Avrupa Birliği 64. Sertifika Programı

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Konrad Adenauer Stiftung Derneği tarafından 2005 yılından bugüne farklı şehirlerde ve farklı kurumlarla işbirliği halinde düzenlenen “Avrupa Birliği Sertifika Programı”, tarihlerinde İzmir’de, Gediz Üniversitesi ev sahipliği ve işbirliğiyle düzenlenecektir.

Avrupa Birliği konusunda akademik çalışmalar yürüten değerli akademisyenler tarafından verilecek seminerlerin program detayları ekte sunulmuştur. Eğitim seminerlerine katılım ücretsiz olup, sertifikaya hak kazanabilmek için düzenlenecek toplam altı seminerden en az beş seminere katılım beklenmektedir.

İzmir’de Gediz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve üniversitenin Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koordinatörlüğünde altmış dördüncüsü düzenlenecek eğitim seminerleri; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinden öğrencilere uzanan geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir.

Seminerlere katılmak için en geç 25 Şubat 2010 saat 17:00’a kadar online başvuru formunun doldurulması ve başvurunun yapılması gerekmektedir. Kesinleşen listenin duyurusu 27 Şubat 2013 tarihinde seminer programının web sayfasından yapılacaktır.

Konu: Avrupa Birliği 64. Sertifika Programı

Tarih: 5, 12, 19, 26 Mart ve 2, 9 Nisan 2013

Yer: Gediz Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi, Sinema Salonu (E Blok, 1. Kat) Seyrek, Menemen/ İZMİR

İrtibat Kişisi ve Bilgileri: Araş. Gör. Berivan AKIN

Tel: +90.232.3550000 (2235), Faks: +90.232.3550027

E-mail: absertifikaprogrami@gediz.edu.tr