ATIK PLASTİKLERDEN HAVA KANALLI HAFİF YALITIM TUGLASI ELDE ETMEK

PROJENİN ADI:ATIK PLASTİKLERDEN HAVA KANALLI HAFİF YALITIM TUGLASI ELDE ETMEK

PROJENİN AMACI:

Doğayı kirleten atık poşetlerin, hava kabarcıkları ile boşluklar oluşturarak, hafif, ısı yalıtımı sağlayan yalıtım tuğlası olarak geri dönüşüme kazandırılması.

GİRİŞ:

Naylon poşetler dünyanın birçok ülkesinde sağlığa ve çevreye zararları nedeniyle yasaklanıyor. Ülkemizde küresel ısınmanın da en büyük sebebi

olarak gösterilen naylon poşetlerin üretimine ve tüketimine yönelik bir yasal düzenleme bulunmuyor. Dünyadaki düzenlemelerin benzer uygulamaları ise birçok ilde belediyeler tarafından yürütülmeye çalışılıyor. Belediyeler naylon poşetin zararlarına karşı çözümü doğada çözülebilir poşetlere geçişte buluyor. Belediyeler naylon poşet kullanımını azaltabilmek için alternatif pazar torbaları dağıtıyor ve esnafa tebligat gönderilerek çevre dostu naylon poşet kullanımını artırıyor.

Projemiz doğaya zararlı olan bu naylon poşetleri işlemden geçirerek ısı yalıtımı sağlayan hafif yalıtım tuğlası olarak kullanılmaya izin vernektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1Yaklaşık 30 adet atık naylon poşet temin edildi,

2)Akvaryum hava taşı ve hava motoru metal bir kabın zeminine yerleştirildi

3) metal kap içine atık poşetler konuldu

4)yüksek ısıya maruz bırakılarak naylon poşetlerin erimesi sağlandı

5)Hava motoru açılarak naylon poşet eriyiğinin içinden hava geçmesi sağlandı

6) hava motoru çalışırken naylon poşet soğuk su ile aniden soğutuldu

7)kalıp halindeki hafif ve hava kanalları olan naylon tuğla metal kaptan çıkarıldı

8)Dayanıklılık ve hafiflik testleri yapıldı

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yaklaşık 30 adet atık naylon poşet temin edilerek,akvaryum hava taşı ve hava motoru metal bir kabın zeminine yerleştirildi. metal kap içine atık poşetler konularak ısı ile erittiğimiz poşettenhava motoru aracılığı ile hava kabarcıkları geçirdik. hafif ve hava kanalları olan naylon tuğla elde ettik.ısı yalıtımı dayanıklılık ve hafiflik testleri yapıldı. normal naylon malzemelerden daha hafif olduğu ve 40 tonluk preste yapılan testte aynı mukavemette olduğu gözlendi.

PROJE BÜTÇESİ: 55TL

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 3.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 1.hafta – proje başvurusunun yapılması

İLGİLİ KAYNAK:

Doç.dr.İlyas UYGUR Düzce Üniversitesi mühendislik fakültesi

Abdullah TEVEK Düzce sanayi çarşısı malzeme ustası

http://www.aluart.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=106:alueminyumkopuk&catid=39:teknik&Itemid=49

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3923f49e5241343_ek.pdf?dergi=55

http://www.gun.com.tr/cevreci/

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Toplamış olduğumuz 30 adet atık naylon poşeti eritip, akvaryum hava motoru ile içinden hava geçirerek elde ettiğimiz naylon tuğlanın, normal naylon malzemelerden daha hafiflekte olduğu ve 40 tonluk preste yapılan testte aynı mukavemette olduğu gözlendi.