ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI

ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI

 

Hizmet ömürlerini tamamlamış ve atık hale gelmiş pillerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği toplanması zorunludur. Söz konusu pillerin toplanması ve bertarafı konusunda ülkemizde Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği” TAP’tır.

TAP Derneği Üniversite öğrencilerinde atık pil toplama bilincinin yerleşmesini sağlamak amacıyla “Çevre Mühendisleri Yarışıyor” adı altında bir etkinlik başlatmıştır.

Söz konusu etkinlik kapsamında Üniversitelerde Kasım 2016 – Temmuz 2017 tarihleri arasında atık pil toplama yarışması başlatılmıştır. Bu kampanya sonucunda, en çok atık pil toplayan ilk 5 üniversiteden 1’er öğrenciye 2017-18 öğretim döneminde 8 ay süreyle TAP derneği tarafından burs verilecektir. Kampanya süresinde ileriki günlerde üniversitemizde piller, atık pillerin toplanması , bertarafı ve geri dönüşümü konularında eğitimler verilecektir.

Atık pil toplama malzemesini aşağıdaki linkten ücretsiz isteyebilirsiniz.