Avrasya Ekonomileri Uluslararası Konferansı

Avrasya Ekonomileri Uluslararası Konferansı, bölgenin güncel ve gelecekteki ekonomik ve sosyal sorunlarını tartışmak üzere bir forumda Avrasya ülkeleri hakkında araştırma yapan akademisyenleri ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu yılki konferans, Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa’da yapılacak.

Bildiri sunulması aşağıdaki konularda teşvik edilir:

Ekonomik entegrasyon, bölgesel işbirliği ve küreselleşme ve uluslararası ticaret kapsamındaki ekonomik birlikler.
Politik ekonomi ve uluslararası ilişkiler.
Göç, yoksulluk, sosyal güvenlik, sağlık ekonomisi ve yolsuzluk konularına özel önem verilerek sürdürülebilir büyüme ve gelişme.
Özelleştirme, ekonomik özgürlük, girişimcilik, rekabet ve kurumsal yapıya özel önem ile geçiş ekonomisi.
Finans, küresel finansal kriz, merkez bankalarının ekonomi politikasındaki rolü, bankacılık yapıları ve sermaye piyasalarının gelişimi.
Enerji, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi.
Turizm sektörü ve büyüme beklentileri.
Çevre ve tarım ekonomisi
Özet Teslim Tarihi: 17 Şubat 2019

Makale Gönderme Tarihi: 7 Nisan 2019

Serdivan Turizm, Türkiye’den katılımcılar için eksiksiz bir seyahat / otel / tur paketi sunmaktadır. Daha fazla bilgi

Sunulan bildirilerin yanı sıra konferanstaki sunum ve tartışmalar İngilizce, Türkçe veya Rusça olarak yapılabilir. Her makaleye bir İngilizce başlık ve bir İngilizce özet eşlik etmelidir.

Bildiri özetlerinin yanı sıra İngilizce özetler doğrudan https://www.avekon.org adresindeki konferans web sitesine gönderilmelidir .

Prof. Mükerrem Hiç doktora çalışmaları destek ödülü
2010’daki ilk konferansın ana konuşmacısı olan Prof. Mükerrem Hiç , 2015 konferansından başlayarak ailesinin verdiği doktora çalışmaları ödülleriyle anılıyor. Ödül ailesi tarafından verilen 1500TL para ödülü ve konferans komitesi tarafından verilen plaketten oluşuyor.

Her yıl, bilimsel komite konferansa sunulan en iyi makaleyi doktora tarafından seçer. makroekonomi, büyüme ve gelişme, para teorisi, finans, küreselleşme veya uluslararası ticaret alanlarında aday. Bildiri bir veya daha fazla doktora tarafından yazılmalıdır. sadece adaylar.

Ödülün kriterlerini yerine getirirseniz ödemeniz için ödeviniz otomatik olarak dikkate alınır. Ayrı bir uygulama gerekmez. Ödül alıcısı konferansın açılış oturumunda ilan edilecektir.

En iyi bildiri ödülü
Bilimsel komite 3000TL tutarında en iyi bildiri ödülünü verir.

Tüm yazılar otomatik olarak ödül için değerlendirilir. Ayrı bir uygulama gerekmez. Ödül alıcısı konferansın açılış oturumunda ilan edilecektir.

https://www.avekon.org