • Yarışma, klasik usulde yani yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Yarışma sırasında Avrupa Birliği Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber, Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü, diğer basılı sözlük ve yardımcı basılı materyal kullanımı serbest olacaktır (Bunu dışında hiçbir elektronik cihaz ve cep telefonu kullanılmayacaktır).

 

 • Yarışma’nın değerlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı çalışanları arasından oluşturulacak Çeviri Yarışması Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme, kaynak ve hedef metne hâkimiyet, “Avrupa Birliği Mevzuatının Türkçeye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber”in ve terminolojinin doğru kullanılması, dilbilgisi kurallarına uyulması esas alınarak yapılacaktır.

 

 • İngilizce/Almanca/Fransızca mütercim-tercümanlık, çevirmenlik bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik bölümlerinde öğrenim gören ön lisans öğrencileri kendi aralarında ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

 • Her dil kategorisinden ilk üçe giren lisans öğrencileri ile ön lisans öğrencilerinden ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecektir.

 

 • Yarışma’da, dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikalarının Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik tarafından verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Yarışma’da dereceye giren öğrenciler, Bakanlık çalışanlarının refakatinde,  AB kurumlarını ziyaret etmek üzere Brüksel’e gideceklerdir.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

 • Avrupa Birliği Bakanlığı, Yarışma’nın üniversitelerde duyurulmasında yardımcı olmak maksadıyla, Yarışma ile ilgili afiş ve tanıtım malzemelerini Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir. Ancak, bu malzemeler beklenmeksizin Üniversitelerin konuya ilişkin duyuru yapmaları elzemdir.

 

 • Yarışma’ya katılacak öğrenci seçiminin Yarışma’nın yeterince duyurulmasından sonra yapılması şeffaflığın sağlanması açısından önemlidir.

 

 • Avrupa Birliği Bakanlığı, Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgileri içerecek formu, 23 Aralık 2016 tarihinde elektronik ortamda Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecek ve ayrıca internet sayfasında da yayımlayacaktır.

 

 • Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgilerin, Çeviri Yarışması Temas kişileri tarafından, bahse konu form doldurularak 6 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar resmi yazıyla gönderilmesi ve elektronik ortamda bdurak@ab.gov.tr adresine bildirilmesi talep edilmektedir.

 

 • Sonuçlar, Yarışma’nın yapılacağı 18 Şubat 2017 tarihinden sonra en kısa sürede Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasında ilân edilecek, ayrıca dereceye giren öğrencilere ve Çeviri Yarışması Temas Kişilerine e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

 • Yarışma’da, dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikalarının Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik tarafından Mart ayında Ankara’da düzenlenecek bir törenle verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Yarışma’da dereceye giren öğrenciler, Nisan ayı içerisinde Bakanlık çalışanlarının refakatinde, AB kurumlarını ziyaret etmek üzere Brüksel’e gideceklerdir.