Autodesk DesignNext 2013 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması

Yarışma Hakkında

Amaç

Autodesk DesignNext 2013 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması’nın amacı, geleceğin profesyonelleri olan mimarlık, makine ve endüstriyel tasarım öğrencilerinin, Autodesk çözümlerini kullanarak dijital tasarım yetkinliklerini geliştirmelerini ve daha iyi bir geleceğe ilişkin özgün tasarımlar üretmelerini teşvik etmektir.

Kategoriler ve Konular

Yarışma “Mimari Tasarım” ve “Mekanik Tasarım” olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

Mimari Tasarım kategorisinin konusu, doğal afet bölgelerinde kullanıma yönelik bir geçici barınak tasarımıdır.
Mekanik Tasarım kategorisinin konusu, doğal afet bölgelerinde kullanılan geçici barınakların nakliye ve montajına yönelik bir taşıt tasarımıdır.
Katılım Koşulları

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Türkiye’deki üniversitelerde veya denk okullarda, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler.
Yarışmaya, kayıt tarihinde 18 yaşından büyük olan öğrenciler doğrudan katılabilir. 18 yaşından küçük yarışmacıların, velilerinin iznini ve velilerinin yarışma koşullarına uymaya rıza gösterdiklerini beyan eden imzalı bir belge sunmaları gerekmektedir.
Her takım iki öğrenci ve bir akademik danışmandan (öğretim elemanı) oluşacaktır.
Bir akademik danışman birden fazla takımda yer alabilir, ancak bir öğrenci sadece bir takımda yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılan projeler özgün ve başka bir yarışmada ödül almamış çalışmalar olmalıdır. Bu koşula uymayan projeler yarışma dışı bırakılırlar.
Kayıt için başvurular www.designnext.org sitesinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Son Başvuru Tarihi’ne kadar kayıt yapmayan takımlar yarışmaya katılamaz.

Ödüller

Birincilik ödülü

Her iki kategorinin birinci seçilen takımları, A.B.D.’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan “Autodesk University” etkinliği kapsamındaki Autodesk Panaroma Uluslararası Öğrenci Tasarım Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecektir. 2-6 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan 5 günlük seyahatin gidiş-dönüş uçak bileti, otelde konaklama ve yemek giderleri Autodesk tarafından karşılanacaktır. Takım üyeleri Autodesk University kapsamında düzenlenen atölye ve seminerlere de ücretsiz katılabilecektir.

İkincilik Ödülü

Her iki kategori için takım başına 3,600 TL

Üçüncülük Ödülü

Her iki kategori için takım başına 2,400 TL

Sürdürülebilirlik Ödülü

Her iki kategori için takım başına 1,200 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı
22 Mayıs 2013
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi
30 Haziran 2013 saat 23:59
Proje Son Teslim Tarihi
22 Eylül 2013 saat: 23:59
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni
2 Ekim 2013

Şartlar ve Koşullar

1. Genel Şartlar. Her girişçi, Yarışmaya girmekle, işbu Kuralların kayıt ve şartlarına ve Sponsorun ve Hakemlerin kararlarına uymayı kabul etmiş olur. Söz konusu kararlar, her durumda, sadece Sponsorun ve Hakemlerin takdirine bağlı olarak alınacak ve Yarışmayla ilgili bütün konularda kati ve bağlayıcı olacaklardır. İşbu Kurallar, yasal olarak bağlayıcı olan bir sözleşme teşkil ederler ve her girişçi ile Sponsor arasında yapılmış özel bir kontratla eşdeğerdirler. Kanunun yasakladığı hallerde Yarışma hükümsüzdür. Yarışma, Sponsorun Mahremiyet Politikasına tabi olacaktır ( http://usa.autodesk.com/privacy). Bununla birlikte, Kurallar ile Sponsorun Mahremiyet Politikası arasında bir çelişki olması halinde, Kurallar geçerli olacaktır.

2. Yarışmaya Katılması Yasak Olanlar. Sponsorun, varsa eş-sponsorların ve bunların ana şirketlerinin, bağlı kuruluşlarının, iştiraklerinin, ortaklarının, tedarikçilerinin veya reklam veya tanıtım ajanslarının çalışanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Sponsorun, varsa Eş-sponsorun veya bunların ana şirketlerinin, bağlı kuruluşlarının, iştiraklerinin çalışanı olan Hakemler de buna dahildir) ve bunların hane fertleri veya en yakın aile fertleri (yani eşler, ebeveynler ve çocuklar) Yarışmaya giriş gönderebilirler, ancak bu tür girişler sadece bilgilendirme ve eğlence amaçlı olup finalistlerin veya kazananların seçilmesi bakımından dikkate alınmayacaklardır. Sponsorun, varsa Eş-sponsorun veya bunların ana şirketlerinin, bağlı kuruluşlarının veya iştiraklerinin çalışanı olmayan Hakemler ve bunların hane fertleri veya en yakın aile fertleri (yani eşler, ebeveynler ve çocuklar), giriş yapma veya kazanma hakkına sahip değildirler. Yukarıdaki hükümden bağımsız olarak, Sponsor tarafından, yanlışlıkla, Yarışmaya katılmaya hakkı olmayan bir kişiye (kişilere) ödül verilmesi halinde, Sponsorun hiçbir girişçiye veya başka bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca, her girişçi, izleyen yasaklı kategorilerinden bir veya daha fazlasına giren herhangi bir kişinin giriş yapmasına veya ödül almasına Sponsor tarafından izin verilmesinin ilgili kanunlarca yasak edilmiş olabileceğini bilmekte ve bunu kabul etmektedir. Söz konusu yasaklı kategorileri şunlardır: (a) Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan veya Suriye vatandaşları veya bu ülkelerde ikamet edenler veya Amerika Birleşik Devletlerinin veya başka bir ülkenin herhangi bir kanunu, düzenlemesi, emiri, kuralı, antlaşması veya başka bir kanunu tarafından girişçiye herhangi bir ödül verilmesine veya teslim edilmesine mani olacak herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapması yasaklanmış veya kısıtlanmış olan herhangi bir başka ülkenin vatandaşı olanlar veya böyle bir ülkede ikamet edenler; (b) ABD Ret Emirleri Tablosunda (U.S. Table of Denial Orders), Kurumlar Listesinde (Entity List), Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Bloke Edilmiş Kişiler Listesinde (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) veya herhangi bir ilgili ülkenin herhangi bir başka benzer listesinde yer alan kişiler veya böyle bir listede yer alan herhangi bir kişi veya kurumla bağlantılı olan kişiler; (c) herhangi bir yabancı devletin yetkilisi veya temsilcisi olan kişiler; veya (d) kendisine herhangi bir ödülün verilmesi veya teslim edilmesi herhangi bir geçerli kanun, düzenleme, emir, kural, antlaşma veya başka bir kanunu veya Sponsorun politikalarından herhangi birini ihlal edecek olan başka kişiler. Bir girişçinin yukarıda sayılan yasaklı kategorilerinden birine girmesi halinde, söz konusu girişçinin ödül kazanma hakkı olmayacaktır.

3. Giriş. Akademik danışmanlar hariç, birden fazla girişe izin verilmez. Sponsor, ilgili ödülü sadece adıyla belirlenmiş olan girişçiye verecektir, şu şartla ki, söz konusu kişinin reşit olmaması halinde ödül sadece söz konusu kişinin adıyla belirtilmiş olan ebeveyni veya yasal velisine verilecektir, ancak, söz konusu ebeveyn veya yasal veliden söz konusu reşit olmayan kişiye ödül verilmesi yönünde özel olarak muvafakat alınmışsa, ödül söz konusu kişiye verilebilir. Bütün girişler, girişin gönderilmesiyle birlikte Kurallara ve Sponsorun politikalarına tabi hale gelirler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sponsorun sitesinde belirtildiği ve ayrıca Kısım B.15’te (“Reklam ve Pazarlama”) tarif edildiği şekilde kullanıcı gönderimlerinin kullanılmasına ilişkin hükümler de buna dahildir.) Yukarıdaki hükümden bağımsız olarak, Yarışmaya girişler ancak giriş Sponsor tarafından kabul edildikten sonra geçerli olacaktır. Girişlerin alındığı teyit edilmeyecek, girişler iade edilmeyecektir. Girişçilerin, bir girişi gönderdikten sonra girişi değiştirmelerine veya güncelleştirmelerine izin verilir, ancak Son Tarih ve Saatten sonra bunu yapmalarına izin verilmez. Girişler, Son Tarih ve Saatten itibaren süresiz olarak Sponsorun Yarışma sayfasında post edilmiş olarak kalabilirler. Ancak, Sponsor, Yarışma bittikten sonra, takdir kendisine ait olmak üzere, girişleri Yarışma sayfasından silme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Sponsor, söz konusu girişlerin herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmesi veya ihlal etmesi ihtimalinin bulunması halinde, takdir kendisine ait olmak üzere, herhangi bir anda, girişleri Yarışma sayfasından veya Sponsorun sitesinin başka sayfalarından silme hakkını saklı tutar. Sponsor ve Eş-sponsor, üzerinde oynanmış olan girişlerden veya, sebebi Internet veya e-mail sunucusundaki bir arıza veya başka bir şey olsun veya olmasın, yanlış yönlendirilmiş olan, eksik, uygun olmayan, bozulmuş, kaybolmuş, gecikmiş olan veya Yarışmaya katılma hakkı olmayan girişlerden sorumlu olmayacak ve, takdir kendisine ait olmak üzere, bunları reddetme hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir girişin iletildiğine dair kanıt, girişin alındığına dair kanıt teşkil etmeyecektir. Girişçinin iletişim bilgilerinde veya başka bilgilerinde Yarışma esnasında bir değişiklik olması halinde bunları Sponsor’a bildirmek girişçinin sorumluluğudur.

4. Kişisel Bilgilerin Kullanılması. Yarışmaya girmek için Sponsor Sitesinde hesap sahibi olmak üzere kayıt yaptırmak gerekli olup bu kaydın yaptırılması için her girişçinin girişçi adını, okulunu, elektronik posta adresini, yaşını veya doğum tarihini ve başka iletişim bilgilerini ve, girişçinin reşit olmaması ve Sponsorun muvafakat almayı tercih etmesi halinde muvafakatin alınması için ebeveyn veya yasal velinin iletişim bilgilerini vermesi gerekebilir. Sponsorun kişisel bilgileri nasıl kullandığı konusunda ve gizlilikle ilgili hükümler konusunda ve Sponsorun girişçinin bilgilerini üçüncü şahıslara veya istek üzerine bir yetkili mercie ifşa etme hakkı olabilecek durumlar konusunda daha fazla bilgi edinmek için, Sponsorun Mahremiyet Politikasına bakınız ( http://usa.autodesk.com/privacy). Sponsorun Mahremiyet Politikası, işbu belgenin bir parçasıdır.

5. Girişe ilişkin ilave gerekler. İşbu belgede belirlenen diğer gerekleri sınırlamak söz konusu olmaksızın, her giriş aşağıdaki şartları da yerine getirmek zorundadır:

Girişlerde (i) tehdit edici, taciz edici, alçaltıcı veya nefret içeren nitelikte, (ii) karalama niteliğinde, (iii) hile veya suç niteliğinde; (iv) müstehcen, edep dışı olan veya başka bir niteliğinden ötürü hoş karşılanmayan; (v) farklı dinsel veya ırksal gruplar arasında uyumsuzluk, düşmanlık, nefret veya düşmanlık duygularına neden olduğu düşünülen, (vi) söz konusu hakkın sahibinden açık yazılı onay alınmadan, telif hakkı, marka, patent, faydalı model, tasarım patenti veya başka bir mülkiyet konusu hak ile korunan veya (vii) tehlikeli olan veya tehlikeli olma potansiyeli taşıyan veya izleyenleri tehlikeli hareketler yapmaya teşvik edecek nitelikte olan (patlayıcı ve/veya zarar verici maddeler kullanımı gibi) veya (vii) sakinlerinin Yarışmaya girmesine izin verilen herhangi bir ülkenin hükümet politikalarına aykırı olan veya bu nitelikleri taşıma ihtimali bulunan hiçbir şey bulunmamalıdır. Ve
Girişlerde, ceza kanunları çerçevesinde veya medeni hukuk çerçevesinde sorumluluğa neden olabilecek nitelikte olan veya ceza kanunu çerçevesinde suç olan bir hareket teşkil eden bir davranışı teşvik eden hiçbir materyal bulunmamalıdır.
6. Seçme Süreci. Proje teslim dönemi kapandıktan sonra, Hakemler şartları yerine getiren her girişi Kriterleri esas alarak puanlandıracaktır. En yüksek puanları alan girişler kazananlar olarak seçileceklerdir.

Hakemler, işbu Kurallara uymayan girişleri diskalifiye etme hakkına sahiptirler. Kazanan bir girişin diskalifiye edilmesi halinde, izleyen en yüksek puanı alan giriş diskalifiye edilenin yerine kazanan olarak seçilecektir. Belirlenmiş olan Hakemlerden bir veya daha fazlasının hazır bulunmaması halinde, Sponsor, hazır bulunmayanların yerine onlara benzer vasıflara sahip başka Hakemler tayin etme hakkını saklı tutar. Bunlar, takdir Sponsora ait olmak üzere Sponsor tarafından seçileceklerdir.

Yarışma tümüyle beceriye dayanmakta olup şansa dayalı hiçbir unsur barındırmamaktadır. Seçme sürecinde uygulanan standartlarda, her girişin özelliklerinin değerlendirilmesi üzerinde odaklanılacaktır. Hiçbir girişçi, sırf bir girişin gönderilmiş olmasından dolayı, girişinin işbu Kurallara tabi olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkı dışında, bir ödül kazanma hakkını veya herhangi bir başka hakkı otomatik olarak kazanmaz.

7. Ödül Şartları. Belirtilmiş bir ödülün hazır bulunmaması halinde, Sponsor, takdir kendisine ait olmak üzere, ödülün yerine eşit veya daha yüksek değerde bir veya daha fazla öğe verme hakkına sahip olacaktır. Hiçbir ödül değiş tokuş konusu edilemez, devredilemez ve paraya çevrilemez ve kazanan veya kazananlar ödüllerini değiş tokuş konusu etme, devretme veya paraya çevirme hakları olduğunu iddia edemezler. Kazanan veya kazananlar, yukarıdaki Kısım A. VII (“Ödül veya Ödüller”) başlıklı kısımda açıkça ödülün veya ödüllerin tanımı içine dahil edilmiş olan masraflar dışında, ödülün veya ödüllerin tümünün alınması ve kullanılmasına ilişkin bütün masraflardan tek başlarına sorumlu olacaklardır. Kazanan veya kazananlar, bütün ilgili kanunlara (bununla sınırlı olmamak kaydıyla, eğer geçerliyse, müşterek hukuk da buna dahildir), kurallara ve düzenlemelere uymaktan ve herhangi bir ödülün alınması, talep edilmesi veya tahsil edilmesine ilişkin olarak bütün şahsi gelir vergisi, KDV, stopaj, gümrük vergisi veya başka vergiler, ücretler, sigortalar, sürşarjlar ve başka maliyetleri karşılamaktan tek başlarına sorumlu olacaklardır.

Kazanan veya kazananlar, alınacak ödüle veya ödüllere ilişkin bütün vergileri ödemekle yükümlü olacaklarını bilmelidirler. Bu vergiler, kazanan veya kazananlar tarafından ödenecektir. Her kazanan, ödülden dolayı elde etmiş olduğu şahsi gelirin vergisini kendisi ilgili vergi yetkili mercilerine beyan etmekten sorumlu olacaktır. Herhangi bir ülkenin kanunları gereği olarak ödülden dolayı vergi mükellefiyeti olan kişiler, söz konusu verginin tümüyle ödenmiş olduğunu gösteren, vergi ödemesinin yapıldığına dair kanıtı derhal Sponsora vereceklerdir. Kazananın Sponsor tarafından belirlenecek makul bir süre içinde söz konusu kanıtı vermemesi halinde, Sponsor kazananı ödüle hak kazanmaktan diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, kazanan, ödülü talep etme hakkından feragat etmiş sayılır ve, ayrıca, Sponsorun isteği üzerine, masrafı da kendine ait olmak üzere, ödülü Sponsora iade etmekle yükümlü olur. ÖDÜL VEYA ÖDÜLLER SPONSOR VEYA VARSA EŞ-SPONSOR (VEYA EŞ-SPONSORLAR) TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” (“AS IS”) VERİLECEKTİR. SPONSOR VE VARSA EŞ-SPONSORLAR, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA ZIMNİ VEYA YASA GEREĞİ SATIŞA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VEYA BAŞKALARININ HAKLARINI İHLAL ETMEME HUSUSUNDA, ÖDÜL VEYA ÖDÜLÜN HERHANGİ BİR KISMI İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ VEYA YASA GEREĞİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTE VE BU TÜRDEN GARANTİ İDDİALARINI ŞİMDİDEN REDDETMEKTEDİR. BAZI ÜLKELERDE ZIMNİ GARANTİLERİN, TÜKETİCİ GARANTİLERİNİN VE BENZER HAKLARIN SORUMLULUĞUNUN ÜSTLENİLMEMESİNE KANUNLAR İZİN VERMEYEBİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, SORUMLULUĞUN ÜSTLENİLMEMESİ SADECE İLGİLİ ÜLKEDEKİ İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, AÇIK OLSUN KANUN (BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA MÜŞTEREK HUKUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE), KURAL, DÜZENLEME GEREĞİ VEYA BAŞKA BİR ŞEY GEREĞİ ZIMNİ OLSUN, ÖDÜLLERLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VE TEMİNAT VERİLMEMİŞTİR.

8. İlan; Ödülün (Ödüllerin) Verilmesi. Seçilen Katılımcılar, 2 Ekim 2013 tarihinde (“Kazananların İlan Edilme Tarihi”) Sponsor Sitesinde ilan edileceklerdir. Ayrıca, ödülü almanın bir şartı olarak, Kazananlardan (ve Kazananın reşit olmaması halinde, onun ebeveyni veya yasal velisinden), kanunun yasak etmediği ölçüde, ödülü almadan önce, Kazananın Beyanı ve İbra belgesini imzalaması istenecektir. Söz konusu Kazananın Beyanı ve İbra belgesinde, kanunun yasaklamadığı ölçüde, söz konusu kişinin yarışmaya katılmak için gerekli şartları yerine getirdiğine, kamuya duyurma haklarının karşı tarafa verilmiş olduğuna ve karşı tarafın sorumluluklarından ibra edildiğine dair bir beyan yer alacaktır. Sponsorun, kazanan tasarımları herhangi bir ortamda kullanmak yönünde hiçbir yükümlülüğü yoktur. Kazananlar, Sponsorun talimatlarına uygun olarak ödülü zilyetliklerine almalıdırlar. Yukarıdaki hükümlerden herhangi birine uyulmaması halinde, söz konusu Kazanan diskalifiye olabilir ve yerine başka bir Kazanan seçilebilir. Kazananlar, bütün ilgili kanunlara ve düzenlemelere uymaktan ve herhangi bir ödüle ilişkin kişisel gelir vergilerini ve başka vergileri, ücretleri, sigortaları, sürşarjları ve başka maliyetleri karşılamaktan tek başlarına sorumludurlar. Kazanandan, Sponsora, vergi maksatlı olarak, Kazananın sosyal güvenlik veya vergi mükellefi numarasını vermesi istenebilir.

9. Teminatlar. Her girişçi, Yarışmaya girmekle aşağıdakiler hakkında teminat vermiş ve aşağıdakileri garanti etmiş olur: (a) Girişçi, Yarışmaya giriş için gerekli bütün şartları yerine getirmektedir; (b) Girişçi, Yarışmaya girerken ve katılırken işbu Kurallara, Sponsorun politikalarına ve bütün ilgili kanunlara (bununla sınırlı olmamak kaydıyla, eğer geçerliyse, müşterek hukuk da buna dahildir), kurallara ve düzenlemelere her bakımdan uymuştur ve uyacaktır ve (c) girişçinin girişinde yer alan bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, her bakımdan doğru ve eksiksizdir.

10. Riski Üstlenme. Her girişçi, Yarışma için bir giriş yaratmak yönünde herhangi bir eylemde bulunmakla, kendi adına veya şahsi temsilcileri, varisleri, vasiyet icra edenleri veya halefleri adına, izleyenleri bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş olur: (a) GİRİŞÇİ VE ONUN ŞAHSİ TEMSİLCİLERİ, VARİSLERİ, VASİYET İCRA EDENLERİ VE HALEFLERİ, GİRİŞİN YARATILMASINDAN TEK BAŞLARINA SORUMLUDURLAR. SÖZ KONUSU GİRİŞ, GİRİŞÇİNİN TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK SÖZ KONUSU GİRİŞİ YARATMAYA KARAR VERME ŞEKLİNE BAĞLI OLARAK GİRİŞÇİNİN KENDİ KARAR VE TEŞEBBÜSÜ İLE TASARLANMIŞ VE YARATILMIŞTIR. HER NE KADAR YARIŞMA TEHLİKELİ DAVRANIŞ GEREKTİRMESE DE VE TEHLİKELİ DAVRANIŞLARI TEŞVİK ETMESE DE, GİRİŞ YARATMA EYLEMİNDE YARALANMA, ÖLÜM VEYA MÜLKE ZARAR TEHLİKESİ VE RİSKİ BULUNABİLİR; (b) BU RİSKLER VE TEHLİKELER, ÖNGÖRÜLEBİLİR VEYA ÖNGÖRÜLEMEZ NİTELİKTE SEBEPLERDEN KAYNAKLANABİLİRLER; (c) SÖZ KONUSU GİRİŞÇİ VE ONUN ŞAHSİ TEMSİLCİLERİ, VARİSLERİ, VASİYET İCRA EDENLERİ VE HALEFLERİ, SEBEBİ İHMAL OLSUN VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA ŞEY OLSUN, HERHANGİ BİR GİRİŞİN YARATILMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜR YARALANMA, ÖLÜM, MÜLKE ZARAR VE BAŞKA KAYBA İLİŞKİN BÜTÜN RİSKLERİ VE SORUMLULUĞU ÜSTLENMİŞTİR; ve (d) ilgili kanuna tabi olarak, söz konusu girişçi ve onun şahsi temsilcileri, varisleri, vasiyet yerine getirenleri ve halefleri, kendilerinin şimdi sahip oldukları veya ileride sahip olabilecekleri, Sponsor, Eş-sponsor, ödülün imalatçıları ve Yarışmanın idaresinde yer alan bütün diğer kurumlar ve bunların ana şirketleri, bağlı kuruluşları ve iştirakleri ve yetkilileri, müdürleri, çalışanları, acenteleri ve temsilcileri (“Sponsor Taraflar”) aleyhine herhangi bir girişin yaratılmasında girişilen bir eylemden kaynaklanan yaralanma, ölüm, hasar veya başka bir kayıptan dolayı (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sponsor Taraflardan herhangi birinin ihmali iddiasına veya herhangi bir makine veya materyalin kullanılmasına dayanan hak talepleri de buna dahildir) dava açma veya başka bir yasal işlemde bulunma haklarının tümünden feragat etmişlerdir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, girişin veya girişçinin herhangi bir eylem veya ihmalinin işbu Kuralları ihlali halinde Sponsor Tarafların hiçbir girişçiye veya başka bir kişiye karşı sorumluluğu olmayacaktır.

11. İbra. Kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olmak üzere, her girişçi, Yarışmaya girmekle, izleyenlerden kaynaklanan veya izleyenlerle ilgili olan, her ne türde olursa olsun bütün sorumluluk ve hasarlara (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçta ortaya çıkan nitelikte, ceza niteliğinde, yasa gereği olan ve başka hasarlar da dahil olmak üzere), kayıplara, maliyetlere ve masraflara karşı Sponsor Tarafları ibra etmiş ve onları masun tutmayı taahhüt etmiş olur: (a) Yarışmaya girme veya katılma; bununla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir kazanan girişe katkıda bulunduğunu iddia eden şahıslar arasındaki ihtilaflar da buna dahildir; (b) girişçi tarafından işbu Kuralların, Sponsorun politikalarının veya ilgili kanunların ihlal edilmesi; (c) girişçi veya girişçi tarafından gönderilmiş herhangi bir giriş tarafından, herhangi bir kişiye ait herhangi bir telif hakkının, markanın, patentin, ticari sırrın, kamuya sunma hakkının, mahremiyet hakkının veya başka yasal veya sözleşme gereği hakkın hukuk dışı yoldan elde edilmesi, ihlal edilmesi veya başka şekilde çiğnenmesi; (d) Herhangi bir ödülün veya herhangi bir ödülle satın alınan herhangi bir şeyin (örneğin, ödülde hediye çeki bulunuyorsa) kabul edilmesi, zilyetliğine alınması, teslim alınması veya kullanılması; (e) üzerinde oynanmış olan veya yanlış yönlendirilmiş, eksik, uygun olmayan, bozulmuş, kaybolmuş, gecikmiş veya katılma hakkına sahip olmayan girişler veya oylar; (f) herhangi bir bilgisayar, telefon, modem, kablo, uydu, şebeke, bilgisayar donanımı, online sistem, sunucu, yazılım veya başka ekipman veya tedarikçide yaşanan sorunlar veya teknik arızalar (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işletim veya iletimdeki hatalar, yapılması unutulan işler, kesintiler, silmeler, kusurlar veya gecikmeler de dahil olmak üzere). Bunlardan kaynaklanan yanlış, eksik, bozuk veya karışmış bilgiler de buna dahildir.; (g) Internet’te veya web sitesi erişiminde trafik tıkanıklığı veya gecikme; (h) Yarışmayla bağlantılı materyallerdeki baskı veya yazım hataları; (veya (i) Yarışmayla bağlantılı olarak meydana gelebilecek teknik hatalar veya insan hataları (“Sebepler”). Sponsor Taraflar aleyhine herhangi bir kişi tarafından Girişçiden kaynaklanan Sebeplerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir hak iddiasında bulunulması halinde, girişçi söz konusu hak talebiyle bağlantılı olarak katlanılan bütün hasar, kayıp, tazminat, masraf, ceza ve giderleri ödeyecektir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, avukat ve bilirkişi ücret ve masrafları da buna dahildir. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNE HALEL GELMEKSİZİN, SPONSOR TARAFLAR, SEBEBİ HER NE OLURSA OLSUN, YARIŞMADAN DOLAYI MEYDANA GELEN, KANUN GEREĞİ OLSUN, HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN NİTELİKTE OLSUN (BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA İHMAL DE BUNA DAHİLDİR), SÖZLEŞMEDEN VEYA BAŞKA BİR YASAL TEORİDEN KAYNAKLANIR NİTELİKTE OLSUN VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE OLSUN HİÇBİR KAR KAYBINDAN VEYA ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, CEZA NİTELİĞİNDE, ÖRNEK NİTELİĞİNDE VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. BÜTÜN BU HASARLARIN SORUMLULUĞU ŞİMDİDEN REDDEDİLMİŞTİR. BAZI ÜLKELERİN KANUNLARI, HASARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIN VE BAŞKA SORUMLULUKLARIN (ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) SINIRLANMASINA VEYA ÜSTLENİLMEMESİNE İZİN VERMEYEBİLİRLER. BÖYLE BİR DURUMDA, SÖZ KONUSU SORUMLULUK SINIRLAMASI VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEME HÜKMÜ, ANCAK İLGİLİ ÜLKEDE İLGİLİ KANUN, KURAL VEYA DÜZENLEMENİN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. İŞBU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY, SÖZ KONUSU SORUMLULUĞU ÜSTLENMEME HÜKÜMLERİNİN İLGİLİ KANUNCA YASAKLANMIŞ OLMASI ÖLÇÜSÜNDE, HİLEDEN DOLAYI SORUMLULUĞU VEYA İHMALDEN DOLAYI YARALANMA VEYA ÖLÜMDEN DOLAYI SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ.

12. Kusurlu Davranış. Sponsor, takdir kendine ait olmak üzere, aşağıdaki durumlarda ilgili girişçiyi diskalifiye etme hakkını saklı tutar: girişçinin (a) giriş veya oy verme sürecine, Yarışmanın yürütülüşüne, Sponsor Siteye veya bağlantılı web sitelerine müdahalede bulunması; (b) centilmenlik dışı veya düzen bozucu davranışlar sergilemesi veya başka bir kişinin canını sıkmak veya taciz maksatlı olarak hareket etmesi; (c) bunun dışında bir şekilde işbu Kuralları, Sponsorun Politikalarını veya ilgili kanunları ihlal etmesi; veya (d) işbu Kuralların metnini ve/veya özünü saptırma girişiminde bulunması. SPONSOR, BU TÜR FİİLLERDE BULUNAN KİŞİLER ALEYHİNE KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE TAZMİNAT İSTEME HAKKINI SAKLI TUTAR.

13. Fesih. Sponsor, takdir kendisine ait olmak üzere, herhangi bir anda, herhangi bir nedenle (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hile, suiistimal, tahrif, teknik, idari, mali veya başka türde güçlükler de buna dahildir) Yarışmayı askıya alma, değiştirme veya feshetme hakkını saklı tutar. Böyle durumlarda, Sponsor, Sponsor Sitesine bir ilan post edecektir. Yarışmanın kazanan seçilmeden feshedilmesi halinde, Sponsor, Sponsor Sitesinden, ödülün verilmesi için alternatif bir yöntem ilan edecektir. Girişçiler, [email protected] adresini kullanarak Sponsor’la elektronik posta ile iletişim kurmak suretiyle herhangi bir anda Yarışmadan çekilebilirler. Veya, Yarışmadan çekilmek için, Yarışmanın adını ve varsa başka gerekli bilgileri de belirterek Kısım B.18’de (“Kazananlar Listesi”) verilen adrese postayla bildirim vasıtasıyla da Sponsorla irtibat kurulabilir.

14. Reklam ve Pazarlama. Her girişçi, Yarışmaya girmekle, girişinin Sponsor tarafından muhtemel incelenmesi ve değerlendirilmesinin karşılığı olarak, Sponsora, kullanıcı gönderilerinin mülkiyeti ve kullanımı hakkında Muvafakat Belgelerinde belirlenen şekilde girişinin kullanma hakkını herhangi bir münhasırlık söz konusu olmaksızın Sponsora vermiş olur. YUKARIDAKİ HÜKME HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEKSİZİN, KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HER GİRİŞÇİ, YARIŞMAYA GİRMEKLE, SPONSOR, EŞ-SPONSOR VEYA SPONSOR VEYA HERHANGİ BİR EŞ-SPONSOR TARAFINDAN SEÇİLMİŞ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN, BİR GİRİŞTE YER ALAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE GİRİŞÇİ TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞ OLAN, YARIŞMAYLA İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLERİN (KİŞİSEL BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE), ÇİZİMLERİN, METİNLERİN, FOTOĞRAFLARIN, GÖRÜNTÜLERİN, SESLERİN, VİDEOLARIN VE BAŞKA MATERYALLERİN REKLAM VE PAZARLAMA MAKSATLI OLARAK KULLANILMASINA MUVAFAKAT ETMİŞ VE GİRİŞE KATKIDA BULUNMUŞ OLAN HER KİŞİDEN (ADI, RESMİ, MÜLKİYETİ, SONUÇLARI VE HASILATI GİRİŞTE YER ALAN HER ŞAHISTAN) BU YÖNDE YASAL OLARAK BAĞLAYICI OLAN YAZILI BİR MUVAFAKAT VEYA YASAL BAĞLAYICILIĞI OLAN BAŞKA BİR İZİN (YARATILMIŞ OLAN BÜTÜN İÇERİKTEKİ TELİF HAKLARININ KULLANIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN İZİN DE DAHİL OLMAK ÜZERE) ALMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMİŞ OLUR. Bunun dışında, her girişçi, her girişte sahip olabileceği her tür hakka sahip olmaya devam eder. Sponsor, takdir kendisine ait olmak üzere, girişçilerden, söz konusu yazılı muvafakate veya başka yasal olarak bağlayıcı izne dair kanıt temin etmelerini isteyebilir. Kanunun izin verdiği azami ölçüde, Kazanan, bir ödülü kabul etmekle, kendi adına, kazananın kullanıcı adının, belirtilmiş olan ikamet ülkesinin ve resmi kazananlar listesinin bir parçası olarak kazanan girişin basılmasına ve Internet üzerinden yayınlanmasına, ilgili hakların korunma süresinin tümü boyunca ve her tür kullanma yöntem ve aracı için, muvafakat etmiş olur (ve eğer ilgili kanunlar gerektiriyorsa, bu bilgileri, kazananın adı ve soyadı, okulu, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi ve başka iletişim bilgileri ile beraber, resmi dairelere vermeyi de kabul etmiş olur). Bunun için, girişçiye, işbu Kısım B.15’te (“Reklam ve Pazarlama”) belirlenen karşılık dışında ilave bir tazminat verilmez. Her girişçi ve kişisel bilgileri Sponsor tarafından bu şekilde kullanılan diğer katkıda bulunmuş kişiler, Sponsorun elinde bulunan kendisine ait kişisel bilgilere erişme ve eğer veriler doğru değilse bunların Sponsor tarafından silinmesi ve eğer Sponsor kanun gereği veya işle ilgili meşru ihtiyaçlardan dolayı bu verileri muhafaza etmek zorunda değilse Sponsorun bunları silmesi isteğinde bulunabilir. Erişim, düzeltme, silme istekleri veya muvafakatini çekme, [email protected] adresinden Sponsor ile elektronik posta iletişimi kurularak veya Kısım B.18’de (“Kazananlar Listesi”) belirlenen adrese postayla gönderi yoluyla Sponsorla iletişim kurularak gerçekleştirilebilir. İşbu şartlarda belirlenenler dışında, Sponsor, girişçiler tarafından Yarışmayla bağlantılı olarak kendisine verilmiş olan kişisel bilgilere, işbu Kurallar tarafından değiştirilmiş şekliyle Sponsorun Mahremiyet Politikasına (http://usa.autodesk.com/privacy) uygun olarak muamele edecektir.

15. Geçerli Kanun. İhtilafların Halli. Girişçiler, işbu Yarışmaya girmekle, işbu Kuralların İsviçre kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre yorumlanacağını kabul etmiş olurlar, şu şartla ki, Sponsor Taraflardan herhangi birinin hak talebi, dava açması veya ihtilafı ile ilgili konularda işbu Kurallar California Eyaletinin kanunlarına (ve, kontrol edilme ölçüsünde, Amerika Birleşik Devletlerinin federal kanunlarına) tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaklardır. Söz konusu ülke veya eyaletlerin kanunları, bu ülke veya eyaletlerin kanunların çelişmesi hakkındaki kurallarına bakılmaksızın, işbu Kurallar üzerinde geçerli olacaklardır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışları Sözleşmeleri Konvansiyonu ve Tek Tip Bilgisayar Bilgileri İşlemi Kanunu işbu Kurallar için geçerli değildir (ve işbu Kuralların tabi olduğu kanunlar arasından çıkarılmışlardır). Ayrıca, girişçiler, Yarışmaya girmekle, işbu Sözleşme çerçevesinde veya onunla ilgili olarak ortaya çıkan hak talepleri, dava ve ihtilaflarda sadece İsviçre mahkemelerinin yetkili olacağını (ve tarafların sadece İsviçre mahkemelerinin yetkisine tabi olacaklarını) kabul etmiş olurlar. Girişçilerin her biri, Yarışmaya girmekle, bu mahkemelerin yetkisini kabul etmiş ve, yetki bakımından olsun, yargılama yeri bakımından olsun, mahkemenin uygunsuzluğu bakımından olsun bakımından olsun veya başka bir nedenle olsun bu mahkemelere itiraz etme haklarından feragat etmiştir. Tersi yönde hükümlerden bağımsız olarak, Sponsor Taraflardan birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlalinden dolayı söz konusu fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğinin iddia edildiği ülkede dava açmasını hiçbir şey engelleyemez.

16. Çeşitli. İşbu Kurallardan herhangi bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz, yasadışı veya bunun dışında bir sebeple icra edilemez bulunması halinde, söz konusu kısım, söz konusu mahkeme tarafından, kalan kısmın asıl gayesine mümkün olduğu kadar sadık kalınacak bir şekilde icra edilebilir kılmak için gerekli olan asgari miktarda değiştirilecek ve işbu Kuralların kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. İşbu Kurallarda veya Yarışmayla ilgili herhangi bir materyalde bulunan hiçbir şey, herhangi bir Eş-sponsorun veya Sponsorun veya herhangi bir üçüncü şahsın Eş-sponsorunun, ürünün veya hizmetin Sponsor tarafından onaylaması anlamını taşımayacaktır. Tersi yönde hükümlerden bağımsız olarak, Sponsor, makul olmayan veya makul sınırın ötesinde sürekli tekrarlanan istekleri işleme almayı reddedebilir.

17. Kazananlar Listesi. Yarışmayı kazananın (kazananların) kullanıcı adı (adları) ve girişleri, Kazananların İlan Edilme Tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde Sponsor Sitesinde post edilecektir. Kazananlara, ayrıca, elektronik posta ve/veya telefon yoluyla da bildirim yapılacaktır. Ayrıca, kazananın (kazananların) adları, aşağıdaki adrese yazılı bir istek göndermek ve bu istekle birlikte üzerinde kendi adresi yazılı ve pulu yapıştırılmış bir zarf göndermek suretiyle de alınabilir (postayla gönderilen isteklerde, adresin birinci satırında ve göze çarpar bir şekilde “KAZANANLAR LİSTESİ” ifadesi ve Yarışmanın tam adı yer almalıdır).

Autodesk DesignNext 2013
Autodesk Yazılım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad No:127 Astoria A-Kule Kat:10
Esentepe 34394 İstanbul

Ayrıca, kazananın (kazananların) adları, [email protected] adresine elektronik posta göndermek veya yukarıda belirtilen adrese mektup göndermek suretiyle Sponsorla irtibat kurularak da alınabilir. Bütün isteklerde, konu satırında göze çarpar bir şekilde “KAZANANLAR LİSTESİ” ifadesi ve yarışmanın tam adı yer almalıdır.

Bu türden bütün isteklerin, Kazananların İlan Edilme Tarihinden itibaren altı (6) ay içinde ulaşması gereklidir.

© 2013 Autodesk, Inc. Bütün hakları saklıdır.

Autodesk, Autodesk, Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri’nde tescilli markası veya markasıdır.

Başka markalar, kendi sahiplerine ait markalar olabilirler.

Amaç
Autodesk DesignNext 2013 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması’nın amacı, geleceğin profesyonelleri
olan mimarlık, makine ve endüstriyel tasarım öğrencilerinin, Autodesk çözümlerini kullanarak dijital
tasarım yetkinliklerini geliştirmelerini ve daha iyi bir geleceğe ilişkin özgün tasarımlar üretmelerini
teşvik etmektir.
Kategoriler ve Konular
Yarışma “Mimari Tasarım” ve “Mekanik Tasarım” olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.
• Mimari Tasarım kategorisinin konusu, doğal afet bölgelerinde kullanıma yönelik bir geçici
barınak tasarımıdır.
• Mekanik Tasarım kategorisinin konusu, doğal afet bölgelerinde kullanılan geçici barınakların
nakliye ve montajına yönelik bir taşıt tasarımıdır.
Katılım Koşulları
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Türkiye’deki üniversitelerde veya denk okullarda, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim
gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler.
• Yarışmaya, kayıt tarihinde 18 yaşından büyük olan öğrenciler doğrudan katılabilir. 18
yaşından küçük yarışmacıların, velilerinin iznini ve velilerinin yarışma koşullarına uymaya
rıza gösterdiklerini beyan eden imzalı bir belge sunmaları gerekmektedir.
• Her takım iki öğrenci ve bir akademik danışmandan (öğretim elemanı) oluşacaktır.
• Bir akademik danışman birden fazla takımda yer alabilir, ancak bir öğrenci sadece bir
takımda yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya katılan projeler özgün ve başka bir yarışmada ödül almamış çalışmalar olmalıdır.
Bu koşula uymayan projeler yarışma dışı bırakılırlar.
• Kayıt için başvurular www.designnext.org sitesinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.
Son Başvuru Tarihi’ne kadar kayıt yapmayan takımlar yarışmaya katılamaz.
Jüri Üyeleri
Mimari Tasarım Kategorisi (alfabetik sıra ile):
1. Y.Mim. Cem İlhan (TeCe Mimarlık)
2. Doç.Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi)
3. Y.Mim. Ömer Kanıpak (Masa Mimarlık)
4. Prof.Dr. Salih Ofluoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
5. Prof.Dr. Murat Soygeniş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Mekanik Tasarım Kategorisi (alfabetik sıra ile):
1. Gökhan Akış (Şef Tasarımcı, Yonca-Onuk)
2. Hüseyin Asa (Tasarım Ekip Lideri, Ford Otosan)
3. Prof.Dr. Özgen Ümit Çolak (Yıldız Teknik Üniversitesi)
4. Tayfun Heren (Ürün Geliştirme Müdürü, Tırsan)
5. Doç.Dr. Ali Oral (Balıkesir Üniversitesi)21.05.2013 2/13
Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya gönderilen tasarım projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
1. Kavramsal eskizlerden son görselleştirmeye kadar bütünsel bir tasarım yaklaşımı (20 puan)
2. Tasarımın özgünlüğü (20 puan)
3. Tasarımın uygulanabilirliği (20 puan)
4. Tasarımın sürdürülebilirliği (20 puan)
a. Mimari tasarım kategorisi: Bina enerji ve performans analizleri
b. Mekanik tasarım kategorisi: Malzeme analizleri
5. Autodesk dijital tasarım araçlarının etkin kullanımı (20 puan)
Her iki kategori için tasarımların Autodesk yazılımları ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda belirtilen tüm Autodesk ürünlerinin tam işlevsel öğrenci ve öğretmen
sürümleri http://students.autodesk.com adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin