ATIK DÜĞME PİLLERİNDEN DEĞERLİ GÜMÜŞ METALİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İli : İstanbul
Okulun Adı:
Özel Gaziosmanpaşa Şefkat
İlköğretim Okulu
Hazırlayan Öğrenciler:
İrem ABDAL
Kübranur SEVDİ
Danışman Öğretmen:
Menar YILMAZ

PROJE AMACI:
INSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE IÇIN POTANSIYEL TEHLIKE OLUŞTURAN (CİVA İÇERİĞİNDEN DOLAYI) GÜMÜŞ OKSIT DÜĞME TIPI PILLERIN DIĞER ÇÖPLERDEN AYRI BIR ŞEKILDE TOPLANMASI VE IÇINDEKI SAF GÜMÜŞÜN GERI KAZANIMININ SAĞLANMASI YOLUYLA ÇEVRE KIRLILIĞINI ÖNLEYICI TEDBIRLER ALMAK VE YURTDIŞINA SATILAN PIL HURDALARININ ÜLKE IÇERISINDE TEKRARDAN IŞLENMESINE BAĞLI OLARAK ÜLKE EKONOMIMIZE KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANMAKTADIR.

PROJE HEDEFİ:
INSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE IÇIN POTANSIYEL TEHLIKE OLUŞTURAN GÜMÜŞ OKSIT DÜĞME TIPI PILLERIN DIĞER ÇÖPLERDEN AYRI BIR ŞEKILDE TOPLANMASI VE IÇINDEKI SAF GÜMÜŞÜN GERI KAZANIMININ SAĞLANMASI YOLUYLA ÇEVRE KIRLILIĞINI ÖNLEYICI TEDBIRLER ALMAK VE YURTDIŞINA SATILAN PIL HURDALARININ ÜLKE IÇERISINDE TEKRARDAN IŞLENMESINE BAĞLI OLARAK ÜLKE EKONOMIMIZE KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANMAKTADIR.

PROJE ÖZETİ:
ÜLKEMİZDE MAALESEF ATIK GÜMÜŞ DÜĞME PILLERINDEN GÜMÜŞ METALININ GERI KAZANIMI YAPILMAMAKTADIR.SADECE BU ATIKLARDAN TOPLANAN KISIM YUTDIŞINA GÖNDERILMEKTE VE TOPLANMAYAN KISIM ISE ÇEVREYE ATILMAKTADIR. PROJE ÇALIŞMAMIZLA BU PILLERIN IÇINDEKI DEĞERLI GÜMÜŞ METALININ HİDROMETALURJİK YÖNTEMLE GERI KAZANIMI SAĞLANMAKTADIR. BU PROJENİN EN ÖNEMLİ KATKILARI ÇEVREMIZİ ZARALI ATIKLARDAN ARINDIRMAK VE EKONOMIMIZE KATKI SAĞLAMAK ŞEKLİNDE OLACAKTIR.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
1.SAATÇILERDE BULUNAN KULLANILMIŞ GÜMÜŞ OKSIT DÜĞME PILLERI TOPLANDI.2.PILLERIN IÇ KISMI DIŞINDA KI METAL KAPLAMADAN AYRILDI.3.MUMUNE DIGITAL TERAZIDE TARTILDI.ÖLÇÜM 23 GRAM OLARAK KAYDEDILDI.4.NUMUNE 3,5 M 70 ML NITRIK ASIT ÇÖZELTISINDE 75 OC DE 30 DK MUAMELE EDİLDİ VE SÜZÜLDÜ.5., SÜZÜNTÜYE % 5 LİK NACL İLAVE EDİLEREK GÜMÜŞ KLORÜRÇÖKTÜRÜLDÜ6..SÜZÜNTÜ SU ETANOL VE ASETON ILE YIKANDI8.ELDE EDİLEN GÜMÜŞ KLORÜR KURUTULDU.GÜMÜŞ KLORÜR SODYUM KARBONAT ILE FIRINDA 1000 0C DE METALIK AG E INDIRGENDI

KULLANILAN YÖNTEMLER:
1ÇÖZME:ATIK AG PILLERIN IÇLERINDENÇIKARILANKARIŞIM 70 ML 3,5 M HNO3ÇÖZELTISINE ILAVE EDILDI. BU KARIŞIM GERI SOĞUTUCUALTINDA75CDEISITILDI,SOĞUTULDU2.ÇÖKTÜRME:ÇÖZELTI SÜZÜLDÜ,SÜZÜNTÜ AYRILDI,.%5LIK NACLÇÖZELTISINDEN STOKIYOMETRIK ORANDA ÇÖZELTI KISMINA ILAVE EDILEREK AG IYONLARI AGCL ŞEKLINDE ÇÖKTÜRÜLDÜ. ÇÖKELTI SU,ETANOL VE ASETON ILE YIKANDI.KATI MADDE VAKUM ETÜVÜNDE KURUTULDU3.İNDIRGEME:KATI AGCL, SODYUMKARBONAT ILE FIRINDA 1000 C DE METALIK GÜMÜŞE INDIRGENDI. SAFİYET % 99,3 (AAS İLE)

ULAŞILAN SONUÇLAR:
SONUÇ: DENEYSEL ÇALIŞAMALAR SONUCUNDA ATIK GÜMÜŞ OKSIT DÜĞME PILLERINDEN % 99,3 SAFLIKTAGÜMÜŞ METALININ GERI KAZANIMI SAĞLANMIŞTIR. ÇÖKTÜRME BASAMAĞINDA VE İNDİRGENME BASAMAĞINDA ELDE EDİLEN AGCL VE METALİK GÜMÜŞ ÖRNEKLERİNDEKİ GÜMÜŞ MİKTARLARI ALEVLİ ATOMİK ABSORBSIYON SPEKTROFOTOMETRE (VARIAN280) CIHAZI İLE ÖLÇÜLMÜŞTÜR.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ:
GÜNÜMÜZDE KULLANIMI GITTIKÇE ARTAN BIRÇOK DÜĞME TIPI PIL ÇEŞIDI VARDIR.SAYISI GÜN GEÇTIKÇE ARTAN ÇEVRE KIRLILIĞI OLUŞTURAN BU ATIKLARI TOPLAMAK,SINIFLANDIRMAK VE UYGUN ŞEKILDE BERTARAF ETMEK VE BU ATIKLARDAN EKONOMIMIZE KATKI SAĞLAYACAK ŞEKILDE YARARLANMAK IÇIN ÜLKEMIZDE HERHANGI BIR TESIS YOKTUR.PROJE ÇALIŞMAMIZDA DEĞERLI BIR METAL OLAN GÜMÜŞÜN LABORATUVAR KOŞULLARINDA ATIK DÜĞME PILLERDEN YÜKSEK SAFLIKTA GERI KAZANIMI SAĞLANMIŞTIR.

KAYNAKLAR:
1.PROF.DR.REŞAT APAK,1997.TEMEL ANALITIK KIMYA,İ.Ü MÜHENDISLIK FAK.YAYINLARI.İSTANBUL. 2.HOLLEMAN,A.F.WIBERG,E., 2001INORGANIC CHEMISTRY,ACADEMIC PRESS,SAN DIEGO 3.BOR,F.Y.,ADDEMIRO.,DUMAN İ.,1998.ÜRETIM METALÜRJISI LABORATUVARI EL KITABI,İ.T.Ü.MADEN FAKÜLTESI OFSET ATÖLYESI,İSTANBUL

PROJENİN TAKVİMİ:
1.ATIK GÜMÜŞOKSIT DÜĞMEPILLERIN TOPLAMASI: 24EYLÜL-15EKIM 2.ATIKLARIN PARÇALANARAK IÇINDEKI MADDELERIN AYRILMASI:15 EKIM-1 KASIM 3.ÇÖZÜMLENDRME(LIÇ)DENEYLERI: 1KASIM-15 KASIM 4.ÇÖKTÜRME DENEYLERI:15 KASIM-30 KASIM 5.ÇÖKTÜRME DENEYLERI:30 KASIM-15 ARALIK 6.ANALIZLER VE KARAKTERIZASYON:15 ARALIK-1OCAK 7.PROJE RAPORU HAZIRLAMA VE BAŞVURU:1 OCAK-15 OCAK

PROJE BÜTÇESİ:
SAATÇILERDE BULUNAN KULLANILMIŞ GÜMÜŞ OKSIT DÜĞME PILLERI TOPLANARK BAŞLATILMIŞ OLUP BAŞLANGIÇTA BIR MALIYET GEREKTIRMEMIŞTIR.LABORATUVAR ÇALIŞMALARI İ.T.Ü FEN EDEBIYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖL. DE GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR. KULLANILAN SARF MALZEMENİN MALİYETİ OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR.BU NEDENLE MALIYET SADECE GELME,GITME, YEME IÇME MASRAFLARI ILE SINIRLIDIR.

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR:
1.İ.T.Ü FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI İLERİ METAL-ORGANİK MALZEMELER VE SPEKTROELEKTROKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2.GAZIOSMANPAŞA ŞEFKAT İ.Ö.O 3.PROF.DR İSMAIL YILMAZ (ARAŞTIRMA LAB. KULLANIMI, MADDE MALZEME TEMİNİ) 4.DOÇ.DR.MUSTAFA ÖZCAN (ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ, AAS)İLE GÜMÜŞ TAYİNLERİNİN YAPILMASI)