Atma Dönüştür eTwinning Projesi

Atma Dönüştür projesiyle geri dönüşüm maddelerini tekrar kullanılabilir hale getirmek, atık maddelerin tekrar kullanılmasına yönelik ürünler ortaya çıkarmak ve çevre bilinci oluşturmak hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda Rasim Ünal İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri her ay farklı etkinliklerle atık malzemeleri değerlendirdi. Ayrıca projemiz sayesinde öğrencilerimiz çeşitli WEB 2.0 araçlarını ve interneti güvenli kullanmayı eğlenerek öğrendiler.

Pandemi döneminde yürüttüğümüz bu proje hem veliler hem de öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.