Avanos Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

YARIŞMANIN ADI ve AMACI

Avanos Köprüsü ve köprü girişlerinin mimari projelerinin elde edilme işi, Avanos Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve tek (1) Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı “Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek (1) kademelidir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Avanos Belediyesi
Adresi: Camikebir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 / Avanos NEVŞEHİR
Tel: +90 384 511 40 64
Faks: +90 384 511 40 65
E-posta: avanoskoprusu@gmail.com
İnternet: www.avanos.bel.tr

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
Avanos Belediyesi’nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir. Avanos dışından şartname almak isteyen yarışmacıların şartname bedelini Avanos Belediyesi’nin Halkbank Avanos Şubesi IBAN: TR93 0001 2009 6880 0007 0000 42 numaralı hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Bu şartlara uymayanlar proje teslim etseler de yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

5 Şubat 2013

Yarışmanın ilanı

1 Mart 2013

Soru sorma için son gün

7 Mart 2013

Yarışmacılara cevapların duyurulması

6 Mayıs 2013

Projelerin teslim edilmesi için son gün (saat 19:00)

9 Mayıs 2013

Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün (saat 19:00)

10 Mayıs 2013

Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı

20 Mayıs 2013

Yarışma sonuçlarının ilanı ve sergi başlangıcı

1 Haziran 2013

Kolokyum tarihi

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLERİN İSİM ve UNVANLARI

Danışman Jüri Üyeleri
Mustafa Körükcü, Dr., Avanos Belediye Başkanı
Aydın Doğan, Karayolları Bölge Müdürü
Metin Sözen, Prof.Dr. / Sanat Tarihçisi / ÇEKÜL
Ömer Yılmaz, Mimar

Asil Jüri Üyeleri
Aslı Özbay, Y. Mimar-Rest. Uzm. / Jüri Başkanı
Mürşit Günday, Mimar
Alişan Çırakoğlu, Yüksek Mimar
Ervin Garip, Dr. Mimar
Süreyya Ural, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri
M. Barış Yağlı, Dr. Mimar
Hakan Mahiroğlu, Mimar
Alper Temel, İnşaat Mühendisi

Raportörler
Arzu Eralp, Şehir Plancısı
Yusuf Yiğit, Mimar

ÖDÜLLER

1. Ödül 40.000
2. Ödül 30.000
3. Ödül 20.000
4. Ödül 15.000
5. Ödül 10.000
1. Teşvik 7.000
2. Teşvik 7.000
3. Teşvik 7.000
4. Teşvik 7.000
5. Teşvik 7.000

YER GÖRME

Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur, ancak görülmesi jüri üyeleri tarafından önerilmektedir.

SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar sorularını, en son 1 Mart 2013, Cuma günü raportörlüğe ulaşacak şekilde “Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yazışma adresine veya ”avanoskoprusu@gmail.com” elektronik posta adresine gönderebilirler. Soruların cevapları 7 Mart 2013 günü elektronik posta ve yarışma web sitesi aracılığı ile yarışmacılara duyurulacaktır.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI

Projeler “ Avanos’un Yeni Köprüsü ve Çevresi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü, Avanos Belediyesi Camikebir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 / Avanos NEVŞEHİR” adresine teslim edilecektir.Projeler en geç 6 Mayıs saat 19.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT, APS, veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Gönderi belgesinin fax veya e-postayolu ile Yarışma Raportörlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ya da posta ile gönderilen projelerinen geç 9 Mayıs saat 19:00’a kadar ulaşması gerekmektedir. Bu tarihe kadar yarışma raportörlüğüne teslimedilemeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikme ya da kayıplardan Avanos Belediyesi sorumlu değildir.

YARIŞMA SONUCUNUN İLANI

Yarışmanın sonucu Avanos Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete ve www.avanos.bel.tr internet sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışma şartnamesi ve eklerine buradan ya da www.avanos.bel.tr internet sayfasından ulaşılabilir.