ATHİB 2. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması 2013

YARIŞMANIN AMACI
Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHIB) tarafından ikinci kez düzenlenecek olan yarışmanın amacı; tasarımcı adaylarına, tarımcılara ve tekstil ile ilgili mühendislik alanlarından gençlere kendilerini ifade etme şansı veerek yenilikçi, özgün dokuma kumaş tasarımları gerçekleştirmelerine imkan vermek; genç yetenekleri sektöre kazandırarak dokuma kumaş tasarımı alanında ilerlemelerini sağlamak ve uluslararası pazarda sektörün rekabet gücünü artırmaktır.

GENEL KOŞULLAR
TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olması
Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmaması ve ticari sponsoru bulunmaması,
Jüri üyelerinin bir yakını veya çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan biri olmaması veya ortaklık içinde olduğu bir kişi olmaması (akademik jüri üyeleri için bu husus aranmamaktadır)
Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
BAŞVURU KOŞULLARI

“ATHİB -2. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması” ndaöğrenci, profesyonel ve grup olmak üzere üç kategori bulunmaktadır.

1- Öğrenci Kategorisinde Katılacak Olanlar İçin;
Üniversitelerin Güzel SanatlarFakültelerinin Tekstil ve ModaTasarımı Bölümünde Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora düzeylerindeöğrenci olanlar ile çeşitli Fakülte ve Bölümlerin Tekstil ile ilgili Mühendislik ve Tasarım Bölümlerinde Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktoradüzeylerinde öğrenci olanlar ve bu bölümlerden yeni mezunlar (son altı ayiçerisinde belirtilen bölümlerin birinden mezun olanlar) katılabilir.
Daha önce tasarım yarışmalarındadereceye girerek yurt dışı eğitim ödülü almış olan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.
Bu kategoridekatılacak olanların öğrenci belgelerini veya geçici mezuniyet belgelerinibaşvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

2- Profesyonel KategorisindeKatılacak olanlar için;

Profesyonelkategorisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan (öğrenci düzeyinde olmayan) herkesbaşvurabilir.
Profesyonelkategorisindeki yarışmacılar, daha önce herhangi bir kumaş tasarım yarışmasındadereceye giren veya herhangi bir Tekstil Firma bünyesinde ticari ürün olaraküretilen ürünler ile yarışmaya katılamazlar.
Profesyonel kategorisine katılacak olan yarışmacılar bir tekstil firmasında çalışıyorlarsa bu bilgiyi içeren bir belgeyi başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.
3- Grup Kategorisinde Katılacak olanlar için;
Bu kategoriye TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olan; öğrenci veya profesyonellerden oluşan gruplarbaşvurabilir. Öğrenci ve profesyoneller aynı grup içerisinde yer alabilirler.
Grupkategorisi en az birinin tekstil tasarımı alanından olması şartıyla en çok 3 kişiden oluşabilir.Grupta yer alacak diğer iki kişi; tekstil mühendisi, kimya mühendisi, makine mühendisi vb. tekstilile ilgili mühendislik alanlarından öğrenci veya profesyoneller olabilir.
Bu kategoridegrubu oluşturan katılımcılar öğrenci veya profesyonel olma durumları ile ilgilibilgilerini belgelemelidirler.

HER ÜÇ KATEGORİ İÇİN TEKNİK KOŞULLAR
Her yarışmacı tasarımları için bir temabelirlemelidir.
Yarışmacılar bu tema doğrultusunda dokuma kumaşüretim yöntemlerinden (jakarlı, armürlü veya kişiye özgü dokuma üretimyöntemleri vb.) biri ile uyguladıkları 4 adet ön ürünü A3 boyutlarında 4 ayrı pafta düzeni içerisinde sunmalıdır. ( Bu kumaşların boyutları en az25x25 cm. ölçülerinde olmalıdır.)
Her katılımcı(4 adet ön ürünün yanı sıra)teması ve koleksiyonu ile ilgili 50×70 cm.boyutlarında (fotoblok, pleksi vb. gibi ağır olmayan malzemelerle) bir Sunum Paftası düzenlemelidir.
Açıklama: Bu sunum paftasında; tema fikrinin oluşumunda esinkaynağı olan görsel kaynaklar, temaya yaklaşımın ifade edildiği en fazla 100 kelimelik kısa birmetin, uygulanan ürünlerin teknik çözümleri ve üretim yöntemi, renk skalası,kullanılan iplik, malzeme vb. ilgili açıklamalar ile ürünlerin kullanım alanıönerisini gösteren giydirmeler veya simülasyon vb. bilgiler olmalıdır. Sunumpaftası verilen ölçüler içerisinde istenildiği gibi düzenlenebilir.
Sunulacak olan bu 5 pafta ( 1 sunum paftası + 4 kumaşpaftası) ile başvuru belgeleri 50x70cm. boyutlarında siyah proje çantası içerisinde kapalı olarakteslim edilmelidir.
Üretilmiş kumaş örnekleri ilebaşvurmayanların dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Her bir paftanın arkasında vedosyasın ön kısmında en fazla 6 karakterden oluşan Rumuz*bulunmalıdır.
*(Rumuz:isminin açıklanmaması gereken durumlarda kullanılan, kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir işaret içermeyen harf ve rakamlardan oluşan simge.)

TESLİM DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Başvuru Formu
Yarışmacıların, www.dokumayarismasi.com websitesinden temin edecekleri “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “BaşvuruFormu”nu eksiksiz doldurup imzalaması gerekmektedir.
Ayrıca formun sağ üst köşesine rumuz eklenmelidir. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamındançıkarılacaktır.
Yarışmacıların, başvuru formuyla birlikte kariyer hedeflerini anlatan bir ön yazı ile birlikte tasarım alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan fotoğraflı kısaözgeçmişlerini başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.
Taahhütname
Yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacının kendilerine ait özgün tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir
www.dokumayarismasi.com internet adresinde yer alan Yarışma Şartnamesi’nin okunduktan sonra, yarışmaya katılan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.
DOSYALARIN TESLİMİ
Yarışma sunum dosyaları en geç 30Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar (Saat 17.30) Akdenizİhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tekstil Şube Şefliği Limonluk Mah. 36.Cad. No.4 Yenişehir/MERSİN (Tel: 0 324 325 37 37 ) adresinde olacak şekilde elden, kargo veya posta ile gönderilecektir. Eksik doldurulan ve/veya postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarihinden sonra ulaşan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğrenci kategorisinde yarışacak adaylar gönderilerini Yurtiçi Kargo şirketi 294857814 nolu gönderi kodu ile alıcı AKİB olarak gönderdikleri taktirde kargo masrafı AKİB tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi:
26 Ağustos 2013

Başvuru Dosyaları İlk Teslim Tarihi :
30 Eylül 2013

Başvuru Dosyaları Son Teslim Tarihi :
30 Ekim 2013 (Saat 17.30’a kadar)

Seçici Kurul Toplantısı:
(Öğrenci Kategorisi ilk 10 finalist belirleme) :
31 Ekim 2013

Seçici Kurul Toplantısı
(Profesyonel Kategori ilk 6 finalist belirleme):
31 Ekim 2013

Seçici Kurul Toplantısı
(Grup Kategorisi ilk 6 Finalist Belirleme)
31 Ekim 2013

Öğrenci, Profesyonel ve Grup Kategorisi için Mülakat :
( Mülakat Sonucunda
01 Kasım 2013

Ödül Töreni Tarihi :
Bilahare Bildirilecektir

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

1-Öğrenci Kategorisi için;
31 Ekim2013 Perşembe günü, AKİB yetkilileri, akademisyenlerve sektörün tecrübeli temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından, tüm katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum dosyaları incelenerek 10 katılımcıseçilecektir.
2-Profesyonel Kategorisi için;
31 Ekim 2013 Perşembe günü AKİB yetkilileri, akademisyenler ve sektörün tecrübeli temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından, tüm katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum dosyaları incelenerek 6 katılımcı seçilecektir.
3-Grup Kategorisi için;
31 Ekim 2013 Perşembe günü AKİB yetkilileri, akademisyenler ve sektörün tecrübeli temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından, tüm katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum dosyaları incelenerek 6 katılımcı seçilecektir.
4-Her ÜçKategori için;
01 Kasım 2013 Cuma günü her üç kategoride finalistleri belirlemek için seçilen katılımcılar arasında mülakat yapılacak ve öğrenci kategorisi için 6, Profesyonel kategorisi3, grup kategorisi için 3 finalist belirlenecektir.
Bilahare bildirilecek olan tarihte finalistler arasından öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ilk üçe giren katılımcılar ile grup kategorisinde 1. olan katılımcı belirlenecek ve sonuçlar özel bir defilenin düzenleneceği final gecesi ile ilan edilecektir. Finalistler ve tasarımları bu defile sırasında basın mensupları,akademisyenler, moda dünyası ve tekstil sektörünün önde gelen temsilcilerin isimlerinden oluşan seçkin davetli grubuna sunulacaktır.
Finalistler, www.dokumayarismasi.com sitesinden ilan edilecektir.
Not: AKİB belirtilen tarihleri, değiştirme hakkını saklı tutar.

DEĞERLENDİRMEÖLÇÜTLERİ

Temayayaklaşım
Kumaş tasarımları ve tema ilişkisi
Kumaş tasarımlarının özgün olması ve yeni fikir içermesi
Kumaş tasarımlarında malzeme-tasarım uyumu
Kumaş tasarımlarının üretilebilirliği ve tekniklerinin geliştirilebilirliği
Kumaş tasarımlarının satılabilirlik ve kumaş katma değeri arttırıcılık düzeyi

ÖDÜLLER

a) Öğrenci kategorisi için;

Para Ödülü
Birincilik ödülü:10.000 TL
İkincilik ödülü: 7.000TL
Üçüncülük ödülü: 4.000TL

Yurt Dışı Eğitim Ödülü
ATHİB 2. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılardan, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkânı verilecektir. (Yarışmanın bu ödülü öğrenci kategorisinde 4 yıllık lisans eğimi alan adayları kapsamaktadır. Dereceye girenön lisans öğrencileri bu ödülden yararlanamazlar.)

Bahse konu tebliğe http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A5CB41A4-D8D3-8566-45208B9AE8CFB76A linkinden ulaşılabilmektedir.

b) Profesyonel Kategori için;

ParaÖdülü
Birincilik ödülü: 10.000 TL
İkincilik ödülü: 7.000TL
Üçüncülük ödülü: 4.000 TL
c) Grup Kategorisi için;
Birincilik ödülü: 10.000 TL
d) Her Üç Kategori için;

Yurt Dışı Fuar Ziyareti
AKİB tarafından finalist olan 12yarışmacıya ( 6 öğrenci, 3 profesyonel, 3 grup ) Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı’na katılma imkânı verilecektir. Bu ödül finalistlerin vize, ulaşım, konaklama (oda-kahvaltı), iaşe ve fuar giriş bileti bedellerini kapsamaktadır.

TASARIMLARIN GERI VERILMESI
Öğrenci kategorisinde ilk 6’ya, profesyonel kategorisinde ilk 3’ya ve Grup kategorisinde 3’e giren yarışmacılara ait tasarımlar dışındaki tasarımlar finaltarihinden sonra katılımcının talebi halinde geri verilecektir.
Projeler özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı AKİB sorumlu olmayacaktır.
Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

KATILIMCIYÜKÜMLÜLÜKLERİ
Finale kalan yarışmacılar,yarışmaya katıldıkları tasarımların Fikri Mülkiyet hakları ile her türlü telif/ marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu veişbu projelerinin yayınlama ve çoğaltma, dahil olmak üzere bir yıl süre ile hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin AKİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Yarışmanın herhangi bir kategorisine jakarlı üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle katılan yarışmacılar final sunumu için istenilen metrajda endüstriyel üretimlerini kendileri yaparak belirtilen tarihe kadar AKİB’e teslim etmekle yükümlüdürler.Armürlü üretim yöntemi ile üretilmiş ön ürünlerle yarışmanın herhangi bir kategorisine katılan yarışmacıların endüstriyel üretimleri AKİB tarafından gerçekleştirilecektir.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında AKİB’ den hiçbir talepte bulunamazlar.
Herhangi bir yerde yayınlanmışveya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıca her bir katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmaların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, tasarımın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu; daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyanettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcılar başvuru formlarını AKİB’ e teslim etmeleri ile işbu şartname’ debelirtilen tüm hususları kabul etmiş olurlar.
Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu başvuru ve yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer katılımcı ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu tasarım ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller AKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır. 3.kişilerle yaşanacak hukuki meselelerde yükümlü katılımcı olacaktır.
Ödül kazanan bir başvurunun iptaledilmesi halinde, söz konusu başvurunun yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.
Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;
a) Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,

b) Akdeniz İhracatçı Birlikleri iznidışında eğitim programını değiştiremeyeceği,

c) Eğitim görmekte olduğu okuldan,Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,

d) Geçerli mazereti olmaksızın,eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usulve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,

e) (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak Şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.

Yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3(üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika,diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere Akdeniz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
Yarışmayı kazanan yarışmacılar, Yurtdışı seyahatlerinde ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklere uyacaklarına, tüm şahsi kaza vebenzeri sigortaları yaptıracaklarına, hal tutum ve davranışlarından şahsensorumlu olacaklarına, işbu hükme aykırılık halinde doğacak sair maddi ve manevi zararlardan ötürü AKİB’in sorumlu tutulamayacağına ilişkin taahhütname imzalayacaklardır.
Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtil en koşullarıkabul etmiş sayılırlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin