Australasian Science and Technology Exhibitors Network

ASTEN, hedefleri şunlardır:

bilim ve teknoloji merkezleri, müzeler ve kamu bilim ve teknoloji anlayışı daha etkileşimli bir yaklaşım kullanan diğer kuruluşlar arasında işbirliğini teşvik etmek;
üye kuruluşların rolleri ve faaliyetleri için bir savunucusu olarak hareket;
Australasian odak, üye kuruluşların toplu faaliyetleri hakkında bilgi için takas olarak hareket;
teşvik etmek ve üye kuruluşlar arasında etkileşimli sergiler ve sergi alışverişini kolaylaştırmak;
üye kuruluşların faaliyetleri geniş bilgi paylaşmak.
ASTEN başlıca faaliyetler şunlardır:

organize profesyonel gelişim seminerleri, konferanslar ve atölye çalışmaları, üye kuruluşlar için;
Üye kuruluşların personeli arasında beceri paylaşımı için fırsatlar düzenlemek;
düzenli haber bülteni yoluyla üye örgütleri içinde ilgili bilgileri toplamak ve yaymak;
üye örgütleri temsil eden, ulusal, bölgesel ve uluslararası etkinlikler ve programlar;
sergiler turne hakkında bilgi alışverişi için bir forum sağlamak;
operasyonlar ve üye kuruluşların iş etkileyen ticari ve hukuki konularda çözümü kolaylaştırmak;
üyelerinden oluşan bir dizin sağlamak;
diğer benzer Avustralya, Yeni Zelanda ve uluslararası ağlar ile bağlantıya geçiyor;
profesyonel yardım ve danışmanlık sağlanması kolaylaştırılması;
üyesi kuruluşlara uygun özel çıkar gruplarının kurulmasını kolaylaştırmak.

Australasian Science and Technology Exhibitors Network